Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Už o pár dní zasadnú žiaci a študenti do lavíc a vrátia sa k študijnému kolobehu. Dnes sa trend výučby uberá smerom k flexibilným a individuálnejším formám vyučovania, ktoré môže výrazne podporiť aj vhodné a kvalitné osvetlenie. Denný režim detí, jednotlivé fázy dňa a množstvo prirodzeného svetla v danom ročnom období  by mali byť súčasťou návrhu osvetlenia v priestoroch školy. Štúdie totiž ukazujú, že ideálne osvetlenie pozitívne ovplyvňuje študijné výsledky, vzájomnú spoluprácu, správanie či dobrú náladu študentov. Dynamické osvetlenie odráža vedecké poznatky a prináša to správne svetlo, v správnom čase a v správnom množstve tam, kde je to potrebné. O jeho prínosoch sa presviedčajú aj študenti a učitelia na Strednej odbornej škole Mokrohájska v Bratislave.

Svetlo každého ovplyvňuje nielen vizuálne, ale aj emocionálne či biologicky. To, ako človek vníma objekty okolo seba, ako sa cíti a reaguje, či kedy je schopný vyvinúť maximálnu aktivitu, do veľkej miery závisí od prostredia, v ktorom sa nachádza. „Dynamické osvetlenie Active Light napríklad dokáže prispôsobiť intenzitu, smerovanie aj teplotu svetla aktuálnej dennej hodine, ročnému obdobiu či konkrétnym aktivitám študentov. To podľa štúdií zvyšuje kreativitu a vzájomnú spoluprácu, vytvára príjemnú atmosféru, pomáha učiteľovi zvýrazniť učivo a tým podporuje učenie,“ približuje Peter Mišík, riaditeľ spoločnosti ZG Lighting Slovakia. 

Dnes do popredia vstupujú flexibilné a individualizované priestory, ktoré u študentov podporujú práve ten proces, ktorému sa aktuálne venujú. Dobre vetraná, navrhnutá, vykurovaná a osvetlená miestnosť s pozitívnou atmosférou poskytuje nerušený priestor pre bádanie. „Tým, že sa študenti učia tam, kde im je príjemne a pohodlne sa dáva priestor zvedavosti, sústredeniu a študenti sa v podstate vedú k vášni pre celoživotné vzdelávanie,“ dodáva Peter Mišík.

Výhody dynamického osvetlenia testujú aj študenti a učitelia na Strednej odbornej škole Mokrohájska v Bratislave. Jedna učebňa tu bola vybavená desiatimi svietidlami IQ Wave značky Thorn. Toto dizajnovo estetické svietidlo prináša vďaka inovačnej optike MV tech vynikajúcu jednotnosť osvetlenia tvári a stien tak, aby bolo dosiahnuté príjemné pracovné prostredie.

Návrh osvetlenia pre školy neznamená však iba to, že tam nie je tma. Do úvahy sa berie intenzita svetla, jeho smerovanie, farba svetla či načasovanie podľa toho, čo, ako a kde sa bude vyučovať. Iné rozmiestnenie si vyžaduje napríklad matematika, iné výtvarná výchova alebo spoločenské vedy. Interakcia medzi vyučujúcim a študentami či medzi študentami navzájom sa dostáva do popredia pri plnení projektových zadaní a to všetko môže podporiť aj vhodné osvetlenie. Je rozdiel či študenti pracujú vo veľkej alebo malej miestnosti, rovnako či pracujú jednotlivo, v pároch alebo v skupinách. Dynamické osvetlenie prináša dostatok priameho svetla pri písaní, jemnejšie osvetlenie a komornejšiu atmosféru pri diskusiách a relaxe a uvedie do popredia prednášajúceho aj jeho poznámkovú tabuľu. Zároveň prinášajú iné požiadavky na osvetlenie aj interaktívne tabule a tablety, ktoré do veľkej miery nahradili učebnice a klasické tabule.

Okrem vybavenia učební však netreba zabúdať ani na bezpečnosť. Vysoké nároky sú teda kladené aj na osvetlenie schodísk, chodieb a spoločných priestorov. „Schody napríklad musia byť dobre viditeľné bez rôznych tieňov, pri hľadaní únikových východov môžu pomôcť navádzacie svetlá, v exteriéroch môže znížiť kriminalitu dostatočné nasvietenie spoločných priestorov,“ uzatvára Peter Mišík zo spoločnosti ZG Lighting Slovakia. Bokom neostávajú ani jedálne, kuchynky, telocvične, ateliéry, laboratóriá, počítačové miestnosti, knižnice alebo dielne. Všade tam sa dá nastaviť osvetlenie tak, aby vyhovovalo potrebám a podporovalo učenie a napredovanie študentov.

Značky: