Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Konzorcium projektu EXPAND-E (EXpanding Performance and Network Density – Electric) tvorí šesť spoločností: GreenWay, IONITY, Renovatio, K-Auto, Fortisis a Grid Telecom. Projekt pozostáva z dvoch častí – EXPAND-E General a EXPAND-E Cohesion a celková suma podpory udelená Európskou výkonnou agentúrou pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA) predstavuje 69,11 miliónov EUR. Podpora bola udelená v rámci ostatného kola financovania ekologickej dopravnej infraštruktúry pozdĺž transeurópskej dopravnej siete (TEN-T). Európska komisia v tomto kole podporila projekty v celkovej hodnote viac ako 290 miliónov EUR. 

Konzorcium na čele s GreenWay a Ionity bude projekt realizovať tri roky.  Výsledkom bude rozšírenia existujúcej infraštruktúry na vysokorýchlostnú európsku sieť pre nabíjanie elektrických vozidiel tiahnucu sa cez 22 členských štátov – od Baltského mora k Stredozemnému a od Čierneho mora k Atlantickému oceánu, pozdĺž tzv. transeurópskeho koridoru TEN-T . Nabíjacie huby s nabíjačkami  s výkonom 150 až 350 kW doplnia miesta s chýbajúcou infraštruktúrou na 400 lokalitách s celkovo 2000 nabíjacími bodmi. Niektoré nabíjacie huby budú určené pre nákladnú elektrickú dopravu. 

Rozvoj nákladnej elektrickej dopravy priamo závisí od projektov typu Expand-E, ktoré podporujú výstavbu nabíjacej infraštruktúry v transeurópskych koridoroch a to najmä v krajinách, ktoré doteraz nedostali dostatočnú podporu EU pri výstavbe vysokorýchlostných nabíjacích staníc. Získané skúsenosti poskytnú cenné know-how pre budúci rozvoj trhu s elektrickými vozidlami v nákladnej doprave.

Na Slovensku GreenWay postaví 120 nabíjacích staníc s výkonom 150 kW pre osobné elektromobily a úžitkové vozidlá a tri nabíjacie stanice s výkonom 350 kW pre ťažké úžitkové vozidlá na 31 lokalitách. Všetky lokality budú vybudované ako nabíjacie huby s viacerými vysokorýchlostnými nabíjacími stanicami. Počet lokalít s vysokovýkonným nabíjaním je na Slovensku relatívne nízky, preto táto investícia výrazne doplní a posilní celoštátnu nabíjaciu sieť. Rovnako podporí aj inštalácie v rámci Plánu obnovy a odolnosti, ktorý si kladie za cieľ vybudovanie lokalít s vysokorýchlostným nabíjaním v každom okrese krajiny.

Nabíjacie stanice pre ťažké úžitkové vozidlá budú vybudované na troch lokalitách s celkovým rozpätím presahujúcim 300 kilometrov od hraníc s Českou republikou cez stredné Slovensko smerom ku Košiciam.

Všetky nabíjacie stanice budú verejne prístupné 24 hodín denne, 7 dní v týždni, budú podporovať roaming a štandardné spôsoby platby.

prepojeného dopravného systému nielen pre cestujúci, ale aj pre tovar.

Herald Ruijters, úradujúci zástupca generálneho riaditeľa, Generálne riaditeľstvo pre mobilitu a dopravu, Európska komisia

Projekt Expand-E je mimoriadne ambiciózny svojím rozsahom aj úlohou, ktorú zohráva v budovaní dôvery u vodičov osobných vozidiel v stabilnú nabíjaciu infraštruktúru ako aj pri naštartovaní elektrifikácie nákladnej dopravy vybudovaním nabíjacích staníc pre ťažké úžitkové vozidlá. Veľmi si cením dôveru EÚ v kompetentnosť GreenWay viesť tento projekt spolu s IONITY.

Peter Badík, Managing Partner, GreenWay

Veľmi nás teší rozhodnutie EÚ financovať projekt EXPAND-E. Podarilo sa nám vybudovať silné konzorcium s kľúčovými hráčmi, najmä v regiónoch, ktoré predtým nedostali veľa financií, na rozmiestnenie ďalších vysokorýchlostných nabíjacích staníc po celej Európe. Rozšírenie celoeurópskej infraštruktúry vysokoýchlostného nabíjania pre osobné automobily a po prvýkrát aj úžitkové vozidlá pozdĺž cestnej siete TEN-T je nevyhnutnou súčasťou prijatia elektromobilov a je nevyhnutné pri dosahovaní našich klimatických cieľov.

Dr. Marcus Groll, Managing Director, IONITY

Za obsah tejto správy zodpovedá výlučne autor a nemusí nevyhnutne odrážať názor Európskej únie.

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.