Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

V súčasnej dobe priemyselnej revolúcie 4.0 je dôležité klásť dôraz na spôsob myslenia, rozvoj a vzdelávanie žiakov v oblastiach STEM. Tento termín pomenúva zoskupenie akademických disciplín ako je veda, technika, inžinierstvo a matematika (teda: Science, Technology, Engineering and Maths). Projekt Greenpower v sebe ukrýva dlhodobé premyslené vedenie žiaka už od základnej školy – vyžaduje tímy študentov, ktoré navrhnú a postavia jednosedadlový elektrický automobil, s ktorým budú následne súťažiť.

Projekt Greenpower vznikol v roku 1999 vo Veľkej Británii ako reakcia na prepad záujmu mladých ľudí o STEM a z toho vyplývajúce negatívne dôsledky pre udržateľnosť rozvoja priemyslu. Cieľom aj tohto projektu je priblížiť svet techniky deťom už na základných školách a na základe vlastnej pozitívnej skúsenosti prebudiť ich záujem o štúdium.

Vo Veľkej Británii projekt spolupracuje s vyše 500 školami, v rámci ktorých sa vytvorí okolo 700 tímov a uskutoční sa viac ako 35 pretekov po celej krajine. Projekt sa osvedčil na základných školách a univerzitách po celom svete. Dôkazom toho je zapojenie 10 000 študentov vo veku od 9 do 25 rokov v USA, Číne, Poľsku, Singapure, Malajzii, Juhoafrickej republike a Portugalsku. K týmto krajinám sa v roku 2019 po prvýkrát pripojilo aj Slovensko vďaka podpore spoločností Volkswagen Slovakia, Siemens a Nadácii Volkswagen Slovakia. Pilotný projekt stavby elektrického auta bude prebiehať od druhej polovici marca do konca mája 2019 na troch základných a dvoch stredných školách. Vyhodnotenie a preteky sa uskutočnia v júni tohto roku.

Postaviť auto a zúčastniť sa pretekov

Projekt je rozdelený do dvoch kategórií: Formula Goblin a Formula F24 (F24+).

Formula Goblin má za cieľ inšpirovať deti vo veku 9 až 12 rokov, aby sa zaujímali o inžinierstvo zábavným a inovatívnym spôsobom. Tím dostane balíček s komponentmi a podrobnými inštrukciami, podľa ktorých sa riadia. Konštrukciou takéhoto auta rozvíjajú žiaci  tzv. soft skills, získavajú úvod do komplexných projektov, do základnej mechaniky a v neposlednom rade sa zdôrazňuje tímová práca na projekte. Ide o prípravu na vyššiu úroveň STEM projektov, s ktorými sa môžu stretnúť vo vyšších ročníkoch (3D tlač, CNC stroje, mikrokontrolér).

Formula F24 (F 24+) je určená pre študentov stredných škôl a slúži na rozvoj ich záujmu, znalostí a zručností o technické odbory. Projekt je ideálny pre výučbu predmetov STEM a vystavuje študentov inžinierskym a technologickým oblastiam, ako je dizajn automobilov, aerodynamika, elektronika, pevnosť materiálov a výroba. Projekt zároveň prepája stredné školy so základnými, v rámci ktorých podporuje žiakov, aby sa kariérne orientovali na technické odbory. F +24 je vyššou úrovňou podpory pre študentov stredných škôl, aby sa orientovali na štúdium technických odborov na univerzitách.

„Od tohto projektu očakávam, zlepšenie celkovej atmosféry v triede. Sú v nej žiaci s narušenou komunikačnou schopnosťou, so špeciálnymi potrebami, preto je počas celého vyučovacieho procesu nevyhnutný individuálny prístup. Vzájomná spolupráca žiakov v triede je problematická. Počas práce na projekte musia žiaci vykonávať rôzne druhy činností, ktoré im umožňujú rozvíjať nielen manuálne, ale aj komunikačné zručnosti. Počas jednotlivých fáz projektu môžu nájsť uplatnenie všetci zúčastnení. Už v prvotnej fáze, pri individuálnej konštrukcii „malej“ formuly, začali žiaci spolupracovať. Napriek tomu, alebo práve preto, že boli v rôznych etapách konštrukcie, vedeli si poradiť, hľadať rôzne možnosti postupu práce. V ďalšej fáze, v ktorej začali so spoločnou konštrukciou „veľkej“ formuly sa ukázali riziká spolupráce, ale zároveň aj náznaky vzájomného zlepšenia komunikácie. Pri rozdelení do tímov preukázali žiaci schopnosť sebareflexie triedy. Boli schopní rozdeliť členov triedy tak, aby sa vyhli vzájomným konfliktom,“ povedala učiteľka poverená riadením tohto projektu na ZŠ Riazanská, Mgr. Martina Zverková, PhD.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.