Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

V rámci online konferencie spoločností ELEVATE a Huawei firmy oznámili svoje rozhodnutie plne podporiť Parížsku dohodou a ciele OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja. Chcú tak minimalizovať vplyv na životné prostredie pri výrobe, prevádzke a počas celého životného cyklu svojich produktov a služieb.

Konferencia bola primárne zameraná na definovanie cieľov ekologického rozvoja v ázijsko-tichomorskom regióne. Nepočítajúc Čínu, región v roku 2019 predstavoval takmer polovicu svetovej populácie a približne 25% svetového HDP.

Sme pevne presvedčení, že technológie musia byť využité pre dobro našej planéty, nášho jediného domova,“ uviedla Catherine Chen, viceprezidentka a riaditeľka predstavenstva spoločnosti Huawei. Zdôraznila tiež význam boja proti klimatickým zmenám a zhrnula doterajšie aktivity spoločnosti v Huawei v environmentálnej oblasti. Tie sa zameriavajú na znižovanie uhlíkových emisií, využívaniu nových obnoviteľných zdrojov energie a podporu obehového hospodárstva. „Verím nielen v našu schopnosť zlepšovať naše technológie, ale aj v schopnosť a odhodlanie svetovej komunity budovať harmonický vzťah s prírodou,“ uviedla C. Chen

Spoločenská zodpovednosť Huawei

Huawei vo svojej výročnej správe z roku 2020 zverejnila svoje strednodobé a dlhodobé ciele v oblasti znižovania emisií uhlíka, obehového hospodárstva a obnoviteľných zdrojov energie. V rámci zníženia emisií sa energetická účinnosť vlajkových produktov Huawei v posledných rokoch zvýšila až o 22%. V roku 2019 spoločnosť spotrebovala 1,25 miliárd kWh energie z obnoviteľných zdrojov, čo zodpovedá zníženiu emisií o 570 tisíc ton CO2.

Medzi obnoviteľné zdroje energie sa radí aj fotovoltaika. Fotovoltaické elektrárne v areáloch spoločnosti Huawei majú kombinovanú energetickú kapacitu 19,35 MW a v 2019 vyrobili 13,57 miliónov kWh elektriny. Inteligentné riešenia pre výstavbu fotovoltaických elektrární implementoval Huawei aj v argentínskej provincii Jujuy, kde sa teraz ročne vyrobí 660 miliónov kWh. Táto energia stačí pre pokrytie 160-tisíc domácností.

Pandémia koronavírusu COVID-19 zdôraznila dôsledky vplyvu ľudstva na životné prostredie. Čistejšia kvalita ovzdušia a efektívne nakladanie môžu výrazne zvýšiť odolnosť spoločenstiev pred globálnymi pandémiami. Digitálne technológie majú tiež potenciál znižovať spotrebu energie a emisie v mnohých priemyselných odvetviach, od využívania veľkých dát až po riešenia internetu vecí. Môžu taktiež zvýšiť efektivitu obnoviteľnej energie pomocou riešení umelej inteligencie.

Ciele trvalo udržateľného rozvoja

Ide o 17 základných mét, ktoré majú spoločenstvám na celom svete pomôcť dosiahnuť blahobyt, bez eskalácie dôsledkov klimatických zmien. Schválené v roku 2015 Valným zhromaždením OSN, Ciele sa zameriavajú na hlavné problémy súčasnej doby – chudobu, hladomor, nedostatok vzdelania v rozvojových krajinách, nepomerné rozdelenie základných zdrojov alebo klimatické zmeny. Sú taktiež súčasťou tzv. Agendy 2030, v rámci ktorej sa dnes štáty a podniky postupne zaväzujú limitovať svoju uhlíkovú stopu. Dosiahnutie cieľov trvalo udržateľného rozvoja si vyžaduje úzku spoluprácu štátov, súkromného sektora a tretieho sektora.