Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Divízia Daimler Buses má v úmysle do roku 2030 v každom segmente ponúkať akumulátorové a vodíkové lokálne CO2 neutrálne modely.

Spočiatku sa pozornosť bude sústreďovať na kľúčové trhy v Európe a Latinskej Amerike. Do roku 2039 sa budú na kľúčovom trhu Európy predávať len lokálne CO2 neutrálne nové vozidlá. V segmente mestských autobusov by táto situácia mala nastať v Európe už v roku 2030. Okrem rozširovania portfólia CO2 neutrálnych vozidiel rozširuje divízia Daimler Buses aj ponuku svojich služieb ako generálny dodávateľ kompletnej elektrickej infraštruktúry zákazníkom. Vedúci divízie Daimler Buses, Till Oberwörder, to dnes oznámil na podujatí organizovanom výrobcom v závode v Mannheime. Medzi prednášajúcimi boli aj Martin Daum, predseda predstavenstva Daimler Truck a Dr. Volker Wissing, minister pre dopravu a digitálnu infraštruktúru.

Na ceste ku globálnej elektrifikácii prepravy osôb plánuje divízia Daimler Buses od roku 2025 priniesť na trh prvý plnoelektrický linkový autobus a od konca tohto desaťročia autokary s pohonom vodíkovými palivovými článkami. V súlade s dvojitou stratégiou materskej spoločnosti Daimler Trucks sa divízia Daimler Buses spolieha na akumulátorové elektrické, ako aj vodíkové technológie – pretože len tak je možné ponúknuť riešenia s nulovými emisiami šité na mieru pre rôznorodé potreby zákazníkov.

Till Oberwörder, vedúci divízie Daimler Buses: „Ako popredný svetový výrobca autobusov je naša ambícia jasná: chceme prispieť k boju proti klimatickým zmenám a byť hybnou silou nevyhnutnej zmeny v doprave. Na tento účel sledujeme jasnú stratégiu elektrifikácie a prinášame na cesty autobusy so sériovo dodávanými alternatívnymi technológiami pohonu. Do roku 2030 chceme ponúkať lokálne CO2 neutrálne pohony vo všetkých našich segmentoch na našich najdôležitejších trhoch, a preto veríme, že môžeme prijať jasný záväzok: najneskôr od roku 2030 budeme v segmente mestských autobusov ponúkať len CO2 neutrálne nové vozidlá a už viac nebudeme investovať do normy Euro VII. Plne sústreďujeme naše vývojové úsilie na plnoelektrické eCitaro bez emisií.“

Oberwörder pokračuje: „Na tému elektrifikácie nazeráme komplexne a presahujeme pri nej rámec vozidla. Našim zákazníkom dodávame elektrickú mobilitu „na kľúč“, čo znamená, že od nás dostanú všetky prvky potrebné na fungujúcu elektrickú autobusovú dopravu: vyexpedujeme autobusy, naplánujeme potrebnú infraštruktúru, ako aj manažment nabíjania, budeme riadiť prestavbu vozovní a vyškolíme personál. Naším cieľom je, aby sa elektrická mobilita stala v súvislosti s autobusmi každodennou záležitosťou.“

Dr. Volker Wissing, minister dopravy a digitálnej infraštruktúry: „Aby sme dosiahli naše ciele v oblasti ochrany klímy v doprave, potrebujeme v nej CO2 neutrálne technológie. Spoločnosti venujúce sa preprave na krátke vzdialenosti podporujeme pri prechode na alternatívne pohony a pri zabezpečovaní vhodnej infraštruktúry. Na tento účel sme do roku 2024 naplánovali vyčleniť celkovo 1,25 miliardy eur. Našim cieľom je, aby bol do roku 2030 každý druhý mestský autobus elektrický.“

Mercedes-Benz eCitaro dostane palivové články a nové, výkonnejšie akumulátory

Od roku 2023 bude divízia Daimler Buses vybavovať svoj doteraz čisto akumulátorový elektrický mestský autobus Mercedes-Benz eCitaro, ktorý sa sériovo vyrába od roku 2018, vodíkovým palivovým článkom na zvýšenie dojazdu. Divízia Daimler Buses tak rozšíri svoje portfólio plnoelektrických produktov v segmente mestských autobusov o vozidlo s dojazdom až 400 kilometrov (jednoduchý autobus). Ako variant so zvýšeným dojazdom zvláda výkonný a lokálne CO2 neutrálny nízkopodlažný autobus aj náročné trasy a splní takmer 100 percent všetkých požiadaviek dopravných spoločností na dojazd.

Model eCitaro so zvýšeným dojazdom je pritom stále jasne orientovaný na použitie ako mestský autobus. Pohon je aj naďalej založený na mimoriadne výkonnom akumulátore, palivový článok slúži čisto na predĺženie dojazdu a nie ako hlavný zdroj energie. V prípade tohto vozidla ide teda o plnoelekricky poháňaný hybridný autobus, ktorý kombinuje oba prúdové zdroje. Vodík sa používa v plynnom skupenstve pri tlaku 350 barov.

Od konca roku 2022 bude divízia Daimler Buses ponúkať eCitaro aj s novou generáciou vysokovýkonných akumulátorov. Vysokoenergetické lítium-iónové akumulátory zvyšujú kapacitu na článok akumulátora približne o 50 percent pri zachovaní rovnakej hmotnosti a umožňujú spoľahlivý dojazd okolo 280 kilometrov (autobus). Akumulátory sa používajú v eCitaro, v eCitaro so zvýšeným dojazdom a v nedávno predstavenom plnoelektrickom šasi eO500U z Brazílie.

eCitaro je úspešný model divízie Daimler Buses: európski zákazníci medzičasom používajú na dennej báze viac ako 600 modelov eCitaro. V roku 2021 pochádzal takmer každý druhý plnoelektrický mestský autobus predaný v Nemecku od divízie Daimler Buses.

Daimler Buses podporuje dopravné podniky ako poskytovateľ všetkých služieb

Divízia Daimler Buses ponúka svojim zákazníkom celkový systém pre plnoelektricky poháňané eCitaro, ktorý okrem projektovania a poradenských služieb pre bezproblémovú prevádzku elektrického autoparku zahŕňa aj kompletnú inštaláciu infraštruktúry napájania. To zahŕňa aj príslušné stavebné opatrenia, ktoré môžu byť v prípade potreby ponúknuté ako projekty na kľúč. Dopravné podniky tak môžu na želanie získať koordinovaný celkový balík pozostávajúci z autobusov, infraštruktúry elektrického prúdu a nabíjacej infraštruktúry, ako aj vhodného softvéru, digitálnych služieb, príslušného školenia pre personál a popredajných služieb z jedného zdroja.

Najmä manažment nabíjania akumulátorových elektrických autobusov je kľúčový pre bezproblémovú každodennú prevádzku zákazníkov. Vďaka nedávno oznámenému strategickému partnerstvu so spoločnosťou IVU Traffic Technologies AG spoločnosť Daimler Buses rozšírila svoje portfólio o výkonný softvér na riadenie autoparku špeciálne prispôsobený pre eCitaro s ohľadom na manažment nabíjania.

Elektrický podvozok pre Latinskú Ameriku

Divízia Daimler Buses posúva elektrifikáciu vpred na celom svete: tento rok spustí divízia Daimler Buses výrobu prvého podvozku autobusu s čisto akumulátorom elektrickým pohonom pre Latinskú Ameriku a trhy v regióne Oceánia, ktorý bol špeciálne prispôsobený miestnym potrebám. Šasi eO500U s dojazdom približne 250 kilometrov sa vyrába v závode São Bernardo do Campo v Brazílii a je z veľkej časti založené na technológii eCitaro. Divízia Daimler Buses už dostala 100 objednávok na šasi na svojom hlavnom latinskoamerickom trhu v Brazílii. Expedovanie je naplánované na koniec roka 2022 a začiatok roka 2023.

Fotografie z podujatia nájdete približne od 14:00 hod. na našej mediálnej stránke: https://media.daimlertruck.com/go/daimler-buses-emobility-days

Základné informácie o divízii Daimler Buses: príspevok k zodpovednému dizajnu mestskej dopravy Vďaka tomuto jasnému harmonogramu a dvojitej stratégii založenej na akumulátore a vodíku divízia Daimler Buses významným spôsobom prispieva svojím celkovým systémom elektrickej mobility k zodpovednému formovaniu budúcnosti mestskej dopravy. Vývojom inovatívnych autobusov a riešení mobility chce divízia Daimler Buses prispieť k tomu, aby bola mestská doprava šetrnejšia k životnému prostrediu a zdrojom. Trvalo udržateľnými riešeniami prepravy osôb by sa mala ďalej zvyšovať kvalita života v mestách. Divízia Daimler Buses už dnes formuje zmenu v preprave a verejnej doprave zajtrajška pomocou inteligentných riešení mobility. Tento záväzok je v súlade s trvalo udržateľnou obchodnou stratégiou divízie Daimler Buses.

Značky: