Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Mali by sme lepšie participovať na priamo riadených programoch, ktoré poskytujú financie i pre najnovšiu generáciu digitálnych technológií, povedala generálna riaditeľka sekcie riadenia informatizácie na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Martina Slabejová.

Na  stretnutí technických šéfov eGovernmentu v bulharskej Sofii sa zúčastnila i digitálna líderka Slovenska Martina Slabejová. Hlavnou témou stretnutia  bola diskusia o  budúcom finančnom období v kontexte digitálnych technológii a ich implementácie prostredníctvom hlavných horizontálnych programov: Digital in Horizon Europe 2020, CEF (3 mld. EUR), Media under Creative Europe, (1mld. EUR) a Digitálna Európa (9,2 mld. EUR).

Našim cieľom je zamerať sa na tieto nové programy, pretože z nich budú profitovať tie krajiny, ktoré už teraz tvoria stratégiu ich čerpania,“ uviedla M. Slabejová.

Horizontálny program Digitálna Európa predstavuje investičný rámec stratégie Jednotného digitálneho trhu, ktorý reaguje na trendy online éry: vysokovýkonnú výpočtovú techniku, umelú inteligenciu, kybernetickú bezpečnosť, pokročilé digitálne zručnosti obyvateľov EÚ a elektronickú verejnú správu. Európska komisia taktiež predstavila nástroje na centralizáciu fondov na európskej úrovni s cieľom zmierniť administratívnu záťaž pre poberateľov z jednotlivých členských krajín.

Podpredseda vlády SR Richard Raši pred časom avizoval, že v centrálne riadených, takzvaných komunitárnych programoch je vyčlenených až 175 miliárd eur, z ktorých Slovensko doteraz takmer nečerpalo, a preto sa ich musíme naučiť využívať. Vicepremiér tiež uviedol, že Úrad podpredsedu vlády bude aktívne pomáhať žiadateľom s prípravou čerpania a má vzniknúť i špecializovaná webstránka.

Pozn.: Návrh na vytvorenie vôbec prvého programu Digitálna Európa s investíciami vo výške 9,2 miliardy EUR predložila EK 6. júna. Kým stratégiou jednotného digitálneho trhu bola updatovaná regulačná oblasť pre online svet, program Digitálna Európa má ambíciou byť jej investičným rámcom. Konkrétna podpora je navrhnutá nasledovne:

  • superpočítače (podpora vo výške 2,7 miliardy EUR )
  • umelá inteligencia (podpora vo výške 2,5 miliardy EUR)
  • kybernetická bezpečnosť a dôvera ( 2 miliardy EUR)
  • digitálne zručnosti (700 miliónov EUR)
  • zabezpečenie širokého využívania digitálnych technológií vo všetkých hospodárskych a spoločenských sférach (1,3 miliardy EUR )

Značky: