Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Daimler naďalej podporuje prechod na elektrifikáciu a digitalizáciu. Bol potvrdený investičný plán vo výške viac ako 70 mld. €. Predstavenstvo a celopodniková rada spúšťajú nový transformačný fond v objeme jednej miliardy eur.

Dozorná rada Daimler AG potvrdila svoju podporu pre strategické smerovanie podniku, teda príslušný obchodný plán na roky 2021 až 2025, ako aj z neho vyplývajúce opatrenia na dosiahnutie cieľovej ziskovosti. Ako základ bol potvrdený aj investičný plán pre ďalší prechod na elektrifikáciu a digitalizáciu. Od roku 2021 do roku 2025 Daimler investuje viac ako 70 mld. € do výskumu a vývoja, ako aj do hmotných investícií. Najväčší podiel investičného zámeru pripadne na osobné motorové vozidlá Mercedes-Benz. Pri aktualizácii stratégie Mercedes-Benz zo 6. októbra bolo uvedené, že v tomto časovom období nastane zníženie výdavkov na výskum a vývoj, ako aj hmotných investícií pre osobné motorové vozidlá od značky Mercedes-Benz a v roku 2025 sa tieto výdavky znížia o viac ako 20 % v porovnaní s rokom 2019. Okrem toho bude aj divízia Daimler Trucks v rámci tohto obchodného plánu schopná urýchliť plnenie plánov prechodu na bezemisné riešenie.

Vedenie spoločnosti a zamestnanecká rada sa navyše dohodli na založení transformačného fondu v objeme jednej miliardy eur s dobou platnosti do roku 2025. Tieto prostriedky sú k dispozícii dodatočne k plánovaným investíciám. Detaily tohto fondu budú stanovené podnikovými partnermi v prvom štvrťroku 2021. Fond by sa mal použiť predovšetkým na podporu ďalšieho vývoja budúcich technológií a na zabezpečenie zamestnanosti v nemeckých prevádzkach v rámci tohto prechodu.

Ola Källenius, predseda predstavenstva Daimler AG a Mercedes-Benz AG: „S dôverou dozornej rady v naše strategické smerovanie v nasledujúcich piatich rokoch investujeme viac ako 70 mld. €. Touto investíciou chceme najmä pokračovať v podpore elektrifikácie a digitalizácie. Okrem toho sme sa s podnikovou radou dohodli na transformačnom fonde. Naplníme tak našu spoločnú zodpovednosť: aktívne formovanie transformácie našej spoločnosti. Zlepšovanie našej ziskovosti a cielené investície do budúcnosti koncernu Daimler idú ruka v ruke.“

Michael Brecht, predseda celopodnikovej rady Daimler AG: „Po kontroverzných diskusiách v predchádzajúcich týždňoch sme dosiahli zhodu na tom, že sa okrem investičného plánu Daimler zriadi transformačný fond vo výške jednej miliardy eur. Tento transformačný fond podporila zamestnanecká rada, aby sme dokázali realizovať dodatočné investície do ďalšieho vývoja našich prevádzok. Vďaka tomu sú transformačné ambície realizovateľné a my zároveň vysielame našim kolegom dôležitý signál. Vďaka týmto dodatočným prostriedkom máme viac možností implementácie nových technológií a produktov v našich závodoch. Zabezpečí sa tým zamestnanosť a know-how. Preto je tento fond dôležitým príspevkom k férovosti transformácie koncernu Daimler.“

Značky: