Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Přední integrační platforma pro státní správu GINIS od společnosti Gordic má novou funkci zamezující manipulaci s doklady

Společnost Gordic, přední český tvůrce a dodavatel informačních systémů, oznámil dostupnost technologie blockchain (Diplomachain) v Elektronické podpisové knize své integrační platformy GINIS. Aplikační nástavba využívá národní decentralizovanou nezávislou síť pro zajištění důvěryhodnosti nejen diplomů, ale jakýchkoliv elektronických záznamů, jako jsou zápisy z valných hromad a výběrových řízení, auditní zprávy, uzavřené smlouvy, všeobecné obchodní podmínky a další klíčové dokumenty transparentní administrativy. Základem nástroje Diplomachain je blockchainová technologie, díky níž nemůže dojít k antidatování, falšování či jiné manipulaci s dokumenty.

„Výroba falešných osvědčení či pořízení tiskopisu nelegální cestou jsou v dnešní digitální době snadné, naopak ověření pravosti dokumentů je velmi náročné. Chytré řešení zamezení falšování dokumentů nabízí Diplomachain, aplikace fungující na principu průmyslového blockchainu,“ říká Ladislav Mazač ze společnosti Gordic. „Na naši integrační platformu GINIS spoléhá více než 6 000 subjektů české státní správy a stovky komerčních subjektů, proto jsme do ní implementovali blockchain, jako další zvyšující prvek důvěryhodnosti a prokazatelnosti, díky které se organizace stávají ještě transparentnější, efektivnější a odpovědnější,“ dodává Mazač.

Diplomachain funguje na principu průmyslového blockchainu, tedy speciálního typu decentralizované databáze tvořené více uzly, tzv. NODy, které mezi sebou nepřetržitě komunikují a předávají si informace. Databáze neobsahuje žádná čitelná data, ale pouze speciální kódy, tzv. hashe, přiřazené jednotlivým dokumentům, které se do databáze ukládají chronologicky. Tyto unikátní hashe nelze zpět přeměnit na originální dokument, čímž je zajištěna ochrana citlivých dat.

„Blockchainová technologie mě fascinuje svojí jednoduchostí a zároveň důvěryhodností. Diplomachain nabízí důvěryhodnost elektronických dokumentů posunutou o úroveň výš i s ohledem na environmentální odpovědnost,“ říká Lenka Čílová, ze společnosti NEXPRO Communication, stojící za zrodem aplikace Diplomachain.

Značky: