Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Mercedes-Benz dôrazne presadzuje v rámci Ambition 2039 transformáciu na CO2 neutralitu s balíkom opatrení naprieč celým hodnotovým reťazcom. Z dôvodu vyšších energetických požiadaviek pri výrobe plnoelektrických vozidiel je dodávateľská sieť kľúčovým prvkom na dosiahnutie klimatických cieľov značky Mercedes-Benz.

Markus Schäfer, člen predstavenstva Daimler AG a Mercedes-Benz AG; zodpovedný za koncernový výskum spoločnosti Daimler a Mercedes-Benz Cars COO: „S elektrickým luxusným sedanom EQS, ktorý už stojí na štarte a je pripravený na nový rok, sme v rámci úzkej spolupráce s našimi partnermi dosiahli dôležité míľniky, napríklad obstaraním CO2-neutrálne vyrobených článkov akumulátorov. Konzekventne kráčame po tejto ceste: pri zadávaní objednávky týkajúcej sa našej ďalšej platformy elektrických vozidiel Mercedes-Benz Modular Architecture (MMA) pre kompaktné vozidlá a vozidlá strednej triedy budeme po prvýkrát považovať emisie CO2 za kľúčové kritérium.“

Gunnar Güthenke, vedúci nákupu a kvality dodávateľov divízie Mercedes-Benz Cars: „Takmer polovica z našich približne 2 000 dodávateľov už podpísala tzv. Ambition Letter of Intent, čím sa zaviazala k tomu, že v budúcnosti nás budú zásobovať iba CO2-neutrálnymi dielmi. Tieto firmy predstavujú viac ako polovicu ročného objemu nákupu spoločnosti Mercedes-Benz AG.“

Značka Mercedes-Benz chce prostredníctvom stratégie Ambition 2039 ponúkať v priebehu 20 rokov flotilu nových vozidiel s neutrálnymi emisiami CO2. Práve prechod na elektrickú mobilitu zvýši energetické zaťaženie v dodávateľskej sieti. Výroba plnoelektrického vozidla je teda približne dvakrát taká CO2-intenzívna ako výroba konvenčného vozidla so spaľovacím motorom, a to najmä kvôli lítium-iónovým akumulátorom. Napriek vyššej spotrebe energie počas výroby hybridné vozidlá dobíjateľné zo siete a elektrické vozidlá značky Mercedes-Benz v ekologickej bilancii v otázke emisií CO2 už dnes ponúkajú výraznú výhodu v porovnaní s konvenčnými pohonmi. Realistický obraz možno získať iba pri zohľadnení celého životného cyklu vozidiel: elektrické vozidlá dokážu svojou jazdou bez emisií vyrovnať veľkú časť pôvodne vyšších emisií CO2 hodnotového reťazca. Tu prichádza na rad Mercedes-Benz, ktorý spolu s globálnou dodávateľskou sieťou pracuje na znižovaní emisií CO2 vo výrobe.

Markus Schäfer, člen predstavenstva spoločností Daimler AG a Mercedes-Benz AG; zodpovedný za koncernový výskum spoločnosti Daimler a Mercedes-Benz Cars COO: „Elektrická mobilita a trvalá udržateľnosť idú podľa značky Mercedes-Benz ruka v ruke. S elektrickým luxusným sedanom EQS, ktorý už stojí na štarte a je pripravený na nový rok, sme v rámci úzkej spolupráce s našimi partnermi dosiali dôležité míľniky, napríklad obstaraním CO2-neutrálne vyrobených článkov akumulátorov. Konzekventne kráčame po tejto ceste: pri zadávaní objednávky týkajúcej sa našej ďalšej platformy elektrických vozidiel Mercedes-Benz Modular Architecture (MMA) pre kompaktné vozidlá a vozidlá strednej triedy budeme po prvýkrát považovať emisie CO2 za kľúčové kritérium.“

Kľúčové kritérium pri výbere dodávateľov

„Spoločne s našimi partnermi presadzujeme cieľe Ambition 2039. Takmer polovica z našich približne 2 000 dodávateľov už podpísala tzv. Ambition Letter of Intent, čím sa zaviazala k tomu, že v budúcnosti nás budú zásobovať iba CO2-neutrálnymi dielmi. Tieto firmy predstavujú viac ako polovicu ročného objemu nákupu spoločnosti Mercedes-Benz AG. Toto je dôležitý míľnik na ceste k dosiahnutiu našich klimatických cieľov: aj naša dodávateľská sieť rozpoznala znaky modernej doby a pridáva sa k transformácii. Obvzlášť sa zameriavame na CO2 -náročné konštrukčné diely a materiály ako napríklad články akumulátora,“ tvrdí Gunnar Güthenke, vedúci nákupu a kvality dodávateľov divízie Mercedes-Benz Cars. „Okrem toho sme v procese nastavovania systému sledovania, pomocou ktorého budeme schopní sledovať, ako sa časom znižujú emisie CO2.“ Spoločnosť úzko spolupracuje so všetkými ďalšími dodávateľmi na spoločnom vývoji stratégie na znižovanie emisií CO2.

Klimatická neutralita bude zakotvená v zmluvných podmienkach a tzv. Ambition Letter bude kľúčovým kritériom pri zadávaní objednávok. Najneskôr od roku 2039 budú môcť do továrne Mercedes-Benz prúdiť už iba výrobné materiály, ktorých bilancia bude vo všetkých fázach hodnotového reťazca CO2-neutrálna. Ak niektorý dodávateľ nepodpíše Ambition Letter, nebude braný do úvahy pri nových zmluvách.

Zameranie na CO2-náročné konštrukčné diely a materiály

 Do roku 2039 sa Mercedes-Benz dodatočne zameria na materiály a komponenty, ktoré sú mimoriadne CO2– náročné na výrobu a spracovanie. Medzi takéto konštrukčné diely patria napríklad články akumulátorov, oceľ a hliník. Tieto konštrukčné diely tvoria približne 80 percent emisií CO2 v dodávateľskom reťazci čisto elektrického vozidla. Mercedes-Benz sa už s dvoma strategickými partnermi dohodol na stanovení cieľa v súvislosti s článkami akumulátora: spoločnosti CATL (Contemporary Amperex Technology Co., Limited) a Farasis Energy prisľúbili, že budú dodávať články akumulátorov vyrobené z obnoviteľných zdrojov energie, ako sú veterná, solárna a vodná energia. Tým sa zníži stopa CO2 celého akumulátora o viac ako 30 percent. V ďalšom kroku bude zahrnutý ďalší dodávateľský reťazec.

K ucelenému posudzovaniu vplyvu na životné prostredie patrí aj starostlivé využívanie zdrojov. Cieľom spoločnosti je do roku 2030 dôsledne redukovať využívanie primárnych surovín pre elektrické pohony a postupne zvyšovať podiel sekundárnych a obnoviteľných materiálov vo vozidlách. Mercedes-Benz spolupracuje so svojimi partnermi na postupnom zvyšovaní podielu sekundárnych materiálov.

Závody Mercedes-Benz ako vzory

 Vlastné závody spoločnosti Mercedes-Benz AG vrátane globálneho združenia výroby akumulátorov budú vyrábať CO2-neutrálne už v roku 2022. Dodávateľskej sieti tak pôjdu príkladom. V spojitosti s postupmi vo vlastných závodoch platí aj pre dodávateľov fundamentálny princíp, aby sa v prvom rade zásadne vyhýbali emisiám a redukovali ich. Až následne možno uvažovať o kompenzácii v podobe kvalitných projektov. Východiská klimaticky neutrálnej výroby sú rôzne a siahajú od zníženia spotreby až po získavanie elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov.

Ambition 2039: klimatická neutralita naprieč celým hodnotovým reťazcom

 Mercedes-Benz predstavil v rámci svojej novej stratégie svoju ambíciu vyrábať najžiadanejšie vozidlá na svete. Trvalá udržateľnosť sa ako hlavný princíp rozširuje do všetkých strategických oblastí. Cieľom je plne prepojená a kompletne CO2-neutrálna flotila vozidiel. Smer udáva stratégia Ambition 2039, ktorá je implementovaná naprieč celým hodnotovým reťazcom. Už v roku 2030 chce spoločnosť dosiahnuť viac ako 50 percent odbytu osobných motorových vozidiel hybridnými vozidlami dobíjateľnými zo siete alebo čisto elektrickými vozidlami. Dôležitými míľnikmi sú CO2-neutrálna výroba vo všetkých závodoch spoločnosti Mercedes-Benz AG na celom svete od roku 2022, podieľanie sa na vytvorení nabíjacej infraštruktúry, ako aj dohoda so všetkými dodávateľmi na konkrétnych CO2 opatreniach.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.