Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Technologická skupina Seyfor Slovensko, ktorá stojí za vývojom podnikových a účtovných softvérov, nadviazala oficiálne partnerstvo so spoločnosťou Grit, ktorá automatizuje tok dokladov, peňazí a tovaru. Spoločne chcú osloviť väčší trh a podporovať digitalizáciu a automatizáciu.

Dvojciferná inflácia aj silné konkurenčné prostredie na trhu aktuálne núti podnikateľov hľadať cesty, ako eliminovať prevádzkové náklady. Jednou z ciest je zavádzanie digitalizácie a automatizácie.

„V roku 2023 je už štandardom mať podnikový systém, v ktorom firma riadi väčšinu agendy naprieč oddeleniami – obchod, účtovníctvo alebo dochádzku. Tento základný balíček je možné prepojiť s ďalšími nástrojmi, ktoré pomáhajú s automatizáciou konkrétnych úkonov. Účtovníci, napríklad ocenia zavedenie EDI komunikácie, vďaka ktorej odosielajú a prijímajú doklady len elektronicky v štandardizovanom formáte, takže ich nemusia ručne prepisovať,“ hovorí Lubomír Veselý, riaditeľ firmy Grit.

Rýchlejšia implementácia EDI pre firmy, ktoré používajú Money ERP

Práve na plnohodnotnom využití EDI komunikácie stojí novo začatá spolupráca firiem Grit a Seyfor Slovensko. Podnikový systém Money ERP, vyvinutý Seyforom, je pripravený na podporu EDI komunikácie. Vďaka tomu nie je nutné stavať EDI prepojenie s ERP systémom zvlášť pre každého zákazníka – nové štandardizované riešenie je už súčasťou Money ERP.

Tým sa významne uľahčuje a urýchľuje zavedenie elektronickej výmeny dát vo firmách. Môžu ju začať používať až trikrát rýchlejšie než v prípade ERP systémov bez tejto podpory. Spoločnosť Seyfor Slovensko pracuje s podporou Gritu na ďalšom vývoji EDI modulu pre Money ERP, ktorý v budúcnosti rozšíri možnosti využitia dát zdieľaných cez EDI a zautomatizuje ďalšie činnosti v rámci podnikového systému.

„Z môjho pohľadu je dobré, keď medzi sebou dodávatelia nesúperia, ale spoja sa, aby zákazníkovi poskytli čo najlepší servis. S Gritom nás spája nielen portfólio zákazníkov, ale aj firemná filozofia a smerovanie k digitalizácii a automatizácii,“ hovorí riaditeľ Seyforu Martin Cígler.

Spolupráca oboch firiem by nemala byť len na úrovni produktu. Firmy si od nej sľubujú, že sa pre svojich zákazníkov stanú strategickými partnermi na ceste za digitalizáciou. Chcú firmy vzdelávať a ukazovať im ďalšie možnosti, ako využívať automatizáciu naplno a odbúravať rutinné procesy.

„Zo spojenia našich produktov, ľudí a know-how bude ťažiť predovšetkým zákazník. Naše partnerstvo so sebou prináša kvalitnejšiu a stabilnejšiu službu, ktorá sa premietne do úspornejšej každodennej prevádzky firiem a ich vyššej konkurencieschopnosti na trhu,“ hovorí Lubomír Veselý, riaditeľ Gritu.

Značky: