Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Finančná správa oznamuje verejnosti, že elektronické formuláre daňových priznaní k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2023 sú už k dispozícii.

Ide o daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typu A aj B, ako aj daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2023 a zaplatenie dane je najneskôr do 2. apríla 2024.

Finančná správa zverejnila elektronické formuláre daňových priznaní. Na portáli finančnej správy (Katalóg formulárov) už nájdu klienti formuláre pre daň z príjmov fyzických osôb typu A aj B, ako aj pre daň z príjmov právnických osôb.

Daňové priznanie sa podáva do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia (kalendárneho roka). Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2023 a zaplatenie dane je najneskôr do  2. apríla 2024. Na podávanie daňových priznaní k dani z príjmov musí daňovník použiť tlačivo, resp. e-formulár, ktorého vzor ustanovilo Ministerstvo financií SR vydaným opatrením.

Značky: