Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Prísne regulačné požiadavky a 300 miliárd správ denne zvyšujú nároky na archiváciu

Spoločnosť GFI Software, dodávateľ riešení bezpečnosti v podnikových sieťach, uviedla, že striktné regulačné požiadavky a ďalší nárast elektronickej komunikácie zvýši v roku 2020 nároky na archiváciu firemných e-mailov. Tohto roku by malo byť podľa spoločnosti Statista zaslaných a prijatých globálne viac ako 300 miliárd e-mailov každý deň, z čoho zhruba 130 miliárd tvorí obchodná elektronická pošta. Každoročne sa počet firemných e-mailov zvýši o cca 3 %.

Vývoj emailu do roku 2020

Vývoj emailu do roku 2020

Nutnosť archivovať firemnú elektronickú poštu požadujú napríklad v USA všeobecné zákony typu Sarbanes-Oxley plus nariadenia zamerané špecificky na odvetvie, ako napríklad HIPAA v zdravotníctve. Na Slovensku má každá firma povinnosť mať plnú kontrolu nad zmazanými a archivovanými e-mailami vďaka európskemu nariadeniu GDPR. Ďalšie povinnosti vyplývajú z lokálnych požiadaviek na uchovávanie finančných a účtovných dokumentov. Vzhľadom na to, že užívatelia v rade hlavne SMB (malých a stredných) firiem často nechávajú dôležité dokumenty iba vo forme e-mailových príloh, je životne dôležité obchodnú elektronickú poštu spoľahlivo a dôveryhodne archivovať.

Aké parametre je potrebné pri výbere riešení zvažovať:

  • Užívateľská prívetivosť – Účelom archivačného riešenia je spoľahlivo uložiť e-maily a rýchlo ich nájsť a zobraziť na PC aj v mobilných zariadeniach bez nutnosti podpory IT oddelenia;
  • Prepojenie s viacerými poštovými servermi – nárast elektronickej komunikácie znamená, že stále viac organizácií potrebuje dva a viac poštových serverov a kompatibilitu s viacerými e-mailovými klientmi;
  • Off-line prístup na archivačný server – V prípade výpadku poštového systému či konektivity by užívatelia mali mať stále prístup k histórii svojich emailov s cieľom zachovať obchodnú kontinuitu;
  • Efektívne celkové náklady – Riešenie by malo zvýšiť celkovú efektivitu formou nižších nákladov na ukladací priestor, vyššej produktivity užívateľov a minimalizácie rizík vyplývajúcich zo straty dôležitých e-mailov;
  • Dodržanie regulačných nariadení – S využitím automatizovanej archivácie, kontroly nad uloženými dátami a záznamu logov udalostí pre splnenie prípadných auditných požiadaviek.

„Aj priemerná SMB spoločnosť dnes denne generuje desiatky až stovky megabytov nových e-mailov, ktoré zapĺňajú a spomaľujú ich poštovné servery,“ povedal Zdeněk Bínek, zodpovedný za predaj GFI Software v ČR a na Slovensku. „Oddelené archivačné riešenie typu GFI Archiver zásadne uľahčuje e-mailovej prevádzke a pritom poskytuje významné výhody vyššej pracovnej produktivity a schopnosti dostať stále náročnejším regulačným požiadavkám.“

 GFI Archiver umožňuje IT administrátorom archivovať, ukladať a vyhľadávať internú aj externú elektronickú poštu, súborové prílohy a dáta z kalendárov v jednom centrálnom, zabezpečenom úložisku. GFI Archiver dokáže ďalej spolupracovať s aplikáciami Office 365, Google Apps a s e-mailovými servermi Windows Server vrátane platforiem Hyper-V a VMware. Riešenie je dostupné v rámci predplatného modelu GFI Unlimted. K jeho zákazníkom radí napríklad Česká národná banka či Colná správa ČR.

Značky: