Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť GFI Software, dodávateľ riešení bezpečnosti v podnikových sieťach, predstavila v rámci najnovšej verzie svojho riešenia na archiváciu súborov a e-mailov GFI Archiver 14.2 podporu pre mobilné zariadenia. Možnosť rýchlo a prehľadne pracovať s poštovým archívom zefektívňuje činnosti hlavne pracovníkom na cestách a poskytuje IT administrátorom možnosť kdekoľvek a kedykoľvek reagovať na potreby užívateľov.

Prístup z mobilného zariadenia, či už z inteligentného telefónu alebo tabletu, ponúka rýchle a pohodlné vyhľadávanie v staršej elektronickej pošte pracovníkom, ktorí sú mimo svoj osobný počítač. Užívateľ získava navyše plnú funkcionalitu, ktorá je rovnaká ako pri práci na osobnom počítači, a pritom v prehľadnom, responzívnom prostredí. Poskytuje tak prístup k všetkým funkciám GFI Archiver, vrátane napríklad reportovacieho modulu MailInsights.

„Podľa nášho minuloročného prieskumu už viac ako polovica užívateľov využíva mobilné zariadenia ako primárny prístupu k podnikovej elektronickej pošte,“ povedal Zdeněk Bínek, zodpovedný za predaj riešení GFI Software v České republike a na Slovensku. „Je preto logické, že spoločnosť GFI Software sa rozhodla v oblasti prístupu k archívnym e-mailom poskytnúť modernú podporu pre mobilné zariadenia. To zjednoduší prácu väčšine užívateľov, pre ktorých predstavuje e-mailové úložisko často primárny zdroj firemných informácií.“

Popri tomto riešení GFI Archiver 14. 2 ponúka tieto tradičné prínosy:

  • Vyhovenie regulačným požiadavkám a minimalizácia rizika nesplnenia zákonných noriem vďaka úplnému archívu podnikových e-mailov a súborom odolným proti neoprávneným manipuláciám;
  • Uľahčenie poštovému serveru a zníženie nákladov udržiavaním jedinej centralizovanej kópie e-mailov a eliminácii PST súborov;
  • Identifikácia problémov v podniku vďaka reportovaciemu modulu MailInsights, ktorý umožňuje z archívu extrahovať kľúčové dáta o výkonnosti pracovníkov, zdieľanie objemných či nepatričných príloh, používanie nevhodných výrazov, únik citlivých dát z podniku a pod.

GFI Archiver dokáže ďalej spolupracovať s aplikáciami Office 365, Google Apps a s e-mailovými servermi Windows Server vrátane platforiem Hyper-V a VMware. Viac informácií o GFI Archiver 14. 2 nájdete na http://gfi-unlimited.cz alebo http://www.gfi.com/.

Značky: