Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Eurowag predstavuje hlavné výhody používania Eurowag Pay v sieti čerpacích staníc v Európe, ktoré akceptujú toto riešenie.

Tankovanie s Eurowag Pay je jednoduché, rýchle a bezpečné. „V spoločnosti Eurowag sa svojimi technologickými riešeniami snažíme našim zákazníkom zjednodušiť prácu a zbaviť ich starostí,“ hovorí Jiří Petrák, Produktový vlastník Mobilných platieb v spoločnosti Eurowag.

Eurowag, popredný európsky poskytovateľ integrovaných riešení pre cestnú dopravu, pokračuje v posilňovaní a rozširovaní siete Eurowag Pay. Mobilné platobné riešenie umožňuje zákazníkom platiť za pohonné hmoty prostredníctvom aplikácie spoločnosti. Táto inovatívna technológia poskytuje dopravcom a vodičom lepšiu a bezpečnejšiu kontrolu nad vykonávanými platbami a taktiež zvyšuje rýchlosť a bezpečnosť transakcie.

Na platby za palivo pomocou služby Eurowag Pay musí mať každý vodič nakonfigurovaný svoj účet a kartu pridelenú dispečerom. Aby bol proces úplne bezpečný, vodiči musia po prihlásení do aplikácie použiť svoj osobný PIN alebo biometrickú identifikáciu.

Táto funkcia zákazníkom poskytuje dve zaujímavé vlastnosti. Po prvé, vodič môže tankovať len na čerpacej stanici, kde je fyzicky prítomný. Dispečer však môže v prípade potreby povoliť tankovanie na diaľku. Po druhé, s Eurowag Pay možno všetky platby za pohonné hmoty vykonávať len pomocou mobilného zariadenia. Na tento proces netreba žiadnu fyzickú kartu, vodič alebo spoločnosť však musia mať účet s pridelenou kartou Eurowag na transakcie.

Služba Eurowag Pay je v súčasnosti dostupná na 716 čerpacích staniciach, do konca roka 2023 by ich malo byť v prevádzke viac ako 2000.

Tankovanie s Eurowag Pay je jednoduché, rýchle a bezpečné. V spoločnosti Eurowag sa snažíme svojimi technologickými riešeniami zjednodušiť zákazníkom prácu a zbaviť ich starostí. Pre väčšiu efektivitu je dôležité, aby zákazníci mohli tankovať bez straty času a bez rizika akéhokoľvek podvodu,“ hovorí Jiří Petrák, Produktový vlastník Mobilných platieb v spoločnosti Eurowag.

Päť dôvodov, prečo používať Eurowag Pay

Služba Eurowag Pay ponúka zákazníkom spoločnosti Eurowag veľa výhod. Toto je 5 hlavných:

  • Široká akceptačná sieť: Služba Eurowag Pay je akceptovaná v širokej sieti pridružených čerpacích staníc po celej Európe.
  • Zadarmo: Eurowag Pay je k dispozícii všetkým zákazníkom spoločnosti Eurowag bez akýchkoľvek ďalších poplatkov.
  • Flexibilita: Vďaka službe Eurowag Pay netreba pri tankovaní nosiť fyzickú kartu v ruke. Systém umožňuje majiteľovi účtu priradiť kartu vodičovi i na diaľku prostredníctvom aplikácie, aby mohol natankovať.
  • Infraštruktúra: V prípade potreby môže majiteľ účtu diaľkovo a bezpečne aktivovať stojan čerpacej stanice, aby jeden z vodičov jeho vozového parku mohol natankovať.
  • Bezpečnosť: Eurowag Pay využíva najmodernejšie technológie na zaistenie bezpečnosti transakcií, čo pre dopravné spoločnosti znamená istotu, že ich platby sú chránené pred podvodmi a ďalšími rizikami.

Spoločnosť Eurowag prostredníctvom služby Eurowag Pay ponúka svojim zákazníkom zadarmo celý rad výhod, napríklad rozsiahlu akceptačnú sieť, flexibilné a jednoduché možnosti platby pri tankovaní, prepracovaný systém používateľského prostredia a pokročilé zabezpečenie.

Značky: