Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Ženy tvoria len 25 % celosvetovej pracovnej sily v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Pritom ich zapojenie je stále viac potrebné, pretože nárast kyberzločinov je ohromujúci.

Ako Microsoft uviedol vo svojej poslednej správe o digitálnej obrane minulý rok, len objem útokov na heslá sa zvýšil na približne 921 útokov každú sekundu, čo predstavuje 74% nárast len za jeden rok. Kybernetické útoky majú často ničivé dopady, pričom priemerné náklady na narušenie kybernetickej bezpečnosti dosahujú 4,35 milióna dolárov.

Čelíme globálnej kríze kybernetických zručností. Dopyt po zručnostiach v oblasti kybernetickej bezpečnosti vzrástol za posledný rok celosvetovo v priemere o 35 % (napríklad o 76 % v Brazílii) a o viac ako 30 % v Európe (45 % v Nemecku). Jednoducho nemáme dostatok ľudí so zručnosťami, aby sa mohli brániť proti útokom na kybernetickú bezpečnosť, čo ohrozuje ľudí, podniky a vlády na celom svete.

Kritická situácia je aj na Slovensku. Podľa Zuzany Hálasovej, Oddelenie kybernetickej bezpečnosti MVSR, sa Slovensko kybernetickou bezpečnosťou zaoberá, no chýbajú mu odborníci. “V rámci Ministerstva vnútra sa riešením kybernetickej kriminality zaoberá samostatný útvar s celoslovenskou pôsobnosťou – odbor počítačovej kriminality Národnej centrálny osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru. Celkovo však možno konštatovať, že personálne je táto oblasť poddimenzovaná, zaslúžila by si zvýšenú pozornosť vedení organizácií a väčšie a kvalifikovanejšie tímy“, vysvetľuje Halásová a zároveň zdôrazňuje, že ženská ruka v týchto kruhoch je skôr výnimka: „Zastúpenie žien v tejto oblasti je veľmi nízke. Napríklad môj útvar riadim ako jediná žena v tíme.”

S tým jednoznačne súhlasí aj Martina Lisická, zakladateľka iniciatívy Cyber4Women: “Kybernetická bezpečnosť, a to nielen na Slovensku, dlhodobo trpí nedostatkom odborníkov. Výsledky všetkých prieskumov dlhodobo ukazujú, že kyberbezpečnostných profesionálov máme a dlho ešte budeme mať veľký nedostatok”, a zároveň vysvetľuje, prečo ženy do tejto brandže patria rovnako ako muži. „Aj keď sa na prvý pohľad môže zdať, že kybernetická bezpečnosť je čisto mužskou doménou a ženy sú obsadzované len do administratívnych pozícií, už dávno tomu tak nie je. Ženy do profesie kybernetickej bezpečnosti jednoznačne patria, pretože pracovné tímy, ktoré sú rodovo vyvážené sú viac efektívne, dynamické a dokážu dosahovať lepšie výsledky”, dodáva Lisická.

Ženy sú historicky nedostatočne zastúpenou skupinou na pracovných miestach v oblasti kybernetickej bezpečnosti, zároveň je však príležitosť pre ženy pracovať v tejto oblasti obrovská. V súčasnosti tvoria ženy len 25 % celosvetovej pracovnej sily v oblasti kybernetickej bezpečnosti, avšak väčšinou majú ich vedomosti a zručnosti cenu zlata a vedia sa vypracovať na najrôznejšie pozície.

“Od pentesteriek, developeriek, dátových analytičiek, CISO, business continuity manažériek až po dámy, ktoré sa venujú cybersecurity awareness alebo auditu kybernetickej bezpečnosti. Keď je žena talentovaná a nadchne ju téma kybernetickej bezpečnosti dokáže sa vo svojej kariére vypracovať a byť na rovnocennej pozícii ako jej mužský kolega”, to všetko sú podľa Martiny Lisickej profesie v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktoré ženy dokážu bez problémov vykonávať.

Okrem stálej ponuky vzdelávacích programov pre širokú verejnosť Microsoft spolupracuje aj s neziskovými organizáciami, ktoré sa vo veľkej miere podieľajú na rozširovaní digitálnych zručností slovenských mužov i žien v IT sfére. „V čom vidím priestor na zlepšenie je sebavedomie a odvaha žien začať študovať a pracovať v kybernetickej bezpečnosti. Väčšina, najmä mladých kolegýň alebo žien, ktoré práve dokončili štúdium na vysokej škole, majú rešpekt pred pracovným kolektívom, ktorý býva stále prevažne mužský. Povedzme si úprimne, informačno- technologický odbor a ešte k tomu zameraný na bezpečnosť je kombinácia, ktorá ženy donedávna veľmi nelákala. Naša nadácia Women4Cyber Slovakia sa preto snaží ženám pomáhať a podporovať ich aj v týchto aspektoch.”

Podľa štúdie Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) sa dopyt po odborníkoch v oblasti kybernetickej bezpečnosti za posledné desaťročie výrazne zvýšil: v júni 2022 bolo inzerovaných až 16-krát viac pracovných miest v oblasti kybernetickej bezpečnosti ako v roku 2012, čo je takmer dvojnásobok miery expanzie zaznamenanej pri všetkých nových pracovných miestach v rovnakom období.

Dobrou správou je, že vzniká množstvo skvelých iniciatív, združení čí akadémií, ktoré sa snažia nedostatok odborníkov v tejto oblasti riešiť práve aj vzdelávaním žien, ako potvrdzuje aj Lisická: „Aktuálne sa na pôde EÚ otvorila nová Cybersecurity Skills Academy, ktorá má za cieľ odstrániť pretrvávajúci nedostatok zručností v kybernetickej bezpečnosti, zvyšovať kvalifikáciu a rekvalifikovať. Momentálne prebiehajú prvé rozhovory medzi Európskou Komisiou a  Women4Cyber Europe ohľadne spolupráce a aktívneho zapojenia sa do tohto projektu.”

Potreba odborníkov je naozaj vysoká nakoľko podľa Magdy Popescu z jednotky Microsoftu pre digitálnu kriminalitu  ide o stále veľmi živú hrozbu: „Nie len na Slovensku a v Česku ale vo všeobecnosti vidíme mnoho útočníkov stále aktívnych, sú to hrozby novšie ale aj staršie, ktoré sú aktívne stále aj po 5 – 7 – 10 rokoch. Ľudia, spoločnosť by preto naozaj mala dbať na vysoký stupeň ochrany svojich zariadení a seba samých a teda urobiť si z pravidelného updatovania a čistenia PC zvyk.“

Kyberkriminalita je, žiaľ, v posledných rokoch na veľmi vysokej úrovni a vojna na Ukrajine k tomuto faktu ešte viac prispela. Hoci kybernetické útoky sa diali aj dávno pred ňou, predsa len od jej vzniku nebolo azda nikdy viac dôležitejšie sa tejto téme venovať. Hoci aktuálna situácia na Slovensku je relatívne stabilná, Zuzana Halásová vystríha, že kyber útoky majú rastúci trend.  Počet a sofistikovanosť kybernetických útokov v Slovenskej republike bol v predchádzajúcom období na vzostupe. Aktuálne najzávažnejšiu hrozbu pre kybernetickú bezpečnosť predstavuje vojnový konflikt na Ukrajine a útoky od hackerských skupín pracujúcich pre Rusko alebo jemu spriatelených krajín. Aj keď sa k mnohým z týchto útokov  prostredníctvom Telegramu prihlásili proruskyorientované hackerské skupiny, nemožno ich jednoznačne pripísať udalosti napadnutia Ukrajiny, nakoľko kybernetické útoky celosvetovo majú narastajúcu tendenciu hlavne od roku 2021 a tento trend neustále stúpal“, potvrdzuje Zuzana Halásová.  

Kyberhrozby a zločiny sú čím ďalej tým viac na vzostupe a už dávno neplatí, že ich dokážu likvidovať len muži. S dostupnými vzdelávacími prostriedkami, či už od Microsoftu, alebo iných vzdelávacích neziskových organizácií dokážu byť ženy kybernetickým hrozbám rovnocenným súperom.

Značky: