Potrebujete zaistiť adaptabilitu pre dátové centrá rôznych veľkostí, ich nepretržitú prevádzku 24 hodín denne, 7 dní v týždni, a predovšetkým mať istotu, že budú v prevádzke aj v kritických situáciách? Vďaka trojfázovému zdroju neprerušovaného napájania od spoločnosti CyberPower je možné získať nielen to. Toto unikátne riešenie pre dátové centrá dokonca znižuje prevádzkové náklady na energie.

Dátové centrá so servermi bežiacimi prakticky nepretržite spotrebujú oveľa viac energie ako klasické kancelárske budovy. Pre ich bezproblémovú prevádzku je potrebné zaistiť predovšetkým IT služby bez výpadkov, a to aj v prípade poruchy napájania. Obvyklé riešenie spočíva vo využití dvojitých rozvodov napájania z dvoch nezávislých zdrojov tak, aby v prípade neočakávanej situácie dokázal každý z nich plne obslúžiť celý systém.

Spoločnosť CyberPower odporúča inštaláciu dvojitých prívodov napájania extra ku každej serverovej skrini. Oba prívody by pritom mali vychádzať zo samostatnej UPS jednotky, ktorá podporuje napájanie z generátora. Rozvodové jednotky sú potom obsluhované z dvoch zdrojov (viď obrázok #Input Power 1 a #Input Power #2) a dodávajú tak energiu zdvojeným prívodom napájania. Takéto riešenie je priamočiare, efektívne a bezpečné. CyberPower tiež ponúka možnosť začleniť do systému s vysokou dostupnosťou zariadenia s jedným prívodom napájania použitím automatického prepínača zdroja napájania (ATS viď obrázok).

CyberPowerZdroj: CyberPower
CyberPower

Benefitom riešenia od CyberPower je predovšetkým záruka, že pokiaľ dôjde k výpadku alebo poruche jednej UPS, druhá sa o zvyšnú záťaž postará. Nepretržitá prevádzka IT zariadení a služieb je tak spoľahlivo zaistená, pričom pomáha ušetriť za náklady na elektrinu vďaka menším energetickým požiadavkám a menšiemu zahrievaniu. Ďalšou nespornou výhodou je nulová doba prepnutia, pričom čistý sínusový výstup je samozrejmosťou.

Napájanie pomocou dvojice AC vstupov umožňuje pripojenie k ďalšiemu zdroju energie pre alternatívne zdroje napájania. Na zvýšenie výkonu tiež možno zapojiť niekoľko UPS jednotiek.

Pokročilá správa zaisťuje meranie teploty a vlhkosti okolitého prostredia pomocou senzora. Jednotky je možné ovládať aj diaľkovo pomocou softvéru pre správu napájania od spoločnosti CyberPower. Samozrejmosťou je aj flexibilné riešenie montáže, pretože je možné vyberať medzi horizontálnymi aj vertikálnymi modelmi. Nakoniec nesmieme zabudnúť na certifikácie ENERGY STAR, Cisco Compatible a VMware READY, ktoré potvrdzujú, že je dané riešenie od CyberPower ohľaduplné k životnému prostrediu a zároveň je kompatibilné s priemyselnými štandardmi.

Dôležitá rola riadiaceho softvéru

Softvér pre správu PowerPanel je nevyhnutnou súčasťou komplexného riešenia zálohovania dátového centra. Jeho správne nastavenie zaistí zodpovedajúcu funkcionalitu a istotu správneho fungovania a ďalšie reakcie jednotlivých komponentov riešenia v prípade abnormality, výpadku a obnovenia dodávok prúdu či kritického nebezpečenstva aj v spojení s ďalšími bezpečnostnými a záchrannými prvkami. Vďaka tomu je zaistené napr. uzavretie požiarnych brán či naopak otvorenie evakuačných závor, brán, aktiváciu núdzových osvetlení, vetrania, varovných hlášok osobám v budovách alebo miestach potenciálne ohrozeným mimoriadnym stavom a pod.

Pri nebezpečnom zvyšovaní teploty prostredia je možné spustiť napr. chladiace/klimatizačné systémy , zapnúť nevyhnutné odvetrávacie cesty a ventilátory. Často je v prípade ohrozenia požadované aj centrálne vypnutie napájania UPS aj celého systému a spustenie následných bezpečnostných opatrení (núdzové osvetlenie, uzavretie/otvorenie definovaných únikových či prístupových okruhov…) a zároveň nutná notifikácia správcom alebo majiteľom objektu.

Zdroj: CyberPower

Prečítajte si aj: