Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Investície do životného prostredia, spoločenskej zodpovednosti a riadenia firmy (tzv. ESG – Environmental, social and governance) sa pomaly dostávajú do popredia aj u spoločností pôsobiacich v Slovenskej republike. Medzi najčastejšie dôvody záujmu patrí starostlivosť o životné prostredie a spoločnosť, potreba splniť regulatórne požiadavky a očakávania všetkých priamo i nepriamo zapojených. Pokiaľ ide o vlastné firemné ESG priority, firmy sa zameriavajú predovšetkým na spotrebu elektriny, recykláciu a spotrebu vody. O ESG sa začína zaujímať aj verejnosť, zamestnanci a investori.

Pod ESG (Environmental, social and governance) sa skrýva koncept ohľaduplného a udržateľného podnikania (a investovania). „Nie je to žiadny tlak klimatických aktivistov, ani inštitúcií EÚ či iných inštitúcií. Ide o zmeny, ktoré dopredu tlačia zákazníci a zamestnanci firiem. Predovšetkým  tí mladší. Zároveň nejde o žiadne revolučné myšlienky, pretože mnohé firmy tieto princípy už dávno dodržiavajú,“ hovorí Jan Růžička, šéf vonkajších vzťahov skupiny Home Credit, firmy, ktorá medzi prvými v regióne vydala globálny report zaoberajúci sa témou ESG.

Ľudia prestávajú byť ľahostajní k tomu, od akej spoločnosti kupujú výrobky a služby, v akej spoločnosti pracujú alebo kam investujú. Zaujíma ich, či je firma férová k svojim zamestnancom a zákazníkom, či je šetrná k prírode aj k svojmu okoliu, či venuje peniaze na dobročinné účely a či koná transparentne a v súlade so zákonom.

„Z globálnych dát dokonca vyplýva, že 60 % mileniálov a takzvané generácie Z veria, že firmy, ktoré majú dobre zvládnutý vzťah napríklad k životnému prostrediu, budú profitabilnejšie, pretože sú lepšie pripravené na zmeny, ktoré prídu. Rovnako je 40 % mladých zákazníkov ochotných si priplatiť za výrobok od firmy, ktorá je šetrná k prírode. A to aj napriek tomu, že takýto výrobok bude drahší ako od konkurencie,” uvádza Jan Růžička.

Každý tretí človek vo veku 18 – 35 rokov by nepracoval vo firme, ktorá podľa neho nemá zodpovedný prístup k svetu a 40 % mileniálov by uprednostnilo pred iným takého zamestnávateľa, ktorý viac dbá na udržateľnosť, úctu k prírode a k celej spoločnosti. „Téma ESG ale nehýbe iba trhom práce. Kľúčovú úlohu zohráva aj v rozhodovaní sa investorov. Oproti situácii pred piatimi rokmi je udržateľnosť dôležitý rozhodovací faktor pre 78 % z nich,“ dokresľuje Růžička.

Podstata biznisu skupiny Home Credit sa točí okolo osobných financií, do ktorých sa prepísala stále nekončiaca pandémia často veľmi dramaticky. „V priebehu roka 2020 malo 4,4 milióna našich zákazníkov možnosť odložiť splátky a 44 % úverov malo nulovú úrokovú sadzbu. Investovali sme tiež takmer 90 miliónov českých korún (v prepočte  približne 3,5 milióna eur) do programov finančnej gramotnosti a edukatívnych kampaní na sociálnych sieťach,” uvádza Růžička príklady toho, ako sa môže aj finančná inštitúcia zapojiť do aktuálnych aj nadčasových celospoločenských tém. „Veľa sa teraz zameriavame aj na digitalizáciu služieb, keďže 80 % z nich prebieha cez mobilný telefón a tiež na zodpovedné pôžičky, ktoré pomôžu tam, kam tradičné bankové a finančné inštitúcie nedosiahnu. Overili sme si to vlani, keď 22 % zákazníkov, pravdepodobne  aj vplyvom pandémie, požiadalo o pôžičku vôbec prvýkrát. Digitál, inovácia a férová biznisová kreativita – aj to je cesta v rámci ESG,” dodal s tým, že vyše 100 miliónov českých korún (v prepočte približne 3,9 milióna eur) pomoci  nemocniciam, neziskovým organizáciám a lokálnym komunitám pre neho bolo v roku 2020 ďalším signálom, že to budú predovšetkým firmy, kto bude v budúcnosti nositeľom nielen hospodárskych, ale stále častejšie aj spoločenských zmien.

ESG aktivity Home Creditu sa na Slovensku a v Českej republike zameriavajú na ekologicky zodpovedné podnikanie, zvyšovanie finančnej gramotnosti, zodpovedné financovanie a posilnenie digitálnych zručností. Home Credit v SR a ČR podporuje a zúčastňuje sa aj na množstve charitatívnych projektov. Obľúbeným programom je Malina, do ktorého sa zapájajú samotní zamestnanci, ktorí v rámci svojich tímov finančne či inak podporujú vybrané charitatívne alebo verejnoprospešné projekty, pričom Home Credit každú vyzbieranú čiastku zdvojnásobí.

„V súčasnej dobe viac ako 80 % všetkých našich procesov spojených s uzatváraním zmlúv prebieha bez papiera. Online riešenie nie je iba rýchlejšie a pohodlnejšie pre zákazníkov, ale prispieva aj k environmentálnej a spoločenskej

udržateľnosti,“ vysvetľuje Michal Fila z Home Creditu. „Už v roku 2013 sme zaviedli tzv. paperless procesy, najprv sme začali využívať elektronický podpis v správcovi financií a neskôr signpady v mieste predaja, čím sme obmedzili tlačenie papierových zmlúv a úverových podmienok,“ popisuje Michal Fila.

Home Credit v Českej republike aktívne spolupracuje s Poradnou při finanční tísni, zriadil funkciu ombudsmana klientov Home Creditu pre ČR a SR, ktorý pomáha s osvetou a so zvyšovaním finančnej gramotnosti, venuje sa na dennej báze problémom klientov a snaží sa s nimi nájsť riešenie ich ťaživej životnej situácie. Aj vďaka tomu približne 97 % klientov Home Creditu spláca svoje záväzky včas a bez problémov. V nezávislých rebríčkoch Člověka v tísni sa dlhodobo umiestňuje na najvyšších miestach v hodnotení podmienok poskytovania pôžičiek, celkových nákladov a zákazníckom prístupe. Spotrebiteľská pôžička od Home Creditu sa v novembrovom prieskume Člověka v tísni umiestnila na štvrtom mieste a potvrdzuje tak pozíciu lídra nebankového trhu, ale zároveň silného konkurenta bankových úverov.

Home Credit sa v SR a ČR rozhodol podporiť dôležitosť konceptu ESG aj vo svojej internej a externej komunikácii. Vytvoril preto nové logá, ktoré zahrnie do celej servisnej komunikácie v podpisoch operátorov, logá budú súčasťou elektronických výpisov a tiež všetkých emailov pre súčasných i potenciálnych zákazníkov. V emailoch sa logicky bude používať logo „Bez papierov, bez plytvania“, v komunikácii ohľadom virtuálnej karty sa potom ponúka variant „Bez plastu, bez plytvania“.

ESG princípy sa navyše začnú rýchlo stávať štandardom a prirodzenou súčasťou DNA jednotlivých firiem. O tom, že o skratke ESG ešte ľudia budú počuť, koniec koncov dokazuje aj fakt, že vyhľadávanie skratky ESG v kontexte finančného sektora stúplo za posledných päť rokov na Googli dvadsať násobne.

Home Credit ESG Report 2021

Značky: