Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Najviac ohrození dezinformáciami sa podľa prieskumu spoločnosti IPSOS cítia seniori. Pomôcť im dezinformácie rozoznať, poučiť sa z ich životnej skúsenosti a ukázať im možnosti overovania informácií je cieľom nového ročného programu, ktorý spoločne pripravili spoločnosť Google a nezisková organizácia Transitions v spolupráci so slovenskou mimovládnou organizáciou MEMO 98.

Podpora tohto projektu je jednou z aktivít v rámci záväzku spoločnosti Google aktívne bojovať proti šíreniu dezinformácií v online priestore v stredoeurópskom regióne, a to najmä tých, ktoré sa týkajú vojny na Ukrajine. Na túto iniciatívu spoločnosť vyčlenila v marci minulého roka celkovo vyše 10 miliónov EUR.

Tento spoločný projekt v nasledujúcom roku priblíži slovenským seniorom a seniorkám základné princípy fungovania médií v digitálnom veku, mechanizmy šírenia informácií online a spôsoby, ako rozpoznať manipulatívne techniky prostredníctvom viac ako 35 osobných a online stretnutí. Spoločnosti túto spoluprácu oznámili 20. júna v Bratislave na medzinárodnej konferencii Fighting Misinformation Online.

Súčasťou projektu bude aj vytvorenie materiálov a metodológie, ktorú vypracujú odborníci z Transitions a MEMO 98. Tá pomôže pri ďalšom poskytovaní mediálno-vzdelávacích služieb tejto zraniteľnej skupine. Súčasťou projektu sú aj semináre pre špecialistov, ktorí so seniormi pravidelne pracujú, a môžu tak tieto poznatky posúvať ďalej.

„Naše organizácie sa dlhodobo usilujú o to, aby seniori a seniorky naďalej zostávali sebavedomou a rešpektovanou súčasťou našej spoločnosti. Vo verejnej diskusii sú však často zanedbávaní, či dokonca označovaní za šíriteľov fake news. Táto nálepka nie je fér. V našich programoch sa so seniormi delíme o zručnosti tak, aby sa obchodníkom so strachom a dezinformáciami nedarilo zneužívať neistoty a obavy veľkej časti seniorov,” hovorí Jaroslav Valůch, vedúci oddelenia mediálneho vzdelávania v neziskovej organizácii Transitions.

Na dôležitosť podpory mediálneho vzdelávania seniorov poukazuje aj prieskum realizovaný agentúrou IPSOS v spolupráci so Stredoeurópskym observatóriom digitálnych médií (CEDMO), v ktorom 34 % respondentov starších ako 55 rokov uviedlo, že sa cítia byť silne vystavení dezinformáciám. Respondenti vo veku 45 až 65 rokov označili mediálne vzdelávanie za najlepšiu metódu boja proti dezinformáciám.

Spolupráca a podpora neziskovej organizácie Transitions nadväzuje na ďalšie iniciatívy spoločnosti Google zamerané na posilnenie výskumu, overovanie faktov a zvyšovanie odolnosti miestneho obyvateľstva voči škodlivým dezinformáciám. Napríklad v Českej republike podporila nedávno spoločnosť Google Karlovu univerzitu ako hlavné výskumné pracovisko Central European Digital Media Observatory (CEDMO) sumou v hodnote jeden milión eur. Vďaka tejto podpore budú môcť rozšíriť výskum v oblasti problematiky  informačných porúch okrem Čiech aj na  Slovensko a Poľsko a taktiež im umožní pokračovať v posilňovaní rôznych typov gramotnosti, ktoré eliminujú dopad dezinformácií na spoločnosť. Google takisto nedávno podporil aj platformu na overovanie faktov Demagog.cz, aby jej pobočky lepšie spolupracovali naprieč Českom, Slovenskom a Poľskom.

Hoci podľa prieskumu IPSOS sú starší ľudia najviac vystavení dezinformáciám, nástrahy online sveta, vrátane dezinformácií, sa nevyhýbajú ani mladým ľuďom. Preto pridáva spoločnosť Google modul mediálnej gramotnosti do svojho celosvetovo úspešného učebného programu na výučbu základov bezpečného a zodpovedného používania internetu známeho pod názvom Hrdinovia internetu. V tejto oblasti podporuje slovenskú neziskovú organizáciu Manageria zastrešujúcu Teach for Slovakia, ktorá tento učebný program už predstavila učiteľom na mnohých slovenských základných školách.

Značky:

Komentáre sú uzavreté