Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Slovensko zvládlo najhoršiu fázu koronavírusovej epidémie dobre, a to hlavne vďaka včasnému vyhláseniu karanténnych opatrení. Tie sa už pred mesiacom začali uvoľňovať a krajina sa vracia do takmer bežného života. „Naši zamestnanci, ktorí mohli z prevádzkového hľadiska pracovať z domu sa vrátili do práce. Ale riziko nákazy stále trvá, to musíme mať na pamäti a podľa toho sa správať.“ Hovorí Daniel Knaisl, konateľ spoločnosti Geis pre Českú republiku, Slovensko a Poľsko.

 „Opatrenia na ochranu zdravia sme zaviedli už 2. marca a stále ich dodržujeme, teda aj po návrate časti zamestnancov, ktorí pracovali formou home office, čerpali karanténne ošetrenie člena rodiny či karanténnu práceneschopnosť, dodržujeme pravidelnú dezinfekciu priestorov, rozostupy medzi zamestnancami v kanceláriách, povinnosť nosiť rúška a minimalizáciu priameho kontaktu, pokiaľ je to z hľadiska prevádzky možné,“ upresňuje Knaisl.  Nielen vstupy do budov a sociálne zariadenia, ale aj každá kancelária spoločnosti je vybavená dezinfekciou a antibakteriálnymi gélmi. Vedeniu skupiny sa podarilo ihneď v začiatku nástupu epidémie, kedy sa v celej Európe nedali zohnať rúška, respirátory ani dezinfekcia, tieto ochranné pomôcky zabezpečiť. „Bolo to náročné a potrebné množstvo sme dávali dohromady z množstva jednotlivých objednávok a dodávok z rôznych krajín,“ vysvetľuje Knaisl. Každý pracovník dostal rúško alebo respirátor, osobný dezinfekčný gél a vitamínové preparáty na posilnenie imunity. „Praktickým problémom nadnárodnej spoločnosti je mimo iného aj nemožnosť bežne cestovať do iných krajín. Nahradzujeme síce pravidelné meetingy videokonferenciami, ale osobný kontakt sa nedá celkom nahradiť. To sa samozrejme týka i stretnutí s klientami.“

Pravidlá ochrany zdravia sa naďalej dodržujú na prekladiskách a logistických pracoviskách skupiny

Aj v tejto dobe sa v Geise snažíme deliť zmeny tak, aby sa pokiaľ je to možné zamestnanci nestretávali a nemohlo sa stať, že na určitom oddelení/pobočke dôjde k nákaze všetkých pracovníkov. Veľa porád stále prebieha formou videohovorov, „Home office rozhodne nie je dlhodobé riešenie. To sa ukázalo v dobe návratu zamestnancov na pracovisko. Zamestnanci, ktorí boli na home office dlhšiu dobu sa skutočne na návrat tešili. Problém pretrváva v rodinách našich zamestnancov s menšími školopovinnými deťmi. Tu i naďalej prebieha u časti zamestnancov karanténne ošetrenie člena rodiny. To samozrejme vyvoláva zvýšené pracovné nároky na zamestnancov, ktorí musia tých chýbajúcich dočasne zastúpiť. V každom prípade budeme postupovať v súlade s postupom vlád v jednotlivých krajinách a budeme sa snažiť i naďalej vychádzať našim zamestnancom v ústrety.“

Skupina Geis sa vrátila k takmer bežnej prevádzke. Tak ako to bolo možné, zmiernila karanténne podmienky, napríklad rýchlo obnovila možnosť osobného odberu zásielok na pobočkách, ktorý bol v súvislosti so zamedzením šírenia nákazy na nutnú dobu zrušený, nastavila štandardné otváracie doby pobočiek i bežnú pracovnú dobu Zákazníckeho centra. „Chceme teraz v čo najväčšej miere pomôcť svojim zákazníkom v distribúcii tovaru a dobre zvládnuť náročné podmienky jarnej sezóny,  hlavne v oblasti DIY, ktorá sa nám vďaka pandémii posunula a tým pádom časovo skrátila.“ hovorí Daniel Knaisl.

Značky: