Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Podľa aktuálnych dát Slovenskej asociácie pre elektromobilitu (SEVA) bolo začiatkom roka 2023 na Slovensku k dispozícii 1 483 verejných nabíjacích bodov v celkovo v 629 lokalitách.[1] Medziročne sa tak počet verejných nabíjacích bodov zvýšil o 45% a počet lokalít o 46%.

Takmer tri štvrtiny všetkých nabíjacích bodov (1 053 ks) je z kategórie normálnych bodov s výkonom 22 kW (striedavý prúd – AC) a takmer jednu štvrtinu (334 ks) tvoria rýchlonabíjacie body s výkonom 50 kW na jednosmerný prúd (DC). Zvyšok (96) sú ultrarýchle DC nabíjačky s výkonom 150 až 350 kW (DC). 

Nabíjacie lokality sú relatívne rovnomerne rozdelené po celom Slovensku. V pokrytí infraštruktúrou o niečo vyčnieva Bratislavský kraj (22% všetkých lokalít), čo je prirodzené, keďže je tu registrovaný aj najvyšší počet elektromobilov. Nasledujú Prešovský a Košický samosprávny kraj (oba po 14%), Nitriansky a Trenčiansky kraj (oba po 11%), Žilinský a Banskobystrický (oba po 10%). Najmenší podiel nabíjacích lokalít je v Trnavskom samosprávnom kraji (9%).

„Výraznejší rozvoj nabíjacej infraštruktúry pre elektromobily je základom pre ochotu motoristov prejsť na nízkoemisné vozidlá. Už v najbližších týždňoch SEVA očakáva odštartovanie podpory pre výstavbu nabíjačiek pre mestá v objeme 10 miliónov EUR, ktorá bude financovaná z Plánu obnovy a vyhlasovať ju bude Ministerstvo hospodárstva SR. V prvom štvrťroku  sa ďalej otvorí podobná schéma v objeme vyše 6 miliónov pre podnikateľské subjekty. Veríme, že ešte tento rok sa spustí aj výstavba vyše 230 ultrarýchlych nabíjacích bodov na diaľniciach, na čo by malo ísť z Plánu obnovy ďalších 30 miliónov EUR“,  uvádza Patrik Križanský, riaditeľ SEVA.

Vo výstavbe nabíjacej infraštruktúry pre elektromobily musí Slovensko výrazne pridať, keďže sa v roku 2035 podľa schválenej legislatívy skončí predaj bežných vozidiel so spaľovacím motorom a v celej Európskej únii sa budú môcť predávať už iba úplne bezemisné vozidlá. Viaceré koncerny (napr. Volvo, Mercedes), respektíve automobilové značky (napr. Opel, Fiat) pritom zvažujú prechod na plne elektrické portfólio v Európskej únii už okolo roku 2030.

Tabuľkový prehľad počtov nabíjacích bodov a lokalít na Slovensku k 15. januáru 2023

Počet nabíjacích lokalít629
Počet nabíjacích bodov1 483
z toho:        bežné AC 22 kW nabíjanie1 053
rýchle DC 50 kW nabíjanie334
ultrarýchle DC 150+ kW nabíjanie86
ultrarýchle DC 350 kW nabíjanie10

O Slovenskej asociácii pre elektromobilitu (SEVA)

Slovenská asociácia pre elektromobilitu (SEVA) je platformou zastupujúcou väčšinu súkromného sektora v odvetví elektromobility na Slovensku. Členmi sú nadnárodní ako aj slovenskí výrobcovia hardvéru a technológií, prevádzkovatelia nabíjacej infraštruktúry, zástupcovia automobiliek, energetických spoločností, logistických či leasingových spoločností. Od roku 2012 je cieľom SEVA:

  • presadzovať zdravé a férové podnikateľské prostredie,
  • predkladať legislatívne návrhy na ministerstvá a štátne orgány,
  • robiť osvetu medzi odbornou a širokou verejnosťou,
  • podporovať aktívnu spoluprácu svojich členov s  verejnou správou, vzdelávacími inštitúciami a zahraničnými partnermi,

SEVA je národným zástupcom a členom v Európskej asociácii pre elektromobilitu (AVERE).


[1] Nabíjací bod (zjednodušene nabíjací konektor) umožňuje nabíjanie jedného elektromobilu v danom čase. Nabíjacia lokalita môže mať jeden alebo viacej nabíjacích bodov. Ak je v lokalite viacej nabíjacích bodov, musia umožňovať každý nezávislé paralelné nabíjanie (vrátane parkovania vozidla).