Od 13. mája 2024 zavádza Greenway zmenu vo frekvencii účtovania platených služieb nabíjania a s tým spojené vystavenie daňového dokladu.

Dôvodom je údajne zjednotenie s európskymi štandardmi. Od uvedeného dátumu sa frekvencia vystavovania faktúr zmení z mesačnej bázy na dennú. To znamená, že napríklad všetky vaše nabíjania uskutočnené v konkrétny deň budú spočítané a zúčtované na jednej faktúre. Tá bude vystavená hneď nasledujúci deň.

Úhrady faktúr budú aj naďalej prebiehať automaticky z priradenej platobnej karty, je to úplne bez vašej aktivity.

Zmena sa týka len platených nabíjaní, uskutočnených nad rámec voľných kWh obsiahnutých v programoch Energia Plus a Energia Max a všetkých nabíjaní v rámci programu Energia Štandard. Poplatok za mesačný program bude aj naďalej účtovaný na začiatku kalendárneho mesiaca. Prehľad faktúr je vždy k dispozícii v Klientskej zóne, v časti Faktúry.

Zdroj: GreenWay

Prečítajte si tiežOndrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.