Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Klíčová bude schopnost provozovat podnikové systémy a aplikace kdekoliv, na optimální infrastruktuře a co nejodolnějším způsobem.

Analytici společnosti Gartner identifikovali šest trendů, na něž by se měli připravit lídři odpovědní za infrastrukturu a provoz (I&O), neboť se v příštích 12-18 měsících stanou stěžejními. Trendy byly prezentovány v rámci konference Gartner IT Infrastructure, Operations & Cloud Strategies, která proběhla minulý týden ve virtuální podobě.

“Pandemie nastolila potřebu nových standardů a schopností v oblastech jako je práce na dálku, zásadně tak proměnila infrastrukturní oblast. Samotní pracovníci v oblasti Infrastruktury a provozu (I&O) nicméně k obdobnému modelu tak jako tak směřovali – s tím jak se mění povaha infrastruktury pracují její týmy s novými technologiemi i scénáři a stávají stále častěji vzdálenými, “ vysvětluje viceprezident výzkumu Gartner Jeffrey Hewitt.

Šesti novými trendy, které budou v příštím roce zásadně hýbat IT infrastrukturou a provozem, podle Jeffery Hewitta jsou:

  1. Provoz kdekoliv (anywhere operations)

Analytici Gartneru očekávají, že bezmála polovina (48 %) zaměstnanců bude pracovat z domova – a to i po skončení pandemie – oproti necelé třetině (30 %) před pandemií. Tato změna donutí vedení IT oddělení vytvořit flexibilnější a odolnější organizace, umožňující zaměstnancům pracovat odkudkoliv, umožnit zákazníkům přístup ke službám, ať už se nacházejí kdekoliv a spravovat chod a nasazování byznys služeb napříč distribuovanými infrastrukturami.

„Tradiční, strukturované procesy v infrastrukturní a provozní oblasti učinily organizace zranitelnými co do flexibility volby lokality,“ vysvětluje Jeffery Hewitt. „Provoz kdekoliv umožňuje organizacím decentralizovat jejich pracovní síly a aktivovat provoz v okamžiku a místě, kde to obchodně dává smysl. Navíc se díky práci na dálku otevírá širší škála příležitostí pro nábor specialistů.“

  1. Optimální infrastruktura (Optimal Infrastructure)

„Klíčem ke zvládnutí provozu kdekoliv je rozvoj programovatelné infrastruktury umožňující vykonat potřebnou práci optimálním způsobem, z nejvhodnějšího místa v nejlepší okamžik – to je podstatou optimální infrastruktury,“ říká Jeffrey Hewitt. „S tím, jak se infrastruktura a provoz vyvíjí a mění na integraci a provoz, se firmy musí naučit využívat řešení jako je hyperkonvergovaná infrastruktura a úložiště s výpočetními funkcemi v praxi, optimálním způsobem.

Optimální infrastruktura zahrnuje také datová centra a edge infrastrukturu – kterou je někdy obtížné měřit a jež vede ke vzniku složitých instalací a systémů. Analytici doporučují, aby organizace hodnotily nasazení či rozvoj konkrétní infrastruktury primárně byznysovým pohledem a zaměřily se na optimalizaci nákladů a nástrojů s cílem vystavět konkrétní byznys case.

  1. Provozní kontinuita

Výpočetní systémy a aplikace budou muset v rostoucí míře podporovat zeměpisně „rozptýlené“ zákazníky i zaměstnance. To znamená že IT služby musí být kontinuální, bez ohledu na vnější faktory, nabízet automatizaci při nasazování a údržbu s minimem zásahů. Do roku 2025 začne 60 % organizací používat pro nasazování nových výpočetních zdrojů nástroje automatizace a zároveň tak sníží potřebný čas a zvýší míru agility.

„Uchopíte-li jej správné, umožní vám tento trend zvýšit efektivitu a zkrátit dobu pro nasazení nových řešení či aplikací. Nevýhodou je potřeba naučit se pracovat s novými a často složitými nástroji či procesy podporujícími kontinuitu,“ vysvětluje Jeffery Hewitt.

  1. Modernizace jádra

Má-li se podniková architektura rozvíjet harmonicky, je třeba na udržování provozu historického jádra systémů pohlížet jako na pokračující proces, nikoliv jednorázový projekt. Firmy se musí naučit koordinovat infrastrukturu, kterou samy provozují, s cizí infrastrukturou, jíž využívají, aby je historické systémy nezpomalovaly.

„Výhodou modernizace architektury je odstranění technického dluhu a vytvoření prostoru pro snazší reakci agilní infrastruktury na rostoucí počet požadavků digitálního byznysu,“ vysvětluje J. Hewitt. „Podniky proto musí vytvořit a spustit plán modernizace s realistickým časovým horizontem – a pamatující též na změny požadovaných znalostí a dovedností.“

  1. Distribuovaný cloud

Jedním z nevýznamnějších současných trendů je decentralizace a distribuce cloudových zdrojů tak, aby byly blíže místu, kde jsou využívány a břemeno podpory zůstalo u, nebo se přesunulo k poskytovateli cloudové služby. Jde o trend umožňující do budoucna flexibilněji pracovat s lokalitami (viz provoz kdekoliv) a zároveň dosáhnout rychlejší odezvy klíčových služeb.

„Trh distribuovaného cloudu zatím není vyspělý – to může znamenat vysoké náklady a příliš složité modely jeho nazasení. Podniky by nicméně měly tuto oblast sledovat, coby součást budoucnosti cloudu, neboť většina cloudových platforem začne poskytovat alespoň nějakou formu distribuovaných služeb na vyžádání během příštích čtyř let,“ dodává Jeffrey Hewitt.

  1. Posun od klíčových rolí směrem k dovednostem

Dovednosti a znalosti potřebné pro zvládání infrastrukturně-provozní oblasti se nadále mění a vyvíjejí s tím, jak se firmy přizpůsobují měnícímu se obchodnímu prostředí. „Nejviditelnější je posun od infrastrukturních rolí směrem ke kolektivním, klíčovým dovednostem. To mění také tradiční teritoriální myšlení příslušnosti ke konkrétním infrastrukturnímu týmu a podporuje rozvoj spolupráce,“ doplňuje Jeffrey Hewitt.

Do roku 2022 mohou lídři v infrastrukturně-provozní oblasti očekávat nástup přinejmenším dvanácti klíčových dovedností nezbytných pro jejich organizace (například znalost oblastí jako je CCA – Continous configuration automation, skriptování a integrace REST API, GSA – Governance and security administration, řízení a optimalizace cloudových nákladů, kontejnerů jako Docker či Kubernetes aj.). Analytici doporučují začít s náborem nyní, kdy je IT trh přeci jen ve větší míře pod kontrolou zaměstnavatelů, zároveň ale zdůrazňují, že vedení organizací by mělo promyslet zásadní dopady na kulturu, které tento trend způsobí a odpovídajícím způsobem se připravit.

Klienti – uživatelé služeb Gartneru se více o trendech v oblasti IT infrastruktury a provozu či cloudu mohou dozvědět ze studií I&O and Cloud 2025: A Gartner Trend Insight Report. Přehled nových potřebných dovedností popisuje studie The Cloud Infrastructure and Platform Services Skills I&O Teams Require for the Future. Médiím můžeme pro tvorbu redakčních témat a článků poskytnout z těchto studií další informace nebo citace.

Značky: