Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Let lietadla Volocopter bol hlavným bodom programu podujatia Vision Smart City – mobilita budúcnosti dostupná už dnes

• Predstavenie technických inovácií a trvalo udržateľných koncepcií dopravy v rámci mobility budúcnosti v okolí Múzea Mercedes-Benz
• Ola Källenius, predseda predstavenstva Daimler AG a vedúci divízie Mercedes-Benz Cars: „Náš partner Volocopter ukazuje, ako sa prostredníctvom lietajúceho taxíka zo sna o jazdení stáva sen o lietaní. Aj v koncerne Daimler pracujeme na mobilite budúcnosti. Cestou k mobilite, ktorá nemá vplyv na klímu, môžeme kráčať len spoločne a v súhre podnikateľských subjektov a politiky.“
• Winfried Kretschmann, ministerský predseda Bádenska-Württemberska: „Mám radosť z toho, že Vision Smart City je reálnou prezentáciou súčasných nápadov mobility budúcnosti v našej spolkovej krajine – sú to koncepcie pre trvalo udržateľné mesto budúcnosti, autonómne jazdenie, inteligentnú súhru prepravcov a mnohé iné koncepcie. Osobitne som hrdý na to, že sa na tomto podujatí prezentoval strategický dialóg o automobilovom hospodárstve v Bádensku-Württembersku. Týmto dialógom medzi zástupcami hospodárstva, vedy, odborov a politiky dokazujeme, že možno dosiahnuť ochranu klímy aj udržateľné pracoviská.“

Ministerský predseda Bádenska-Württemberska Winfried Kretschmann s predsedom predstavenstva koncernu Daimler AG Olom Källeniusom, riaditeľom spoločnosti Volocopter GmbH Florianom Reuterom a ministrom vnútorných vecí, digitalizácie a migrácie Bádenska-Württemberska Thomasom Stroblom boli v Stuttgarte svedkami prvého letu lietadla Volocopter v Európe. Let bol hlavným bodom programu dvojdňového podujatia s názvom „Vision Smart City – mobilita budúcnosti dostupná už dnes“ v okolí Múzea Mercedes-Benz.

Okrem technických inovácií boli prezentované trvalo udržateľné koncepcie prepravy v rámci mobility budúcnosti. K týmto témam patria ponuky ako Car Sharing, elektrické vozidlá a budúce koncepcie mobility. Okrem koncernu Daimler a laboratória Lab 1886 boli na tomto podujatí zastúpené aj Bádensko-Württembersko množstvom exponátov a informačných stánkov, ktoré v rámci strategického dialógu medzi zástupcami automobilového hospodárstva v Bádensku-Württembersku ukazujú rozmanitosť budúcej mobility v tejto spolkovej krajine.

Ola Källenius, predseda predstavenstva Daimler AG a vedúci divízie Mercedes-Benz Cars: „Náš partner Volocopter ukazuje, ako sa prostredníctvom lietajúceho taxíka zo sna o jazdení stáva sen o lietaní. Aj v koncerne Daimler pracujeme na mobilite budúcnosti. Do roku 2022 elektrifikujeme celé portfólio vozidiel značky Mercedes-Benz. Do roku 2030 by vozidlá s elektrickým pohonom mali predstavovať viac ako polovicu predaja. Cestou k mobilite, ktorá nemá vplyv na klímu, môžeme kráčať len spoločne a v súhre podnikateľských subjektov a politiky. V koncerne Daimler chceme, môžeme a budeme naďalej prispievať k tomuto cieľu.“

Winfried Kretschmann, ministerský predseda Bádenska-Württemberska: „Mám radosť z toho, že počas Vision Smart City sa reálne prezentovali súčasné nápady mobility budúcnosti v našej spolkovej krajine – sú to koncepcie pre trvalo udržateľné mesto budúcnosti, autonómne jazdenie, inteligentnú súhru prepravcov a mnohé iné koncepcie. Osobitne som hrdý na to, že sa na tomto podujatí prezentoval strategický dialóg o automobilovom hospodárstve v Bádensku-Württembersku. Týmto dialógom medzi zástupcami hospodárstva, vedy, odborov a politiky dokazujeme, že možno dosiahnuť ochranu klímy aj udržateľné pracoviská.“

Florian Reuter, výkonný riaditeľ Volocopter GmbH: „Naše lietajúce taxíky Volocopter umožňujú celkom novú dimenziu mestskej mobility. Ako ste sa mohli presvedčiť v Stuttgarte, tieto taxíky lietajú bezpečne a nehlučne a nemajú ďaleko od realizácie. Týmto spôsobom môžu lietajúce taxíky Volocopter odbremeniť dopravné trasy vo veľkomestách na celom svete aj u nás v Nemecku.“

Thomas Strobl, zástupca ministerského predsedu pre vnútorné veci, digitalizáciu a migráciu Bádenska-Württemberska: „Mobilita budúcnosti musí byť inteligentná, digitálna aj ekologická. Zároveň musí byť finančne únosná. Koncepcie dopravy v metropolách, stredne veľkých mestách a vo vidieckom prostredí budú mať rôznu podobu. Nebude existovať žiadna univerzálna schéma. My však už teraz usilovne, inovatívne a kreatívne pracujeme na koncepciách budúcej mobility. Sme najinovatívnejším regiónom v Európe – let lietadla Volocopter a iné predstavené projekty sú toho jasným dôkazom. Cieľom je uviesť tieto koncepcie do praxe a využiť pritom inovatívny potenciál obcí.“

Toto podujatie bolo zorganizované na základe iniciatívy v rámci výskumného plánu Technickej vysokej školy v Stuttgarte s cieľom zistiť postoj spoločnosti k lietajúcim taxíkom.

Značky: