Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Škody na majetku a vozidle v prípade prívalových dažďov poisťovňa odporúča bezodkladne nahlásiť

Slovensko zasiahli silné dažde, ktoré mohli spôsobiť škody na majetku, najmä nehnuteľnostiach a vozidlách. V prípade poistných udalostí spôsobených výkyvmi počasia poisťovňa odporúča, aby ich klienti nahlásili poisťovni čo najskôr, nevyhadzovali poškodený majetok a mysleli na fotodokumentáciu.

Po včerajších prívalových dažďoch poisťovňa Wüstenrot eviduje poistné udalosti so škodami na majetku v dôsledku záplavy a očakáva, že v najbližších dňoch budú hlásenia pribúdať.

„Odporúčame klientom, aby poistné udalosti po silných búrkach a vyššej hladine vody bezodkladne nahlásili poisťovni a vyhli sa tak zbytočným komplikáciám pri likvidácii. Včasnou reakciou môžu urýchliť proces likvidácie akejkoľvek poistnej udalosti aj obhliadku spôsobených škôd,“ radí riaditeľka Úseku underwritingu likvidácie Jana Kuchtová z poisťovne Wüstenrot.

„Dôležité je, aby klienti nevyhadzovali poškodený majetok a počkali na odborníka poisťovne. Pomôže tiež, ak si spôsobené škody klienti svojpomocne dôkladne nafotia a dokumentáciu následne predložia poisťovni. Fotodokumentáciu je potrebné zabezpečiť takým spôsobom, aby bolo zrejmé, ktorej časti nehnuteľnosti sa poškodenie týka, napríklad odporúčame najskôr odfotiť poškodenie z väčšej diaľky (s identifikáciou miestnosti alebo presnej lokalizácie časti nehnuteľnosti) a následne vytvoriť detailnejšie zábery. V prípade, že poistná udalosť nastane v neskorých večerných hodinách, prípadne počas víkendu, fotografie škôd vytvorené hneď po tom, čo nastala poistná udalosť, sú v procese likvidácie užitočnými materiálmi. Poisťovňu je následne potrebné kontaktovať hneď, ako je to možné,“ dodáva.

Medzi najpočetnejšie škody spôsobené v dôsledku silných dažďov patrí zatopenie garáží alebo pivníc, zatečenie dažďa cez strechu a obvodové steny, a poškodenie motorových vozidiel.

Značky: