Kvalitná analýza dát sa stáva v čoraz nevyspytateľnejšom ekonomickom prostredí jedným z najdôležitejších podkladov pre riadenie firiem. Konferencia Power BI Day ponúkne ucelený informačný servis, ktorý pomôže účelne využívať firemné dáta ako relevantný podklad pre rozhodovanie a vytváranie atraktívnych reportov.

Mnoho podnikov sa stretáva s problémom, ako z dátovej analýzy získať maximálny ekonomický úžitok. Podľa výskumnej spoločnosti Gartner iba zhruba pätina analytických výstupov prispieva k tvorbe obchodných hodnôt. Pripraviť analytický projekt alebo založiť analytické oddelenie je jedna vec, ale získavať opakovane z analytických výstupov reálny úžitok, je niečo úplne iné.

Ako teda zvládnuť vyťaženie vlastných dát a kvalitný reporting jednoduchšie a efektívnejšie? Pre priaznivcov aj odporcov dát a ich analýz, ktorí predsa len chcú zistiť viac, pripravilo IT školiace stredisko GOPAS na 13. apríla 2021 konferenciu Power BI Day 2021 ONLINE.

,,Konferencia Power BI Day je určená pre tých, ktorí potrebujú vytvárať reporty a vizualizovať dáta, teda predovšetkým pre dátových analytikov a finančných manažérov. Ďalej pre projektových manažérov, ktorí sú otvorení novým spôsobom riadenia projektov, ale aj pre všetkých, ktorí si chcú sami vytvárať reporty. Chýbať nebudú ani informácie pre Power BI vývojárov a tých, ktorí sa chcú certifikovať na Power BI,“ vysvetľuje Andrea Horáčková, CEO spoločnosti GOPAS SR.

Ako je u odborných konferencií GOPASu dobrým zvykom, nepôjde o obyčajné prehľady alebo marketingové prezentácie. Na reálnych príkladoch z praxe a skutočnosti zodpovedajúcich dát budú prednášajúci demonštrovať užitočné postupy a vysvetľovať využitie Power BI nástrojov. Na konferencii sa účastníci okrem iného dozvedia, ako získať prehľadné riešenia každodenného reportingu vo firme, mať poruke reporty aj aktuálne dáta kedykoľvek ich potrebujú. Ďalej zistia, ako transformovať firemné dáta na obsiahle vizuály, ktorých širšie využitie umožní sústrediť sa na to, čo je pre firmu predmetom podnikania. Jednotlivé prednášky sa taktiež zamerajú na limity Power BI s ohľadom na serverové služby, vytváranie finančných reportov v projektoch s veľkým množstvom dát alebo to, ako je možné pomocou DAX robiť dynamickejšie a graficky názornejšie reporty.

Konferencia Power BI Day sa uskutoční v utorok 13. apríla 2021 v online podobe. Účastníci budú mať ešte týždeň po skončení prístup do archívu všetkých prednášok. Viac informácií nájdete na www.powerbiday.sk.

O spoločnosti GOPAS SR, a.s.

Spoločnosť GOPAS je najväčším poskytovateľom školení v oblasti informačných technológií na českom aj slovenskom trhu. Jej odborné kurzy absolvuje ročne takmer 30 tisíc študentov, z ktorých väčšinu tvoria IT špecialisti. Aj napriek tomu, že pôsobí na pomerne malom trhu, patrí GOPAS k jedným z najväčších poskytovateľov IT školení v Európe.

Značky: