Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Lendak je známy živou folklórnou tradíciou tatranských bačov a pastierov, nie sú mu však cudzie ani výdobytky modernej doby. Pre svojich obyvateľov aj pre turistov pripravuje bezplatnú WiFi na verejných miestach. Bude ju môcť vybudovať vďaka príspevku od Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) z projektu WiFi pre Teba.

,,Vďaka projektu WiFi pre Teba môžu obce a mestá získať peniaze na zriadenie bezplatných WiFi zón na verejných priestranstvách, ako sú napríklad námestia, úrady, parky či knižnice. Inšpirovali sme sa projektom Európskej komisie Wifi4EU. Našim cieľom je, aby na Slovensku malo čo najviac ľudí prístup k bezplatnému a vysokorýchlostnému internetu,“  uviedol vicepremiér Richard Raši.

S obcou Lendak podpísal ÚPVII zmluvu o poskytnutie nenávratného finančného príspevku ako s úplne prvým úspešným žiadateľom. V týchto dňoch okrem obce Lendak podpisujeme zmluvy aj s obcami Strekov, Makov, Majcichov, Rejdová, Pokryváč, Pucov, Veľké Orvište a Hladovka. Ďalšiu viac ako stovku predložených žiadostí priebežne vyhodnocujeme.

„Ak odrátame 5-percenté spolufinancovanie, mestá a obce požiadali v prvom kole o viac ako 1,5 milióna eur z celkovej alokácie 10 miliónov zo zdrojov Európskej únie,“ doplnil Raši.

„V obci plánujeme vybudovať bezplatnú WiFi sieť na viacerých miestach. Verím, že okrem obecného úradu, námestia pred úradom, zdravotného strediska, ocenia naši občania a návštevníci kvalitné pripojenie v obecnej knižnici, na workoutovom ihrisku a detských ihriskách, v kultúrnom dome, v spoločenskej sále pri bývalom kine Goral, na autobusovej zastávke na Bredvize, ako aj v priestoroch múzea ľudovej kultúry. Pre obec je to veľká príležitosť na modernizáciu a predovšetkým perfektný benefit pre obyvateľov obce aj jej návštevníkov,“ povedal starosta Lendaku Pavel Hudáček, ktorý ocenil, ako úrad vicepremiéra maximálne uľahčil mestám a obciam podávanie žiadostí.

V týchto dňoch zároveň prebieha druhé kolo výzvy, v ktorom sme dostali zatiaľ 85 žiadostí v celkovej výške približne 977-tisíc eur. Druhé kolo bude uzavreté 13. februára 2019.

Mestá a obce môžu získať finančný príspevok v maximálnej výške 15 000 eur na jeden projekt. Podľa pravidiel financovania štrukturálnych fondov sú žiadatelia povinní podieľať sa na spolufinancovaní projektu vlastnými zdrojmi vo výške 5 percent z celkových oprávnených výdavkov a vyčleniť dostatočné finančné prostriedky vo svojich rozpočtoch na prevádzku WiFi zón.

„Naďalej platí, že starostov a primátorov chceme čo najviac odbremeniť od byrokracie. Žiadosti preto môžu podávať elektronicky cez systém ITMS. Keď sa starosta prihlási pomocou svojho eID, systém automaticky predvyplní veľa údajov. Navyše sme žiadateľom pripravili aj vyplnený vzor žiadosti a súťažné podklady pre verejné obstarávanie,“ zdôraznil Raši.

Výzva, do ktorej sa obce a mestá môžu prihlasovať, je zverejnená na stránke http://informatizacia.sk/Aktu%C3%A1lne%20v%C3%BDzvy/26920s.

Značky: