Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Konektivita, cloudové služby, umelá inteligencia, cloud computing a priemyselné aplikácie. Týchto päť oblastí je podľa spoločnosti Huawei kľúčom k modernizácii TELCO sektora. Technologická firma sa počas konferencie Huawei Connect 2020 zaviazala prepojiť tieto odvetvia a vybudovať otvorený a inkluzívny ekosystém na báze 5G.

Konferencia Huawei Connect organizuje technologická spoločnosť Huawei pre zástupcov ICT odvetvia pravidelne každý rok. Predstavuje na ňom svoje hlavné ciele, zámery a stratégie. V roku 2018 Huawei odhalila novú stratégiu v oblasti umelej inteligencie, o rok neskôr zase stratégiu v oblasti cloud computingu. Vďaka postupnému prechodu na 5G dnes dochádza k prelínaniu rozličných technologických domén, ktoré Huawei vníma ako príležitosť na zlepšenie rôznych priemyselných sektorov.

Ako uviedol Kuo Pching, predseda predstavenstva spoločnosti Huawei, výrobca technológií sa v blízkej budúcnosti zameria na aplikáciu technológií ICT v priemyselných odvetviach. V spolupráci so svojimi partnermi chce ponúkať riešenia šité na mieru. Tie majú firmám pomôcť v budovaní podnikania, štátom zase v dosiahnutí strategických cieľov, akými sú oživenie priemyslu, ekonomický rast a vylepšenia verejnej správy.

Čoraz viac krajín a firiem dnes digitalizuje a prechádza na inteligentné systémy, čo pre TELCO sektor predstavuje neuveriteľný potenciál rastu. Tešíme sa, že môžeme spoločne s našimi partnermi otvoriť ďalšiu kapitolu na tejto ceste,“ povedal Kuo Pching na konferencii. K. Pching spomenul aj praktické príklady zavádzania najmodernejších technológií pri budovaní inteligentných miest, kampusov a firiem.

Huawei plánuje investovať do piatich kľúčových oblastí. V oblasti sieťových riešení spoločnosť navrhla koncept inteligentného pripojenie, ktorého cieľom je vybudovanie super-automatizovanej siete s univerzálnym gigabitovým prístupom a inteligentnými aktualizáciami hlavných vládnych a podnikových systémov. V oblasti cloudového computingu sa Huawei zaväzuje poskytnúť zákazníkom riešenia s rôznorodou výpočtovou kapacitou, a oddeliť softvér od hardvéru za účelom vyššej schopnosti adaptácie, čo zahŕňa aj čipové sady x86 a Kunpeng. V oblasti cloudových služieb sa zatiaľ spoločnosť Huawei etablovala v 23 regiónoch po celom svete a prilákala viac ako 1,5 milióna vývojárov. Spoločnosť sa ďalej chce zamerať na lepšiu integráciu umelej inteligencie (AI) do podnikových systémov a na priemyselné aplikácie.

Vďaka prepojeniu naprieč piatimi hlavnými technologickými doménami bude Huawei pokračovať v budovaní robustného digitálneho ekosystému a prinášať novú hodnotu pre rôzne priemyselné odvetvia,“ vyhlásil prezident divízie Enterprise BG Pcheng Čung-jang.

Huawei Connect 2020 prebiehala v Šanghaji od 23. do 26. septembra 2020. Tohtoročná konferencia je zameraná na trendy a nové príležitosti spojené s digitalizáciou priemyslu, predstavuje pokročilé technológie, produkty a riešenia v ICT, poskytuje pohľad na výsledky procesu spoločnej inovácie a prináša poznatky o osvedčených postupoch v rámci digitálnej transformácie. Cieľom konferencie je budovanie otvoreného a zdravého priemyselného ekosystému, ktorý bude prínosom pre všetky zúčastnené strany a prinesie nové hodnoty pre všetky priemyselné odvetvia.

Značky: