Nielen 3D skener, ale aj 3D displeje sa objavia v budúcich mobilných zariadeniach. 

Pod pojmom „3D“ si možnože väčšina z vás predstaví efekt tretieho rozmeru, ktorým nás kŕmia kiná a moderné televízie. Avšak v tomto kontexte hovoríme o skutočných 3D obrazovkách – takých, ktoré menia svoj tvar a reálne „vystupujú“ z dvoch rozmerov.

Prínos takýchto obrazoviek, ktoré by mohli byť súčasťou tabletov ďalšej generácie, spočíva v lepšej prezentácií informácií, ale aj v rôznorodom využití. Obrazovka zmení svoj tvar, aby sa dala lepšie využiť vo funkcii herného ovládača, prípadne prehľadnejšie zobrazí údaje z grafu v Exceli. Vývojári vidia potenciál takýchto obrazoviek aj v architektúre, pri modelovaní alebo vo fotografii.

Samozrejme, základom konceptu sú samotné technológie. Tie už reálne existujú, avšak iba v štádiu prototypu.

EMERGE je interaktívny graf s rozmermi 10 × 10, ktorý prezentuje údaje aj vo vizuálnej forme. Používatelia môžu zobrazovať údaje, filtrovať ich alebo organizovať. Princíp technológie spočíva v tom, že informácie sa zobrazujú v troch rozmeroch.

Ďalšou technológiou je ShapeClip. Jej úlohou je transformovať tradičnú obrazovku na trojrozmernú. Prototyp funguje takým spôsobom, že využíva pomocné komponenty, ktoré znázorňujú pohyb potenciálnej obrazovky budúcnosti.

V oboch prípadoch ide o inovatívne technológie, ktorých prínos však oceníme až o pár rokov. Hoci priložené videá predstavujú pozoruhodné nápady, ide o skoré štádium vývoja a technológia bude v displejoch tabletov vyzerať pravdepodobne výrazne inak.

Zdroj: Mashable 

Roman Kadlec

Roman Kadlec
Testujem inteligentné hodinky, robotické vysávače, smartfóny a herné zariadenia. Sledujte ma na sociálnych sieťach @roman_fitit