Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Oblasť facility manažment formujú nové technológie, ktoré vytvárajú priestor pre moderné riešenia v segmentoch bezpečnosti, upratovania a údržby. Vstup do budovy na základe QR kódu alebo pokročilá analýza dát z kamier sú dôkazom toho, že facility manažment ponúka komplexné služby, ktoré reagujú na aktuálne trendy.

Pandémia naštartovala rozsiahle zavádzanie technológií vo firmách naprieč odvetviami. Podobný trend neobišiel ani sektor facility manažmentu. Organizácie sa začali viac zaujímať o komplexné systémy dohľadu a automatizáciu bezpečnostných procedúr, ako je kontrola vstupu do objektu. Na technologické výzvy, ktoré zahŕňajú kontrolu počtu a pohybu osôb v jednotlivých častiach budov či zabezpečenie objektu v mimopracovnom čase, reaguje moderné pracovisko M2C Space.

Centrum dohľadu M2C Space

Primárnym cieľom ovládania budov na diaľku je úspora ľudskej práce. Centrum dohľadu M2C Space prispieva vďaka pokročilým technológiám k znižovaniu počtu zásahov, ktoré vyžadujú prítomnosť údržbárov alebo strážnikov. Tím analytikov M2C navyše dokáže hlbšie pracovať s dátami, ktoré prichádzajú od zákazníkov – prostredníctvom kamier, ktoré slúžia predovšetkým na sledovanie bezpečnosti, je možné počítať osoby a zasielať detailné reporty klientom.

Vzdialený dohľad nachádza využitie v akomkoľvek segmente, aj keď každý má svoje špecifiká. Maloobchod sa zameriava na bezpečnosť a marketing, priemysel na automatizáciu vstupu a výstupu, vo výrobe je zasa dôležitá efektivita rozloženia tovaru v sklade.

Nemenej dôležité je marketingové využitie. Zozbierané dáta umožňujú analyzovať a vyhodnocovať správanie zákazníkov. V rámci sofistikovaných marketingových analýz je možné vytvárať „heat mapy“, ktoré ukazujú, kde a ako dlho sa v danom priestore zákazníci najviac zdržujú. Celý proces je v súlade s požiadavkami GDPR, pretože kamery neukladajú obrazové údaje, iba číselné, takže anonymita je naplno zachovaná.

„Výsledkom spojenia služieb M2C Space sú dáta, ktoré pomáhajú robiť správne rozhodnutia. Napríklad, na kamere vidíme, že budovu opustili všetci pracovníci, ale klimatizácia alebo kúrenie sú stále spustené. Po analýze dát v určitom časovom úseku môžeme zákazníkovi navrhnúť optimalizáciu, ktorá ušetrí náklady za energie,“ hovorí Peter Kozáček, ktorý vedie slovenskú pobočku M2C.

Elektronická recepčná M2C e-Reception

Kríza urýchlila vývoj a implementáciu technológií, ktoré smerujú k znižovaniu nákladov a automatizácii. Príkladom z praxe je elektronická recepčná, ktorá dokáže návštevníkovi budovy alebo objektu vygenerovať na základe QR kódu z emailu, mobilného telefónu alebo naskenovaného osobného preukazu, prístupovú kartu a následne ho navigovať až na dohodnuté miesto.

Túto platformu, ktorej srdce tvorí veľký dotykový displej, je možné ďalej upravovať podľa individuálnych požiadaviek klienta. Okrem administratívnych budov tak nájde uplatnenie aj v prípade ovládania vjazdov do logistických areálov alebo pri registrácii pacientov na súkromných klinikách,“ uvádza Peter Kozáček.

Nastavenie e-Reception je variabilné, takže bude vždy fungovať presne podľa potrieb zákazníkov. Súčasťou unikátnej recepcie budúcnosti je nonstop servis 24/7 a zabezpečenie inštalácie. Návratnosť investície môže byť už o 12 mesiacov. Optimalizáciu nákladov s využitím elektronickej recepcie je možné prepočítať pomocou online kalkulačky.

Značky: