Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Generálne zhromaždenie Insurance Europe (združenie prezentujúce záujmy európskych poisťovní a zaisťovacích spoločností) zvolilo v Madride Andreasa Brandstettera za prezidenta poisťovní a zaisťovacích spoločností) zvolilo v Madride Andreasa Brandstettera za prezidenta na obdobie ďalších troch rokov. Za najväčšie globálne výzvy pre Európu považuje A. Brandstetter nedostatočné poistenie pred prírodnými katastrofami, dôchodkové poistenie, kybernetické riziká a ochranu údajov zákazníkov v súčasnej digitálnej ére.

Insurance Europe je ako záujmová skupina pre európske poisťovacie združenia v intenzívnom dialógu s príslušnými inštitúciami EÚ. Okrem Európskeho parlamentu komunikuje s komisármi pre finančný a vnútorný trh, ochranu spotrebiteľa a s pracovnými skupinami Európskej rady. Okrem nadchádzajúceho posúdenia smernice Solventnosť II a potrebných úprav regulačných ustanovení vidí Andreas Brandstetter v nasledujúcich rokoch dve veľké výzvy: „ Po prvé, nedostatočné poistenie v celej Európe, čo sa týka prírodných katastrof, dôchodkového poistenia a kybernetických rizík a po druhé, otázka starostlivého zaobchádzania s údajmi zákazníkov v digitálnej ére.“

Nedostatočné poistenie ako riziko pre spoločnosť

„V dôsledku nedostatočného poistenia pre prírodné katastrofy bola iba tretina strát v celkovej hodnote 280 miliárd EUR v roku 2017 krytá poistením. Nedostatočné poistenie týkajúce sa dôchodkov predstavuje nezodpovedné národné ekonomické riziko, ktoré európske vlády v súčasnosti uvaľujú na naše deti a vnúčatá. Na základe demografického vývoja a stúpajúcej dĺžky života sa táto „dôchodková priepasť“ odhaduje na 59 trilión EUR na celom svete. Chceme povzbudiť európskych zákonodarcov, aby boli otvorení, aby hľadali riešenia v súlade s ich dlhodobou zodpovednosťou a aby stanovili stimuly, ktoré motivujú európskych občanov, aby uzatvárali súkromné dôchodky,“ hovorí A. Brandstetter, prezident Insurance Europe a generálny riaditeľ UNIQA Insurance Group AG (UNIQA).

„Big data“ a ochrana spotrebiteľa

Veľkou otázkou budúcnosti sú podľa A. Brandstettera  tzv. „big data“ a umelá inteligencia. „Celosvetová ochrana spotrebiteľa musí byť najvyššou prioritou v digitálnej ére. Pre európske poisťovne je základným princípom, že naši zákazníci by mali byť vždy schopní samostatne rozhodovať o tom, ako sa používajú ich údaje. Zároveň však intenzívne komunikujeme s európskymi inštitúciami s cieľom zabezpečiť, aby sa rovnaké pravidlá vzťahovali na všetkých účastníkov trhu, vrátane fintech a insurtech a najmä na technické platformy a technických gigantov z krajín mimo Európy,“ dodáva A. Brandstetter.

_

Značky: