Veta „Don’t be evil“ bola donedávna neoficiálnym mottom spoločnosti Google. Od mája už však nie je.

Od roku 2000 bola veta „Don’t be evil“ (nebuďte zlí / nekonajte zlo) súčasťou korporátnych zásad správania sa – dokumentu, ktorý dostal každý zamestnanec firmy. Keď sa v roku 2015 Google preorganizoval pod novú materskú spoločnosť Alphabet, nová firma prijala pozmenené motto „Do the right thing“ (konaj správne). Google si však naďalej zachoval motto „Don’t be evil“.

Teraz to už neplatí. Pravdepodobne od začiatku mája sa motto vytratilo z interných zásad správania sa.

Ak by vás to zaujímalo, tu je odcitované motto aj s jeho vysvetlením:

„Don’t be evil. Googláci tieto slová všeobecne používajú pri prístupe k našim používateľom. Ale „Don’t be evil“ znamená omnoho viac. Áno, je to o poskytovaní nezaujatých informácií našim používateľom, zameriavaní sa na ich potreby a poskytovaní najlepších služieb ako je možné. Ale je to aj o robení toho, čo je správne vo všeobecnosti – dodržiavať zákony, konať čestne a správať sa ku kolegom s úctou a rešpektom.“

Celý tento odstavec sa z interných pravidiel Googlu z ničoho nič vyparil. Máme teda očakávať zmenu v správaní sa firmy?

Zdroj: Gizmodo 

Reakcia Google: (prišlo 22. mája 2018)

Informacia o tom, že Google zo svojho interného dokumentu vymazal motto „don’t be evil“ (o ktorej informovali viaceré médiá) a zmenil tak svoj postoj v tejto veci, je nepravdivá. Presvedčiť sa môžete priamo tu:

the Code , v ktorom nájdete aj presne tuto formuláciu:

And remember… don’t be evil, and if you see something that you think isn’t right – speak up!“

Code of conduct bol iba aktualizovaný a vylepšený tak, aby zahŕňal všetky tri základné piliere, v dôsledku čoho sa objavili dezinformácie v mnohých mediách. „Postoj k zlu“ však ostal nezmenený, o čom svedčí aj aktuálne znenie.

 

 

Veľká zmena v Googli. Novým vlastníkom je Alphabet

Značky: