Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Detská Univerzita Komenského (DUK) po 16. raz štartuje slávnostnou imatrikuláciou v Aule UK Bratislava.

Privíta stovky malých študentov, na ktorých počas leta čaká 8 zaujímavých prednášok od inšpiratívnych profesorov, ako aj ďalší pestrý program. Organizátormi DUK sú Divadlo Aréna, UK Bratislava a odborným garantom a organizátorom unikátnej vzdelávacej online formy DUK Online spoločnosť DATALAN. Tá prednášky sprostredkuje stovkám deťom cez internet už po 8. krát. Deti, pre ktoré je štúdium v Bratislave nedostupné z finančných, kapacitných alebo časových či geografických dôvodov, sa môžu pripojiť cez internet odkiaľkoľvek a dostať sa k poznatkom a zaujímavému programu zdarma na pár klikov. Podmienkou je prihlásenie na www.dukonline.sk. Pridať sa možno už len do 31. júla.

 Každý rok prináša DUK atraktívny program a inšpiratívnych profesorov.  Keďže je však záujem detí vyšší ako kapacita, do unikátneho vzdelávacieho projektu sa už po 8. krát zapojila spoločnosť DATALAN. Slovenský líder v oblasti informačných technológií prenáša deťom nové poznatky bezplatne cez internet priamo do detských izieb. Deti však môžu študovať odkiaľkoľvek, zo Slovenska aj zahraničia, z prázdnin u starých rodičov, či priamo z pláže cez počítač, tablet či smartfón. Podmienkou je prihlásenie sa na www.dukonline.sk do 31. júla. „Spoločnosť DATALAN aj prostredníctvom DUK Online ukazuje, ako môže moderný prístup vyvolať v deťoch záujem o poznávanie nových vecí a ako s nimi školy môžu zlepšiť komunikáciu,“ konštatuje Marek Paščák, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti DATALAN a garant online projektu.

Čo prináša online štúdium

Ako sa zhodujú absolventi prvého ročníka DUK Online,  je to skvelá, moderná forma vzdelávania. „Na DUK Online spomínam veľmi dobre. Povedala mi o tom babka, keď som bol u nej na prázdninách a mňa to okamžite veľmi zaujalo a hneď som sa prihlásil. Spolu sme prednášky pozerali a debatovali o nich,“ spomína si na prvý ročník DUK Online Boris Gera. Dnes študuje manažment podniku na SPU v Nitre a ako dodáva, práve detská univerzita ho naštartovala a utvrdila, že chce raz študovať na VŠ. Jeho online spolužiak Robert Kovács sa pridáva: „V každej prednáške bola minimálne aspoň jedna informácia, ktorá zmenila môj pohľad na oblasť, ktorej sa prednáška venovala. Či to bola napríklad prednáška o umení, v ktorej som sa dozvedel, že svätého na obraze sa dá spoznať aj pomocou predmetu, ktorý drží alebo je pri ňom, prednáška o až neuveriteľných schopnostiach hmyzu alebo o odolnosti keramiky a podobne.  Prednášky som často okrem domova pozeral u babky,“ hovorí.

Prázdninový vzdelávací projekt ako prvý na Slovensku sprístupnil pred 8. rokmi deťom online formou prednášky špičkových univerzitných profesorov z rôznych vedných disciplín – deti spoznajú fyzikálne zákony, chemické reakcie, príčiny prírodných javov, dôležité historické udalosti, sprostredkujeme im zaujímavosti z oblastí ako sú právo, financie, či psychológia, a cez počítač sa zoznámia s najlepšími profesormi – v aktuálnom ročníku sa pridali napr.  JUDr. Eduard Kukan, poslanec Európskeho parlamentu, Prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, či Dr. h. c. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., rektor Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Lekárska fakulta UK. Pozvanie však prijímajú aj kapacity zo zahraničia –  minulý rok napr. profesorka z Oxfordu a tento rok profesor z University of Warwick.

„Vždy som bol v očakávaní, kedy bude ďalšia z prednášok. Sledoval som ich s mamou doma. Všetky boli zaujímavé a poučné, iné ako v škole,“ spomína si na DUK Online ďalší z prvých absolventov spred 8 rokov  Ján Melich. Za sebou má už 2.ročník na SPŠ elektrotechnickej  v Prešove v odbore IST.  „Od absolvovania DUK Online chcem ísť študovať na univerzitu, kde nebudú žiadne poučky, ale zaujímavé prednášky profesorov,“ podotýka. S tým súhlasí aj jeho vtedajší online spolužiak. „DUK Online bola moja prvá možnosť vzdelávať sa aj inou formou, ako len sedieť v školských laviciach. Zanechalo to vo mne skvelý dojem, že veci sa dajú robiť aj ináč a efektívnejšie. Všetky prednášky som pozeral doma, keďže pochádzam až z Kráľovského Chlmca. Najradšej som mal tie prírodovedné,“ dodáva Ladislav Švistun, v súčasnosti u tretiak na STU FCHPT Bratislava. „Externé študovanie mi vyhovovalo, pretože som až od hraníc s Poľskom, čo je vyše 400 km od Bratislavy. Detskú univerzitu som absolvovala od prvého ročníka až dokým ma neobmedzoval vek,“ pridáva sa dnes už gymnazistka Tímea Budzáková, tiež absolventka prvej UK Online.

8. ročník, 8 prednášok, 8 výhier

Tento rok na deti čaká 8 zaujímavých videoprednášok, ktoré budú zverejňované každý utorok od 10. júla do 28. augusta na stránke www.dukonline.sk Po prednáške deti cez online formulár vyplnia skúšobný test. Diplom absolventa Detskej Univerzity Komenského Online získajú tí študenti, ktorí úspešne absolvujú aspoň 5 z 8 testov. Veľkou výhodou je možnosť si prednášku alebo jej časť prehrať znova.

Keďže ide tento rok už o 8.ročník a na deti čaká 8 prednášok, pre deti je v rámci online štúdia pripravená aj súťaž 8 tech hračiek. Zaradení do žrebovania budú tí, ktorí sa na DUK Online prihlásili aspoň dva alebo viackrát.

A navyše, ani tento rok nebude chýbať špeciálny IT workshop, na ktorom sa deti zoznámia s  technológiami budúcnosti a akú budúcnosť môžu mať znalci programovacieho jazyka. Zúčastniť sa ho môžu v prípade záujmu aj študenti online štúdia.

DATALAN & Microsoft Slovakia IT workshop – Technológie budúcnosti

Povolanie PROGRAMÁTOR: Baví ľudí

13.-14.  august 2018

Deti budú mať tiež príležitosť programovanie si sami vyskúšať vlastnými prstami aj hlavami, a dozvedia sa, ako môžu vyzerať výsledky programátorskej práce v praxi – a to všetko vďaka nástroju MINECRAFT: Education Edition. Kedysi hra, dnes pomôcka pri vzdelávaní miliónov detí na celej planéte. Učitelia pomocou neho rozširujú znalosti detí v oblasti fyziky, matematiky, histórie či programovania.

Ako Detská online univerzita funguje

  1. Podľa podmienok DUK je štúdium určené pre deti vo veku od 9 do 14 rokov.
  2. So študentmi bude online komunikovať DUK online koordinátor, ktorý im bude nielen posielať výsledky online testov, ale aj zodpovie akúkoľvek otázku k štúdiu, prednáškam či profesorom.
  3. Online vy­učo­va­nie je každoročne bezplatné, kapacitne neobmedzené a ab­sol­vo­vať ho môžu deti z celého Slovenska. Stačí im chuť vzdelávať sa a prístup na internet.
  4. Celé štúdium prebieha na dukonline.sk: študentom je tu každý týždeň v utorok prístupné video a prepis z aktuálnej prednášky.
  5. Aktuálny 8. ročník štartuje 10. júla prvou prednáškou a končí 28. augusta poslednou – ôsmou prednáškou.
  6. Ku každej prednáške DATALAN pripravuje onli­ne skú­šob­ný test. Vý­sle­dok tes­tu sa štu­denti doz­vedia pros­tred­níc­tvom e-mai­lu.
  7. Na ab­sol­vo­va­nie DUK online a získanie diplomu musia úspešne zvládnuť aspoň 5 z 8 testov. Diplomy budú úspešným študentom zaslané do 10. septembra.

Značky: