Vďaka rozšíreniu internetu a sociálnych sietí sa súčasné mladé generácie potýkajú s celkom novými hrozbami. Nejde pri tom len o digitálnu šikanu, ktorá sa týka predovšetkým detí a tínedžerov, ale aj o problémy týkajúce sa dospelej populácie, kde patrí podvodné vytvárane imitátorských účtov či fenomén tzv. Revenge pornografie.

Digitálne šikanovanie, známe aj pod označeniami ako kyberšikana či on-line šikana, má mnoho podôb. Obvykle sa odohráva na sociálnych sieťach a v textových komunikátoroch, pričom môže byť vykonávané nielen jednotlivcom, ale aj skupinou.

Oproti klasickej fyzickej šikane je tá digitálna nezriedkavo omnoho invazívnejšia a psychicky devastujúcejšia, pretože dochádzka k jej prenosu aj mimo školu či konkrétne lokality a vďaka prepojeniu on-line a fyzického sveta infiltruje prakticky celý sociálny život obete. Tieto situácie sa pri tom odohrávajú takmer vždy mimo zrak učiteľov či rodičov.

Podľa rôznych štúdií sa s vážnou šikanou a kyberšikanou stretne počas štúdia 10 až 35 % žiakov. Výsledky pri tom ukazujú (štúdia univerzity vo Warwicku na 2700 študentoch), že kyberšikana je v 99 % prípadov sprievodným javom klasickej šikany. Ide teda len o ďalší mechanizmus, pomocou ktorého je možné obeť atakovať.

Ešte v roku 2013 sa kyberšikana odohrávala takmer výhradne na Facebooku (viac ako 80 %), avšak minuloročná štúdia dobročinnej organizácie Ditch The Label, ktorej sa zúčastnilo 10 000 žiakov vo Veľkej Británii vo veku 12 až 20 rokov, ukázala výrazné rozvetvenie naprieč mnohými službami. Z výsledkov vyplynulo, že 42 % kyberšikany sa za posledný rok odohralo na Instagrame, 37 % na Facebooku a 31 % na Snapchate.

Ako kyberšikana dnes vyzerá?

Podľa štúdie Ditch The Label je najčastejším prípadom kyberšikany zverejňovanie urážlivých a posmievačných komentárov na sociálnych profiloch a v diskusii pod fotografiami, nasledovaný obťažujúcimi súkromnými správami a falošnými nahlasovaním profilu pre porušenie pravidiel služby.

Kyberšikana na sociálnych sieťach vie byť pre záškodníka veľmi lákavá, pretože mu umožňuje obeť zasahovať vo vnútri jej sociálnych kruhov. Urážlivé komentovanie či verbálne napádanie v rámci kyberšikany prichádza neprestajne a nie je obeťou vyprovokované.

Častokrát je súčasťou aj internetové prenasledovanie, v rámci ktorého sú monitorované akékoľvek príspevky na sociálnych sieťach obete a jej každý, hoc aj ten najbanálnejší príspevok, je cieľom okamžitého útoku a poníženia. Problém často prerastá aj do súkromnej komunikácie, s neprestajným obťažovaním nevyžiadanými správami.

Na kyberšikanu pritom nemožno nazerať len ako na výhradný problém mládeže. Mnohé prípady kyberšikany môžu zasahovať aj do dospelosti, pričom sú praktikované mentálne nevyspelými jedincami našej spoločnosti.

Čo robiť, ak ste na internete šikanovaný

Ak sa práve stávate obeťou kyberšikany, je vhodné dodržiavať relatívne priamočiary postup, ktorý by sa dal zhrnúť ako Ignoruj – Zaznamenaj – Blokuj – Vyrieš. Americké Centrum pre výskum kyberšikany odporúča, aby obete pri výskyte prvých opakovaných útokov nereagovali odpoveďami a protikomentármi. Záškodníci totiž očakávajú reakciu a na rozdiel od šikany vo fyzickom svete sa ticho zo strany obete nedá interpretovať ako strach a slabosť, ale skôr ako to, že si z toho obeť nič nerobí a útok nemá na ňu žiadny efekt.

Ak kyberšikana aj napriek tomu neustáva a naopak ešte naberie na frekvencii a agresivite, je vhodné ju ZAZNAMENAŤ. Jej digitálna povaha umožňuje, aby ste komunikáciu zaznamenali formou snímku obrazovky, ktorý bude použitý ako dôkazný materiál pri ďalšej eskalácii. Je vhodné zaznamenať aspoň jeden alebo dva prípady každej rozdielnej varianty kyberšikany.

Následne je vhodné použiť formu BLOKOVANIA a odfiltrovania. Technológia je v tomto ohľade na vašej strane. Každá sociálna sieť umožňuje nahlasovať obťažujúce príspevky a blokovať konkrétnych používateľov. Žiadna zo služieb kyberšikanu netoleruje a pokiaľ pôjde o vážne porušenia, môžete sa dočkať toho, že profil útočníka bude obmedzený, alebo dokonca zablokovaný či zrušený. Nemusíte sa pritom báť toho, že nahlásenie je verejné. Nikto, vrátane záškodníka, nedostane od sociálnej siete potvrdenie, že práve váš účet nahlásenie vykonal.

Komentáre, správy a príspevky, ktoré je možné chápať ako vyhrážanie sa násilím či kyberšikanu, môžete na Facebooku a Instagrame nahlasovať prakticky rovnakou cestou. Ak ide o príspevok, kliknite v jeho pravom hornom rohu na ikonu troch bodiek a vyberte možnosť nahlásenia.

V prípade správ kliknite na konkrétnu konverzáciu a vyberte možnosť Nahlásiť konverzáciu. Ak chcete zablokovať správy od konkrétneho človeka na Facebooku kompletne, kliknite v pravom hornom rohu okna konverzácie na ikonu ozubeného kolieska a vyberte možnosť Blokovať správy.

Zablokovať je možné takisto aj celý profil, aby sa vám jeho príspevky na vašej stene už nikdy nezobrazovali. Na svojej Facebook stránke kliknite na Prehľad súkromia a následne na možnosť Ako niekomu zabrániť v tom, aby ma obťažoval, pričom vyberte konkrétne meno a kliknite na Blokovať. Či už blokujete správy alebo celý profil, danej osobe sa nikdy nezobrazí žiadne upozornenie na to, že ju blokujete.

Ak sa kyberšikana odohráva v textových komunikátoroch, konkrétne kontakty je možné vždy blokovať v rámci jednotlivých programov, alebo vášho telefónu. Ľudová múdrosť hovorí, čo oko nevidí, srdce nebolí a len ťažko bude pre vás tok urážok škodlivý, ak k vám nikdy nedoputuje.

Nebojte sa pri tom toho, že záškodník bude vytvárať nové a nové účty a stále vás bude obťažovať. Blokovanie z vašej strany je vždy jednoduchší krok, ako vytváranie nového účtu, takže vy rozhodne nebudete tá strana, ktorá to vzdá ako prvá. Dôležité je agresorovi neposkytnúť žiadnu textovú protireakciu, pretože by bola pre jeho činnosť len povzbudením a palivom.

Ak kyberšikana pokračuje stále novými a novými spôsobmi, prípadne prerastie do fyzického násilia, okamžite prikročte k RIEŠENIU. V rámci školy sa môžete obrátiť na učiteľov či rodičov, avšak takisto aj na políciu, čo platí aj pre dospelú populáciu. V tomto prípade príde vhod dôkazný materiál, ktorý ste si uložili v predchádzajúcich krokoch. Je pri tom neoddiskutovateľným faktom, že práve obeť je tou stranou, ktorá drží v ruke lepšie zbrane a nástroje.

Pri eskalácii môžete záškodníkovi, ktorého identita je vám obvykle plne známa, spôsobiť viac škody, ako on vám. Dôležité je nepodľahnúť psychologickému nátlaku uzavretím sa do seba, čo by sa mohlo podpísať na vašom duševnom zdraví. Na Facebooku je vhodné navštíviť Centrum prevencie šikany, ktoré nájdete na adrese https://cs-cz.facebook.com/safety/bullying v českom jazyku. V slovenskom rozhraní nie je žiaľ centrum stále preložené a zobrazí sa iba v angličtine.

Je dobré si uvedomiť, že kyberšikana vám síce môže zničiť sociálny život v rámci školy, čo vie byť mimoriadne nepríjemné, avšak aj keď je to pre vás v súčasnosti absurdné a úplne nereálne a nepredstaviteľné, nič to v rámci vášho budúceho života neznamená. Vie to bezvýhradne každý človek vo veku 30, 40, 50 či viac rokov a jedného dňa to budete vedieť aj vy. S pribúdajúcim vekom sa jednoducho každý bez výnimky presvedčí, že školský sociálny status sa po nábehu do pracovného života vyparí ako para nad hrncom.

Záškodníkovi nič nedlžíte, ani mu nemusíte nič dokazovať. Svoju snahu sústreďte na iných ľudí a vlastné sebavedomie a zlepšovanie. Ak niečo prerastie do neúnosnej miery, práve vy ako obeť môžete záškodníkovi spôsobiť výraznú škodu, ktorá ho poznamená dlhodobo, či už ide o vylúčenie zo štúdia, alebo kriminálne vyšetrovanie (útočníci si žiaľ z dôvodu nízkeho veku, alebo neskôr z dôvodu nižšej inteligencie neuvedomia, že ich činy môžu mať takéto následky).

Správna, rozumná a presne cielená reakcia je v tejto problematike alfou a omegou. To platí aj pri extrémnych prípadoch kybernetického obťažovania, kam sa dá zaradiť obťažovanie imitáciou a takisto tzv. Revenge pornografia, ktorá sa týka hlavne tínedžerov a dospelej populácie.

Imitátorské účty: kto ich vytvára, na čo slúžia a ako ich likvidovať?

Extrémnym prípadom kyberšikany je útok, pri ktorom záškodník zakladá falošné účty v mene obete a používa ich na škodenie rôzneho druhu. Vytvoriť falošný profil s vaším menom je v rámci prakticky akejkoľvek sociálnej siete triviálna záležitosť. Nie je k tomu potrebný žiadny kumšt, ani nejaký významný čas. Ak vytvára imitátorský účet niekto, kto vás osobne, alebo skrátka nejako konkrétne pozná, môže vaše meno a údaje vyplniť ručne z jemu známych informácií a doplniť ich o fotografie, ktoré napr. vykoná kedykoľvek bez vášho vedomia.

Tieto „osobné“ typy imitátorských účtov sú určené predovšetkým na poškodenie mena či šikanu. Typickým prejavom je napríklad to, že účet vydávajúci sa za vás bude robiť ponižujúce či vulgárne komentáre, bude vás prezentovať vo veľmi negatívnom svetle pred priateľmi, rodinou či zamestnávateľom, či bude dokonca vykonávať ilegálne aktivity, ako napríklad verejné ohováranie konkrétnych osôb, šírenie poplašných správ a podobne. Časté je takisto napádanie jednotlivých priateľov, v snahe rozbiť vaše sociálne kruhy a poškodiť vás v rámci ich protireakcie. Pri týchto prípadoch je takmer isté, že anonymného záškodníka poznáte a v minulosti ste s ním boli v nejakom kontakte.

Nemusí však ísť nevyhnutne o blízku osobu, ale aj o anonyma, ktorý bol s vami v roztržke napríklad v internetovej diskusii. Takýto internetový troll môže vaše údaje získať tým, že šlo o verejnú diskusiu s reálnymi menami, alebo sa mu podarilo spojiť vašu anonymnú prezývku so skutočnou identitou. Z dôvodu nestabilného psychického stavu sa následne podujme svoju zášť prejavovať zbieraním informácií o vás z dostupných zdrojov. Drvivá väčšina používateľov má napríklad svoje Facebookové profily čiastočne prístupné, čo umožňuje stiahnutie profilovej fotografie, zoznamu priateľov či základných údajov. Tie sú následne použité na vytvorenie falošného profilu.

Je dôležité si uvedomiť, že falošný profil nemusí byť vytvorený len na poškodenie človeka, v ktorého mene je. Profil môže byť použitý aj na poškodenie jeho blízkych osôb. Ak sa niekto chce dostať napríklad k podrobným údajom sociálneho účtu osoby, ktorá vás pozná, môže vo vašom mene požiadať o jej priateľstvo, pričom počíta s tým, že bude prijaté. Tento postup môže uplatniť dokonca aj podvodník, ktorý vás a ani vašich priateľov nejako zvlášť nepozná a plánuje novo vytvorenú konektivitu použiť napríklad na ilegálny marketing.

Čo robiť, ak sa o imitátorskom účte dozviem

V okamihu ako sa o imitátorskom účte seba alebo blízkeho priateľa dozviete, začnite riešiť situáciu s poskytovateľom služby. Tieto účty nie sú raritné a ani nezvyčajné. Práve naopak. Sú veľmi časté a z tohto dôvodu má každá sociálna sieť vytvorené mechanizmy na ich urýchlené stiahnutie a vymazanie. Váš prvý krok teda musí byť okamžitý report imitátorského účtu tam, kde je vytvorený, teda napríklad na Facebooku, Twitteri či Snapchate. Každá sociálna sieť pritom umožňuje reportovať falošné profily aj tým ľudom, ktorí ich služby nepoužívajú. Nemusíte sa tak na nich najprv registrovať.

Dôležité je, aby ste nikdy a za žiadnych okolností nestrácali čas kontaktovaním imitátora so žiadosťou o vysvetlenie, či snahou o vyhrážanie, alebo nadávanie. Záškodník v takomto prípade môže svoju činnosť ešte znásobiť, pretože si bude vedomý, že onedlho bude účet zrušený. Môže takisto prejsť k vašej priamej šikane, posmechu či psychologickému nátlaku, alebo môže kontrovať nahlásením vášho reálneho účtu. Nikdy mu preto neoznamujte, že ste imitátorský účet už nahlásili alebo sa chystáte nahlásiť. Nemáte tým ako situáciu zlepšiť.

Správnym druhým krokom po reporte imitátorského účtu je kontaktovanie vašich priateľov, ktorí s ním mohli prísť do styku, pričom im situáciu vysvetlíte a požiadate ich o zduplikovanie vášho reportu. Väčšina týchto mechanizmov na sociálnych sieťach je vo veľkej miere automatizovaná a viacnásobné nahlásenie od regulárnych a dlhodobých používateľov proces likvidácie (respektíve v prvom rade jeho stiahnutie do neverejnej podoby) výrazne skráti, a to až na minúty či sekundy.

Nahlásenie imitátorského účtu na jednotlivých službách

Prakticky každá sociálna sieť, alebo on-line služba obdobného typu, má na svojej stránke verejný formulár na nahlasovanie podvodných účtov. Znovu opakujeme dôležitý fakt, že na to aby ste nahlásili imitátorský účet, nemusíte byť na danej sieti sami prítomní a registrovaní.

Nahlásenie imitátorského účtu na Facebooku

Nahlásenie imitátorského účtu na Instagrame

Nahlásenie imitátorského účtu na Twitteri

Nahlásenie imitátorského účtu na Ask.fm

V prípade Facebooku použite reportovaciu stránku https://sk-sk.facebook.com/help/contact/169486816475808, kde môžete vybrať druh porušenia podmienok. Tým hlavným je tretia možnosť v podobe – Niekto vytvoril účet s osobnými údajmi mňa alebo môjho priateľa. Ak by ste pri procese mali problém s niektorými pasážami v anglickom jazyku, môžete si stránku prepnúť do českého rozhrania (kliknutím na dolnom paneli, alebo prepísaním odkazu v časti sk-sk na cs-cz), kde je formulár preložený kompletne.

Pri nahlásení vás formulár vyzve na zadanie adresy podvodného účtu a požiada vás o doklad vašej totožnosti s fotografiou, teda napríklad občianskeho preukazu. Na základe neho sa vaša totožnosť overí a imitátorský účet sa odstráni.

Formulár na odstránenie imitátorského účtu na Facebooku

Na Instagrame môžete imitátorské účty vás alebo vašich detí nahlasovať na adrese https://help.instagram.com/446663175382270. Žiaľ, rozhranie je len v anglickom jazyku. Ak tento jazyk ovládate horšie, nebojte sa požiadať o pomoc niekoho znalejšieho. V základe je potreba kliknúť na možnosť „What can I do if someone is impersonating me on Instagram?“, pričom formulár je určený pre ľudí s vlastným účtom na Instagrame aj pre ľudí bez neho.

Kliknite v ňom na možnosť „Someone created an account pretending to be me or a friend“ (niekto vytvoril profil predstierajúci, že som ja, alebo môj priateľ) a následne na „Yes, I am the person being impersonated“ (áno, ja som osobou ktorá je imitovaná). Bude potrebné vyplniť vaše meno a priezvisko a doložiť doklad totožnosti. Keďže vlastníkom Instagramu je Facebook, formulár je celkom totožný s tým Facebookovým. Ak by ste niektorým anglickým častiam nerozumeli, môžete si pomôcť otvorením takmer totožného formulára na Facebooku. Ten je preložený.

Nahlásenie imitátorského účtu na Instagrame

Na Twitteri imitátorský účet nahlásite na adrese https://help.twitter.com/forms/impersonation. Vyberte prvú možnosť „An account is pretending to be me or someone I know“ (účet predstiera, že som to ja, alebo niekto koho poznám) a následne „I am being impersonated“ (niekto sa vydáva za mňa). Opäť sa stretnete so zadaním svojho mena a nahratím fotky dokladu totožnosti.

Reportovanie porušenia podmienok na službe Twitter

Mechanizmy tohto typu sa nachádzajú na každej veľkej i menšej sociálnej sieti, a to bez výnimky. Ak sa napríklad za vás niekto vydáva na sociálnej sieti Ask.fm, ktorá je známa hlavne v krajinách strednej a východnej Európy (vznikla v Lotyšsku), imitátorské profily môžete nahlasovať pomocou štandardného formulára https://support.ask.fm/hc/en-us/requests/new.

V sekcii Enquiry type je potrebné rozbaliť roletku a vybrať v nej možnosť Report a Fake account (nahlásiť falošný účet). Do kolónky URL of reported user následne vložte internetový odkaz smerujúci na falošný profil. Do hlásenia doplňte vašu e-mailovú adresu, meno a priložte fotku dokladu totožnosti.

Formulár reportu na sieti Ask.fm

Pamätajte na to, že nech ide o akúkoľvek sociálnu sieť, teda aj takú, ktorú sme v texte neuviedli, rýchly odkaz na jej formulár s nahlásením falošného účtu obvykle získate zadaním jej názvu do internetového vyhľadávača, s doplneným výrazom impersonation account (imitátorský účet), alebo report impersonation (nahlásenie imitátorstva). Ide teda napríklad o vyhľadávaný výraz: twitter report impersonation, ktorý vás zavedie rovno do cieľa.

Ochrana proti Revenge pornografii

Revenge pornografia, alebo v preklade aj „Pornografia z pomsty“, je moderným trendom vyplývajúcim z rozšírenia internetu a mobilných technológií. Ide o zverejnenie vyzývavej fotografie alebo priamo videozáznamu sexuálneho aktu bez súhlasu účastníkov. V drvivej väčšine prípadov sú obeťou ženy, pričom obvyklá situácia je, že po rozchode s partnerom mužský náprotivok v zlosti uverejní amatérske pornografické video, ktoré obaja partneri natočili v minulosti pre súkromné účely.

Obeť sa tak stáva pornoherečkou proti svojej vlastnej vôli a tento akt jej môže priniesť nielen poníženie, ale napríklad aj problémy pri hľadaní zamestnania. Ak sa objaví takýto obsah na bežných sociálnych sieťach, ako je Facebook, je obvykle rýchlo odstránený už zo samotnej podstaty sexuálneho obsahu. Ak sa ale začne objavovať na rôznych pornostránkach, obeť má často pocit, že situácia je navždy stratená. Nie je to však nutne pravda.

I keď je známym faktom, že čo sa raz na internete objaví, už nikdy z neho nezmizne, je treba povedať, že to platí hlavne o dátach, ktoré vyvolajú nejaký väčší rozruch. Definitívne odstrániť z internetu nejaké ponižujúce video politika, či uniknuté domáce pornovideo celebrity je de facto nemožné, pretože vždy bude existovať dostatok ľudí, ktorí stihli vytvoriť kópiu a nahrajú ju späť. Avšak pre obyčajných ľudí tieto mechanizmy obvykle neplatia.

Ak sa objaví na internete vaša súkromná pornografia, či už v podaní fotografie alebo domáceho videa, ktoré zverejnil váš pomstychtivý bývalý partner, podobne ako v prípade imitátorských účtov máte možnosť tento obsah nahlásiť a požiadať konkrétne pornografické stránky o jeho stiahnutie (nahlásenie zneužitia).

Aj v tomto prípade je dôležité, aby ste sa na konkrétnej stránke nikdy nesnažili dané video komentovať a vyjadrovať pri ňom svoje rozhorčenie. Najhoršou vecou čo môžete urobiť je, že sa pomocou klasického komentára budete dožadovať o jeho zmazanie. Týmto krokom totiž video nikdy neodstránite (prevádzkovateľ služby tie milióny komentárov pod miliónmi videí rozhodne nečíta) a len vyvoláte väčší rozruch, výsledkom čoho sa video môže viac rozšíriť.

Každá pornografická stránka má pri videu tlačidlo reportu. Obvykle však slúži len na nahlásenie nefunkčného, alebo chybne popísaného videa. Na odstránenie je nutné použiť nahlasovací formulár, ku ktorému sa dostanete obvykle prekliknutím cez sekciu Najčastejších otázok (FAQ).

Žiadosť o odstránenie videa na stránke Pornhub

Na najväčšej pornostránke na svete v podobe Pornhub.com môžete video nahlásiť pomocou formulára https://www.pornhub.com/content-removal. Zadajte v ňom svoje meno, email a označte, že nejde o nahlásenie porušenia autorských práv (takéto nahlásenie totiž slúži pre profesionálnych tvorcov porno videí, ktoré niekto nepovolene uploadoval).

V sekcii Copyright infringement teda kliknite na možnosť No a následne vložte URL adresu daného videa. V sekcii Have you ever agreed to the distribution of this content? (súhlasili ste niekedy s distribúciou tohto obsahu), kliknite na No (nie) a v sekcii Reason why you want this content removed ako dôvod žiadosti uveďte napríklad: Revenge pornography. This private video was shared without my consent (Toto súkromné video bolo uverejnené bez môjho súhlasu).

Ak angličtinu neovládate, rozhranie stránky Pornhub môžete prepnúť do priateľskejšej češtiny, čo vám pri vypĺňaní formulára pomôže, avšak dôvod na odstránenie uvádzajte vždy v angličtine. Pornhub je vlastníkom ďalších veľkých pornostránok, ako napríklad RedTube, YouPorn či Tube8, pričom vďaka automatickému vytváraniu video odtlačku môže konkrétne video identifikovať na všetkých svojich serveroch, a to aj pri nasledujúcom reuploade.

Týmto spôsobom môžete nahlasovať video na akýchkoľvek pornostránkach, kde naň narazíte, pričom reakcia prevádzkovateľa bude obvykle rýchla a kladná. V tejto súvislosti môžete využiť aj pomoc špecializovaných organizácií, ako napríklad https://revengepornhelpline.org.uk/, ktoré sa na túto problematiku zameriavajú a pomôžu vám v podávaní hromadných žiadostí vo vašom mene.

Uverejňovanie tohto obsahu môže byť trestne stíhateľné a keďže vinníka poznáte, je možné sa dožadovať trestu či odškodnenia. Obrana páchateľa bude pozostávať obvykle z toho, že video bolo z jeho zariadenia ukradnuté a teda nezverejnené ním. Mohlo by teda byť vhodné páchateľa konfrontovať textovými správami, či nahrávaným telefonickým hovorom, v ktorom ho donútite k priznaniu (Otázka: „Prečo si zverejnil to naše video?” Odpoveď: „Pretože ťa nenávidím.“). Pred akýmikoľvek akciami tohto typu vám dôrazne odporúčame kontaktovať právnickú kanceláriu a záležitosť konzultovať s odborníkmi na právo.

Značky:

František Urban

František Urban
Zameriavam sa najmä na prehľadové a analytické články z oblasti najrôznejších technológií a ich vývoja. Nájdete ma takisto pri diagnostike HW a SW problémov.