Spoločnosť SK-NIC vyhlási prvú výzvu Fondu SK-NIC (ďalej Fond) 30. septembra 2019. Prípravné práce pre vznik Fondu boli ukončené. Výzva a príslušné dokumenty budú od daného dňa sprístupnené na stránkach SK-NIC, a.s. a Nadácie Pontis.

V tohtoročnej výzve podporíme z Fondu SK-NIC projekty zamerané na kybernetickú bezpečnosť a internetové vzdelávanie, ktorých realizácia neprekročí jeden rok. Na projekty je vyčlenená suma 100.000,- EUR. Jednotlivým projektom, ktoré splnia podmienky výzvy a budú potvrdené Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII), poskytneme financie v rozmedzí od 2.500,- EUR do 10.000,- EUR.

„Ľudia sú denne konfrontovaní hrozbou kybernetických útokov. Nie je to výmysel z akčných filmov, hacknutie účtu k e-mailu alebo zablokovanie notebooku sú bežnou realitou. Prakticky neustále sme prepojení s virtuálnym svetom, častokrát v ňom de facto žijeme, ale v otázke bezpečnosti tohto sveta zaostávame. Budeme preto veľmi radi, ak sa práve prostredníctvom tejto výzvy prihlásia uchádzači a projekty, ktoré zvýšia bezpečnosť v a informovanosť o virtuálnom priestore.“ povedal Peter Bíro, riaditeľ spoločnosti SK-NIC, a. s.

Uchádzači o finančnú podporu získajú všetky potrebné informácie na webe spoločnosti SK-NIC, a.s. a zároveň na webe Nadácie Pontis, ktorá je poverená procesom zberu žiadostí a vyhodnocovaním projektov.

Výzva bude zverejnená 30. septembra 2019.

Značky: