Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Huawei uskutočnil v čínskom Šen-čene 19. Global Analyst Summit. Ide o hybridné podujatie, na ktorom sa stretávajú analytici z odvetvia, finanční analytici, kľúčoví mienkotvorní lídri a zástupcovia médií z celého sveta, aby sa dozvedeli viac o budúcich trendoch v odvetví a stratégií rozvoja spoločnosti Huawei.

Ken Hu, rotujúci predseda spoločnosti Huawei, vo svojom príhovore zdôraznil prístup spoločnosti Huawei k inováciám a budovaniu ekologickejšieho inteligentného sveta. „Keď v Huawei hovoríme o inováciách, prvou vecou, na ktorú myslíme, sú ľudia. Dúfame, že sa nám podarí pritiahnuť svetové talenty pomocou globálnych výziev a budeme tak spolupracovať na posúvaní hraníc vedy a techniky.“  Povedal Hu s odkazom na náborový program Top Minds, ktorý spoločnosť včera spustila na svojej webovej stránke.

„Nezáleží nám na tom, odkiaľ ste, kde ste študovali, alebo aký odbor ste študovali,“ pokračuje Hu. „Pokiaľ snívate o lepšej budúcnosti a veríte, že ju dokážete pretvoriť na realitu, chceme, aby ste prišli a pridali sa k nám. Poskytujeme výzvy svetovej triedy, silnú platformu a všetky zdroje, ktoré potrebujete, na objavovanie neznámeho.“

Hu pokračoval v diskusii o konkrétnych iniciatívach, na ktorých Huawei pracuje, aby realizoval svoju víziu budúcnosti. „Momentálne sa zameriavame na tri oblasti: posilnenie nášho prístupu k inováciám, vybavenie všetkých priemyselných odvetví nástrojmi a znalosťami, ktoré potrebujú na to, aby sa digitalizovali, a pomoc pri budovaní sveta s nízkymi emisiami uhlíka.“

Ako Huawei inovuje a napreduje v odvetví:

 • Pokiaľ ide o konektivitu, Huawei naďalej posúva priemysel vpred. Spoločnosť oznámila svoju víziu umožniť 10 Gbps pripojenie všade spolu s 5,5G a F5,5G, a ďalší vývoj v bezdrôtových a pevných sieťach. Spoločne budú podporovať širší rozsah špecifických sieťových požiadaviek, vrátane pôsobivejšieho zážitku v domácnostiach, ako aj nízkej latencie a vysokej spoľahlivosti potrebnej pre scenáre priemyselného riadenia.
 • Z hľadiska výpočtovej techniky Huawei nanovo definuje systémové architektúry pre jednotlivé uzly, základný softvér a dátové centrá v snahe výrazne zvýšiť výkon systému a energetickú účinnosť.
 • V rámci cloudových služieb spoločnosť Huawei buduje MetaStudio, cloudový end-to-end kanál digitálneho obsahu, ktorý výrazne urýchli produkciu digitálneho obsahu.
 • Cieľom Huawei pokiaľ ide o zariadenia, je poskytnúť spotrebiteľom inteligentný  zážitok  zameraný na používateľa vo všetkých aspektoch ich života – čo spoločnosť nazýva Seamless AI Life zážitok – efektívne zrýchliť konvergenciu fyzického a digitálneho sveta.

Ponorenie sa do digitálnej transformácie s cieľom vytvoriť novú hodnotu pre zákaznikov:

 • Huawei prispôsobuje svoje produkty a produktové portfólio rôznym priemyselným scenárom. Zároveň začne s predbežnou integráciou a  overovaním produktov, pričom vopred vykoná všetku komplexnú prácu, aby svojim zákazníkom a partnerom uľahčila digitálnu transformáciu. S Huawei Cloudom ako základom má Huawei za cieľ poskytovať „Všetko ako službu,“ premieňať infaštruktúru, technológiu a odborné znalosti na cloudové služby a zjednodušovať tak cloudovú migráciu pre zákazníkov v rôznych odvetviach.
 • Huawei tiež buduje integrované tímy, ktoré sa zameriavajú na konkrétne odvetvia, čím približuje špecializovanú skupinu expertov podnikateľským výzvam zákazníkov a užšie začleňuje horizontálne zdroje, t.j. produkty a schopnosti od partnerov. Zámerom je poskytovať cielené riešenia digitálnej transformácie pre každé odvetvie a rýchlejšie reagovať na potreby zákazníkov.

Optimalizácia napájania a spotreby pomocou digitálnej technológie na umožnenie nízkouhlíkového vývoja:

 • Huawei nanovo definuje sektor fotovoltiky pomocou AI, cloudu a ďalších možností na podporu výroby obnoviteľnej energie.
 • Vyvíja tiež nízkouhlíkové riešenia na systémovej úrovni pre zelenú IKT infraštruktúru so zameraním na bezdrôtové základňové stanice a dátové centrá.

Spoločnosť Huawei podniká aktívne kroky na zvýšenie odolnosti svojho podnikania a zabezpečenie stabilného rozvoja. „Musíme pokračovať v činnosti prostredníctvom nepretržitých inovácií, vytvárania hodnoty pre zákazníkov a spoločnosť,“ vyjadril sa Ken Hu. „Tešíme sa na užšiu spoluprácu s našimi zákazníkmi a partnermi pri budovaní ekologickejšieho inteligentného sveta.“

Okrem svojej inovačnej stratégie sa Huawei podelila aj o svoju dlhodobú víziu do budúcnosti a niektoré z prieskumov, ktoré robí, aby sa tam dostal. Vo svojom prejave Dr. Zhou Hong, prezident Inštitútu strategického výskumu Huawei povedal, že „všetky naše dnešné predstavy o budúcnosti sú s veľkou pravdepodobnosťou príliš konzervatívne. Musíme mať odvážne hypotézy a smelú víziu a hodiť opatrnosť za hlavu, keď sa snažíme prelomiť obmedzenia v teórii a technológii. Toto je jediná cesta vpred.“

Vo svojom prejave Dr. Zhou načrtol desať výziev, ktoré chce Huawei vyriešiť.

Dve vedecké otázky:

 • Ako stroje vnímajú svet a zostavenie modelov, ktoré naučia stroje, ako chápať svet?
 • Čo môžeme urobiť pre lepšie chápanie fyziologických mechanizmov ľudského tela, vrátane toho, ako funguje osem systémov tela, ako aj ľudský zámer a inteligenciu?

Osem technických výziev:

 • Nové možnosti snímania a ovládania, napr. rozhrania mozog-počítač, rozhrania sval-počítač, 3D displeje, virtuálny dotyk, virtuálna vôňa a virtuálna chuť.
 • Nenápadné monitorovania krvného tlaku, cukru v krvi a srdca v reálnom čase a silné objavy s pomocou AI v chemických liečivách, biofarmaceutikách a vakcínach.
 • Efektívny, automatizovaný a inteligentný softvér zameraný na aplikácie pre vyššiu hodnotu a lepší zážitok.
 • Dosiahnutie a obídenie Shannonovho limitu s cieľom umožniť efektívne a vysokovýkonné pripojenie regionálne aj globálne.
 • Adaptívne a efektívne výpočtové modely, non Von Neumannovej architektúry, nekonvenčné komponenty a vysvetliteľná a laditeľná AI.
 • Vynájdenie nových molekúl, katalyzátorov a komponentov pomocou inteligentnej výpočtovej techniky.
 • Vývoj nových procesov, ktoré prekonávajú CMOS, ktoré sú lacnejšie a efektívnejšie.
 • Bezpečná, efektívna premena a skladovanie energie, ako aj služby na požiadanie.

Summit globálnych analytikov Huawei sa prvýkrát konal v roku 2004 a pokračuje každoročne už posledných 19 rokov.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.