Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Plne elektrická dodávka Mercedes-Benz eSprinter zaznamenala hneď po oficiálnom uvedení na slovenský trh svoj významný predajný úspech. Doručovateľská spoločnosť GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. (GLS Slovakia) doplnila flotilu svojich vozidiel o 21 elektrických dodávok eSprinter, ktoré budú nasadené do prevádzky v Bratislave a vo všetkých krajských mestách na Slovensku.

Elektrická flotila pre GLS Slovakia

Značka Mercedes-Benz aj GLS Slovakia kladú veľký dôraz na ochranu klímy a životného prostredia. Doplnenie vozového parku spoločnosti GLS Slovakia o plne elektrické dodávky je toho dôkazom. „Okrem ďalších zelených aktivít, zameraných na kompenzáciu emisií vypúšťaných do ovzdušia, zavádzame do našej flotily aj  elektrické doručovacie vozidlá. Jedným z dôvodov, prečo sme sa rozhodli pre vozidlá Mercedes-Benz eSprinter je fakt, že značka Mercedes-Benz u ľudí asociuje hodnotu, komfort, spoľahlivosť a starostlivosť a presne tieto hodnoty vyznávame v plnej miere aj my v spoločnosti GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.  Preto si myslíme, že najlepší sa majú spájať s najlepšími,“ hovorí Country Manager GLS Slovakia, Zoltán Nagy.

Úzka spolupráca partnerov

Vzájomnej dohode predchádzalo testovanie vozidiel v praxi. Elektrické dodávky eSprinter v rámci neho doručovali zásielky zákazníkom GLS Slovakia v Bratislave. „Snažili sme sa vozidlo prideliť vodičovi, ktorí bude vedieť objektívne posúdiť jeho vlastnosti. Spätná väzba bola pozitívna, vozidlo vynikalo dobrou manévrovateľnosťou, pohodlím v kabíne, dobrým nastupovaním a vystupovaním do vozidla a tiež do ložného priestoru a dostatočným dojazdom. Celkové hodnotenie teda bolo pozitívne. Každodenná prax nám dá určite aj ďalšie komplexné dáta,“ približuje Zoltán Nagy.

Za úspešným uzavretím spolupráce stála obojstranná ochota ale aj flexibilita zo strany značky Mercedes-Benz, ktorá si je vedomá potrieb svojich zákazníkov. „S GLS Slovakia sme počas procesu intenzívne komunikovali, snažili sme sa ponuku ušiť doslova na mieru ich potrebám a poskytnúť im všetky informácie, ktoré pre svoje rozhodovanie potrebovali. Sme veľmi radi, že sa rozhodli pre elektrické vozidlá eSprinter,“ hovorí vedúci predaja úžitkových vozidiel spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia, Ján Novotný.

Výhody vidí aj v tom, akú pridanú hodnotu elektrické dodávky Mercedes-Benz ich zákazníkovi zabezpečia v každodennej práci. „Technické vlastnosti, priestor a ovládateľnosť, časy nabíjania, jazdné režimy, dojazdy, toto všetko sú parametre, ktoré máme ako značka reálne odskúšané a overené, preto vieme, že ich naše vozidlá spĺňajú aj v praxi. Vďaka rozhovorom s kuriérmi lepšie rozumieme ich potrebám. Napríklad objem nákladového priestoru 11 m3, ktorý eSprinter ponúka, je pre ich prácu dostatočný a oceňujú tiež prvky ako elektronickú parkovaciu brzdu. Preto si myslím, že je náš eSprinter pre logistiku poslednej míle ideálnym riešením,“ hovorí Ján Novotný.

Jazdiť budú po celom Slovensku

V prvej fáze si GLS Slovakia objednala 21 vozidiel Mercedes-Benz eSprinter, ktoré budú nasadené v Bratislave aj v krajských mestách po celom Slovensku. „Z prvej várky 21 eSprinterov prideľujeme 6 kusov pre Bratislavské depo, ktoré zároveň bude aj vlajkové depo pre overenie vlastností vozidiel v reálnom každodennom procese doručovania balíkov. Zvyšné vozidlá rozmiestňujeme do všetkých krajských miest na Slovensku. Ich presné počty v jednotlivých krajských mestách závisia od veľkosti týchto miest. Týmito vozidlami chceme zabezpečiť bezemisné doručovanie v centrách miest,“ hovorí Zoltán Nagy. Prvou fázou sa však snaha GLS Slovakia o bezemisné doručovanie zásielok iba začína. „Naším zámerom je postupne zvyšovať podiel elektrických doručovacích vozidiel všade tam, kde to bude možné aj s ohľadom na ich reálny denný dojazd. Predpokladáme, že vývoj v tomto smere sa urýchli a postupne sa vyvinú technológie, ktoré výraznejšie zvýšia dojazd vozidiel na jedno nabitie, čím sa vytvorí priestor na ich masívnejšie využitie,“ myslí si Country Manager GLS Slovakia. Ako dodáva, na elektrické vozidlá eSprinter sa spoliehajú a ak sa osvedčia, v budúcnosti ich zrejme pribudne viac. „Vozidlá eSprinter budú určite v reálnych podmienkach počas doručovania vystavené veľkej zaťažkávacej skúške, denne budú musieť absolvovať 80-100 zastávok, popasovať sa s mestskou premávkou za každých podmienok. Veríme, že sa vozidlá osvedčia a ešte v tomto roku budeme so značkou Mercedes-Benz rokovať o ďalšom nákupe elektrických vozidiel.“

Elektrifikovaný zakladateľ segmentu

O pohon modelu eSprinter sa stará elektromotor s maximálnym výkonom 85 kW a krútiacim momentom na úrovni až 295 newtonmetrov. Vďaka flexibilnej koncepcii akumulátorov je vozidlo k dispozícii s dvoma variantmi kapacity akumulátora: s užitočnou kapacitou 47 kWh (inštalovaná 55 kWh) alebo 35 kWh (inštalovaná 41 kWh). Flexibilitu zabezpečuje aj integrovaná funkcia rýchleho nabíjania DC s výkonom 80 kW, vďaka ktorej možno akumulátor dobiť v priebehu približne 25 minút z 10 percent na 80 percent. Pri nabíjaní z 0 na 100% striedavým prúdom AC s výkonom 7,2 kW je to 6 hodín (akumulátor s užitočnou kapacitou 35 kWh) alebo 8 hodín (akumulátor s užitočnou kapacitou 47 kWh). K efektivite prispieva funkcia rekuperácie, ktorá sa stará o spätné získavanie energie počas brzdenia a ktorej stupeň možno nastaviť páčkami pod volantom. Podľa účelu použitia je možné nakonfigurovať aj maximálnu rýchlosť: na maximálne 80 km/h, 100 km/h alebo 120 km/h.

Dlhodobé ciele pre ochranu klímy a životného prostredia

Značka Mercedes-Benz si stanovila ochranu klímy a životného prostredia za svoj ultimátny cieľ a zaviazala sa k nemu aj v rámci svojej stratégie Ambícia 2039. Trvalú udržateľnosť zohľadňuje v celom hodnotovom reťazci: od vývoja, cez dodávateľskú sieť, vlastnú výrobu, elektrifikáciu produktov až po obnoviteľné energie pre fázu používania elektrických vozidiel.

O dosiahnutie tohto cieľa sa usiluje aj v spolupráci so svojimi partnermi. V oblasti dodávateľského reťazca podpísalo 75 % jej dodávateľov tzv. „Ambition Letter of Intent“, ktorým sa zaviazali dodávať v budúcnosti iba CO₂ neutrálne diely. Tieto spoločnosti tvoria viac ako polovicu ročného objemu nákupu spoločnosti Mercedes-Benz AG. Ide o dôležitý míľnik na ceste k dosiahnutiu klimatických cieľov.

Spoločnosť Mercedes-Benz AG nastavuje tiež systém monitorovania emisii CO2, ktorý umožní sledovať, ako sa emisie CO2 znižujú v čase.

Od roku 2022 budú výrobné závody produkujúce osobné vozidlá Mercedes-Benz využívať výhradne zelenú elektrickú energiu zo solárnych, veterných a vodných zdrojov, bez emisii CO2. V Nemecku budú napájané zelenou energiou nielen výrobné závody osobných motorových vozidiel, ale aj ľahkých úžitkových vozidiel, nákladných motorových vozidiel a autobusov ako aj všetky ostatné prevádzky koncernu Daimler, medzi ktoré patria aj centrálne a administratívne prevádzky.

Značky: