Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť Epson sa stáva prvou v japonskom výrobnom priemysle, ktorá plne prešla na 100 % obnoviteľnú energiu

Spoločnosť Epson s potešením oznamuje, že od decembra 2023 všetka elektrická energia využívaná v pobočkách skupiny Epson na celom svete[1] pochádza z obnoviteľných zdrojov. Vďaka tomu je spoločnosť Epson prvá[2] v rámci výrobných priemyselných odvetví Japonska, ktorá dokončila prechod na obnoviteľnú elektrickú energiu vo všetkých svojich lokalitách na celom svete vrátane Japonska. Skupina Epson spotrebuje približne 876 GWh[3] elektrickej energie za rok. Využitím obnoviteľných zdrojov elektrickej energie na pokrytie uvedenej spotreby spoločnosť Epson očakáva zníženie ročných emisií oxidu uhličitého o približne 400 000 ton.

Spoločnosť Epson sa verejne zaviazala stať sa uhlíkovo negatívnou a nezávislou od podzemných zdrojov[4] vo svojom vyhlásení Environmental Vision 2050 (Vízia ochrany životného prostredia do roku 2050). Využívanie obnoviteľnej elektrickej energie je kľúčovým prostriedkom, ktorým sa spoločnosť Epson usiluje dosiahnuť svoj cieľ v oblasti dekarbonizácie. V súlade s tým v marci 2021 spoločnosť Epson oznámila, že do roku 2023 prejde na 100 % obnoviteľnú elektrickú energiu, aby pokryla nároky na elektrickú energiu vo všetkých lokalitách skupiny Epson 1na celom svete. V novembri 2021 sa prechod v Japonsku dokončil. Globálny prechod na obnoviteľnú elektrickú energiu sa dokončil podľa plánu v decembri 2023.

Okrem využívania obnoviteľných zdrojov elektrickej energie bude spoločnosť Epson presadzovať širšie prijatie obnoviteľnej energie vrátane výroby väčšieho množstva vlastnej energie a podpory rozvoja nových zdrojov energie prostredníctvom spoločného vytvárania[5]. Spoločnosť Epson zníži množstvo energie spojenej s výrobou a s produktmi a bude pokračovať v ďalšom napredovaní v obehovom využívaní zdrojov, aby dosiahla cieľ vo forme uhlíkovej negativity.

Kroky na prechod na 100 % obnoviteľnú elektrickú energiu vo všetkých pobočkách skupiny Epson

Marec 2021: Spoločnosť sa verejne zaväzuje prejsť na 100 % obnoviteľnú elektrinu vo všetkých lokalitách

Apríl 2021: Prechod je dokončený na všetkých lokalitách v rámci miestnej oblasti prefektúry Nagano v Japonsku

November 2021: Prechod sa dokončí vo všetkých lokalitách v Japonsku

December 2023: Prechod sa dokončí vo všetkých globálnych lokalitách

Globálny prezident Yasunori Ogawa hovorí: „Už osem desaťročí spoločnosť Epson preukazuje proaktívny prístup v oblasti ochrany životného prostredia. Dodržali sme záväzok nášho zakladateľa udržiavať neďaleké jazero Suwa čisté a stali sme sa prvou spoločnosťou na svete, ktorá odstránila chlórfluórované uhľovodíky (CFC) zo svojich výrobných procesov. Práve sme úspešne dokončili prechod na 100 % obnoviteľnú elektrickú energiu vo všetkých pobočkách skupiny Epson len v priebehu dvoch rokov a desiatich mesiacov, odkedy sme v roku 2021 oznámili svoj záväzok dosiahnuť tento cieľ. Pomôže nám to dosiahnuť naše vlastné ciele, šírením povedomia o tomto probléme to však pomôže aj širšiemu prijatiu využívania obnoviteľnej elektrickej energie v spoločnosti. Náš cieľ, ktorý spočíva v dosiahnutí sociálnej udržateľnosti, je väčší problém plný prekážok, pri riešení problémov však budeme konať odhodlane v duchu kreativity a plnenia náročných úloh.“

V spoločnosti Epson sme presvedčení, že filozofia efektívnych, kompaktných a precíznych inovácií obohacuje životy a pomáha vytvárať lepší svet, a preto sa spoločnosť bude aj naďalej zapájať do postupov, ktoré sú v súlade s týmto zámerom, a napredovať k vytúženému cieľu dosiahnuť udržateľnosť a obohacovať komunity spolu so svojimi klientmi a partnermi.


[1] Nezahŕňa niektoré predajné miesta a prenajaté nehnuteľnosti, kde nemožno určiť množstvo spotrebovanej elektrickej energie.

[2] Medzi japonskými spoločnosťami, ktoré sa zapojili do iniciatívy RE100. Aktuálne k 9. januáru 2024 podľa výskumu spoločnosti Epson.

[3] Výsledky za fiškálny rok 2022 do marca 2023. Zahŕňa elektrickú energiu z kogeneračného systému (CGS) a súkromne vyrobenú elektrickú energiu.

[4] Nezávislé od neobnoviteľných zdrojov, akými sú ropa a kovy.

[5] Projekt rozšírenia využívania obnoviteľných zdrojov elektrickej energie v prefektúre Nagano.

Značky: