Orange nadväzuje na spoluprácu s organizáciou Erasmus Student Network Slovensko a prostredníctvom svojej digitálnej mobilnej značky FunFón uvíta zahraničných študentov slovenských univerzít špeciálnym balíčkom.

Zahraniční študenti 11 slovenských univerzít získajú v deň nástupu do nového semestra okrem indexu aj prekvapenie od FunFónu.

Uvítacím balíčkom obsahujúcim SIM kartu so 7-eurovým kreditom a šikovným prenosným Bluetooth reproduktorom chce FunFón „erazmákom“ spríjemniť a uľahčiť príchod do nového univerzitného prostredia i cudzieho mesta a zároveň ich má udržať v spojení s rodinnými príslušníkmi a priateľmi v ich domovinách. Vďaka FunFón balíčku sa okrem iného budú môcť ešte pohodlnejšie kontaktovať so svojimi novými spolužiakmi na Slovensku.

Študenti Erazmu budú môcť bez akejkoľvek viazanosti a faktúr telefonovať už od 1 centu, s inými FunFónistami po 1. minúte úplne zadarmo. Nebude chýbať ani možnosť surfovať a využívať všetky výhody 4G pokrytia.

Akcia sa týka nasledovných škôl: Univerzita Komenského, Trnavská univerzita, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Univerzita Mateja Bela, Ekonomická univerzita v Bratislave, Prešovská univerzita v Prešove, Žilinská univerzita v Žiline, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita P.J. Šafárika a Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

 

Značky: