Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Trh BI a analytiky dosáhne v roce 2016 hodnoty 16,9 miliardy dolarů

Globální obrat na trhu BI a analytiky by měl podle předpovědi společnosti Gartner v letošním roce růst o 5,2 % a dosáhnout hodnoty 16,9 miliardy dolarů. Trendy v oblasti analytiky budou hlavním tématem konferencí Gartner Business Intelligence, Analytics & Informations Summit 2016.

Oblast BI a analytiky se v současné době nachází v závěrečné fázi několikaletého posunu od tradičního reportingu vedeného IT k byznysově orientované samoobslužné analytice. Moderní platformy business intelligence a analytiky (BI&A) tak ve stále větší míře plní nové požadavky na dostupnost, agilitu a hlubší analytický vhled.

„Posun k moderním BI a analytickým platformám se v současné době přiblížil k bodu zlomu,“ vysvětluje Ian Bertram, viceprezident společnosti Gartner. „Organizace, které chtějí získat přidanou hodnotu z kvalitnější analýzy různých zdrojů dat, se musí přeorientovat na snadno přístupné, využitelné, rychlé a agilní moderní BI platformy.“

Demokratizace analytiky

Odborníci společnosti Gartner říkají, že analytika se pro většinu organizací stává stále strategičtější oblastí – a to pro stále větší počet zaměstnanců. Jinými slovy: každý byznys je dnes analytickým byznysem, každý byznys proces je analytickým procesem a každá osoba je analytickým uživatelem.

„Do budoucna už nebude možné, aby šéfové marketingu (CMO – chief marketing officer) byli experty pouze na značku nebo umísťování reklamy,“ říká Bertram a dodává: „Musí se také stát experty na zákaznickou analytiku. Totéž platí pro vedoucí HR, nákupčí nebo finanční ředitele ve většině odvětví.“

Aby zvládla stále se zkracující termíny na zpracování analytických výstupů, vyžadované současným ostře konkurenčním prostředím, řada organizací přistupuje k „demokratizaci“ analytiky cestou jejího zpřístupnění a samo-obslužnosti větším počtem zaměstnanců.

Čím jsou definovány moderní BI a analytické platformy

Nejdůležitějším rozdílem mezi moderní BI a analytickou platformou a jejím tradičním „IT“ reportingovým pojetím je objem počátečního modelování a znalostí potřebných k vytváření analytických výstupů a obsahu (viz tabulka 1). Vytváření analytického obsahu pomocí tradičních „IT“ reportingových platforem začíná tím, že IT v předstihu konsoliduje a modeluje data. Oproti tomu moderní BI&A platformy podporují přímou tvorbu výstupů a obsahu s pouhou podporou ze strany IT.

Tabulka 1: Srovnání tradičních a moderních BI&A platforem (na nejvyšší úrovni)

Komponenta analytického workflowIT-centrický reporting a analytická platforma

 

Moderní BI and Analytické platformy
Zdroj datJe nutné provést předem dimenzionální modelování (optimální struktura/schéma navržené IT)Modelování dat předem není potřeba (ploché/prosté soubory a/nebo tabulky)
Příprava dat ke zpracováníProvádí ITPodporuje IT
Tvorba obsahuPrimárně zaměstnanci IT, případně někteří zkušení uživateléUživatelé na straně “byznysu”
AnalýzaStrukturované a ad-hoc reporty a analýzy na základě předem definovaných modelů.“Volná” práce s formuláři, formátování výstupů
Doručování výstupuDistribuce a notifikace prostřednictvím naplánovaných reportů nebo pomocí portáluProstřednictvím sdílení, platforem pro spolupráci, “vyprávění příběhů” nebo otevřených API

Zdroj: Gartner (únor 2016)

„Aby využili možnosti moderních BI a analytických platforem naplno, musí vedení organizací revidovat většinu současných, IT-orientovaných a centralizovaných analytických řešení – počínaje technologiemi, přes role a odpovědnost, organizační schémata až po procesy governance a řízení,“ uzavírá Ian Bertram.

Podrobnější informace lze nalézt ve studiích společnosti Gartner „“How to Modernize Your Business Intelligence and Analytics Platform for Agility, Without Chaos“ a „Forecast Analysis: Enterprise Application Software, Worldwide, 4Q15 Update„. (Vyžaduje předplatné Gartner.)

Další analýzy a komentáře k tématu poskytnou analytici společnosti Gartner na konferencích věnovaných tomuto tématu – například Business Intelligence & Analytics summit v Londýně 29.2. – 1.3. 2016.

 

Značky: