Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Čo je pohonom CO2 neutrálnej budúcnosti? So žiadnou inou otázkou sa v súčasnosti toľko nezaoberá odvetvie nákladných motorových vozidiel, energetický sektor a politika.

Daimler Truck si jasne stanovil strategický smer a konzekventne presadzuje pri elektrifikácii svojho portfólia dvojitú stratégiu: s akumulátorovými a vodíkovými pohonmi. Základom je množstvo rôznych prípadov použitia a úloh nákladných motorových vozidiel. Na flexibilné a náročné použitia, predovšetkým v dôležitých segmentoch ťažkej diaľkovej prepravy, môžu vodíkové pohony predstavovať lepšie riešenie. Aj pri elektrifikovaných nákladných motorových vozidlách platí: prepravné spoločnosti robia pri výbere svojich vozidiel racionálne nákupné rozhodnutia podložené celkovými prevádzkovými nákladmi a v oblasti praktickosti pri každodennom používaní, nosnosti a dojazdu nechcú robiť žiadne kompromisy. Daimler Truck chce svojim zákazníkom aj naďalej ponúkať optimálne riešenia vo všetkých oblastiach použitia.

Dr. Andreas Gorbach, člen predstavenstva spoločností Daimler Truck AG, vedúci technológie nákladných motorových vozidiel: „Vždy budú prebiehať diskusie, ktoré sa budú zaoberať len čiastkovými aspektmi rôznych alternatívnych foriem pohonu, ako napríklad energetickou účinnosťou. Tá je v skutočnosti pri akumulátorových elektrických pohonoch vyššia ako pri vodíkových pohonoch, často sa však pritom zabúda na celkový pohľad. Pre úspešný prechod na technológie bez emisií je okrem efektívnosti rozhodujúca aj dostupnosť príslušnej infraštruktúry a dostatok zelenej energie. Sme presvedčení, že túto energetickú potrebu možno pokryť rýchlo a s optimalizovanými nákladmi len pri použití oboch technológií. V budúcnosti si len sotva nejaká krajina na svete bude vedieť samostatne zabezpečiť najmä zelenú energiu za konkurencieschopné ceny. V dôsledku toho sa bude musieť na globálnej úrovni obchodovať s CO2 neutrálnymi nosičmi energie. Hlavnú úlohu v tomto obchode bude zohrávať zelený vodík. Predpokladáme, že ceny zeleného vodíka budú v budúcnosti veľmi atraktívne. Výhody vidíme aj z hľadiska nákladov a technickej realizovateľnosti vodíkovej infraštruktúry, ako aj väčších dojazdov, flexibility a kratších časov tankovania pre zákazníkov. Vodíkové nákladné motorové vozidlá môžu byť pre našich zákazníkov zmysluplnou alternatívou, predovšetkým pri náročných diaľkových prepravách, a to najmä z hľadiska celkových prevádzkových nákladov – dokonca aj v prípade nižšej energetickej účinnosti. Pokiaľ ide o otázku najlepšieho riešenia prepravy energetická účinnosť je dôležitým, ale zďaleka nie dostatočným kritériom.“

„Ako jeden z najväčších výrobcov úžitkových motorových vozidiel na svete sme sa zaviazali dodržiavať Parížsku klimatickú dohodu. Našou ambíciou je do roku 2039 ponúkať na našich globálnych kľúčových trhoch iba také nové vozidlá, ktoré budú počas jazdnej prevádzky CO2 neutrálne. Našim zákazníkom tak ponúkneme riešenie bez emisií šité na mieru pre každú prepravnú úlohu. S obrovskou podporou zo strany mnohých partnerov z odvetvia a politiky úspešne uvedieme obe technológie na cesty,“ pokračuje Gorbach.

Viac ako 40 vlád na celom svete spustilo rozsiahle vodíkové akčné plány. Základom je poznatok, že iba vodík umožňuje stabilné a kompletne obnoviteľné napájanie prúdom ako nosič energie, ktorý možno dlhodobo skladovať. Okrem toho existuje množstvo oblastí nasadenia, ktoré možno dekarbonizovať iba vodíkom. Tento jasný signál pre energetický systém budúcnosti založený na vodíku má už teraz za následok veľkolepé oznámenia mnohých globálnych spoločností. Znalci očakávajú, že ešte v tomto desaťročí sa do dopravy, infraštruktúry a výroby vodíka investujú stovky miliárd eur.

Komplexný záväzok k vodíku

V spolupráci so spoločnosťou Linde vyvíja Daimler Truck už dlhší čas ďalšiu generáciu technológie tankovania kvapalného vodíka pre nákladné motorové vozidlá s palivovými článkami. Výsledkom spolupráce partnerov má byť čo najjednoduchšie a najpraktickejšie tankovanie vodíka. V oblasti infraštruktúry vodíkových čerpacích staníc pozdĺž dôležitých dopravných trás v Európe plánuje Daimler Truck spolupracovať so spoločnosťami Shell, BP a TotalEnergies. Spoločnosti Daimler Truck AG, IVECO, Linde, OMV, Shell, TotalEnergies a Volvo Group chcú okrem toho pomôcť s celoeurópskym presadením nákladných motorových vozidiel poháňaných vodíkom v rámci svojej záujmovej skupiny H2Accelerate (H2A).

Spoločný podnik s palivovými článkami cellcentric so spoločnosťou Volvo Group

Spolu so spoločnosťou Volvo Group sa Daimler Truck spolieha na vodíkové palivové články. Obe spoločnosti založili spoločný podnik cellcentric v roku 2021. Cieľom podniku cellcentric je stať sa jedným z popredných svetových výrobcov systémov palivových článkov. S týmto cieľom plánuje spoločný podnik od roku 2025 vybudovať jednu z najväčších sériových výrob v Európe.

Daimler Truck dôsledne presadzuje dvojitú stratégiu

Akumulátorové elektrické vozidlá Mercedes-Benz eCitaro a Mercedes-Benz eActros sú v sériovej výrobe od roku 2018 a 2021. Mercedes-Benz eEconic, FUSO eCanter a Freightliner eCascadia budú nasledovať ešte tento rok a ďalšie vozidlá sa pripravujú. Pokiaľ ide o vodík, prototyp nákladného motorového vozidla s palivovými článkami Mercedes-Benz GenH2 prechádza od minulého roka intenzívnym testovaním – na domácej testovacej dráhe, ako aj na verejných cestných komunikáciách. Cieľom vývoja je dojazd až 1 000 a viac kilometrov pre sériové vozidlo, ktorého začiatok výroby je naplánovaný na rok 2027.

Značky: