Poskytovateľ ICT infraštruktúry Huawei sa plánuje na Slovensku viac zamerať na aktivity v oblasti výskumu a vývoja. Plány v tejto oblasti má pritom pravdepodobne rozbehnuté aj v susednom Poľsku.

„Tím výskumu a vývoja Huawei sa venuje vedeckému výskumu na špičkovej globálnej úrovni. Za týmto účelom sme založili už niekoľko špecializovaných centier prakticky v celej Európe,“ uvádza Ela Dekánková, PR manažérka slovenského zastúpenia Huawei na Slovensku.

Podľa informácií TOUCHIT sa teraz Huawei v rámci svojej stratégie zameria intenzívnejšie aj na Slovensko. „Keďže do výskumu a vývoja chceme investovať stále viac, zvažujeme veľa ďalších možností v strednej a východnej Európe. Naše investície do výskumu a vývoja vždy závisia od ekonomického, akademického a vedeckého prostredia,“ popisuje E. Dekánková z Huawei.

„Zo zásady nekomentujeme zamýšľané investície, aby sme neohrozili ich príchod. Ide o citlivú informáciu, ale na druhej strane, veľmi vítam každú investíciu do IT, či je súkromná alebo verejná, pretože môže posunúť Slovensko dopredu a práve to potrebujeme,“ uviedol Jaroslav Kmeť, GR Sekcie informačných technológii verejnej správy z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Nedávno sa hovorilo aj o zámeroch spoločnosti Huawei v Poľsku. Spomínalo sa otvorenie špecializovaného centra pre výskum a vývoj vo Varšave. Plánovaná investícia spoločnosti Huawei v Poľsku by mohla dosiahnuť dve miliardy poľských zlotých (467,14 milióna eur), uviedol portál Money.pl.

„Už dnes máme uzavreté aj spolupráce s vedúcimi slovenskými univerzitami. Dúfame, že prebehne diskusia, ako túto kooperáciu ešte viac rozšíriť,“ vykresľuje E. Dekánková.

Eurokomisia karhá Slovensko

Práve nevýraznú schopnosť inovovať Slovensku vyčíta Európska komisia (EK). Ako dôvod vidí sčasti hospodársku štruktúru Slovenska. „Zatiaľ čo v krajine existuje veľký spracovateľský priemysel so strednou až vysokou technologickou náročnosťou, dominantné nadnárodné spoločnosti doposiaľ vykazovali len obmedzený záujem uskutočňovať činnosti súvisiace s výskumom, vývojom a inováciami,“ popisuje EK v pracovnom dokumente Správa o krajine 2018.

Navyše, počet výskumníkov, ktorých zamestnávajú podniky, je v pomere k celkovej zamestnanosti na Slovensku nízky, a to 1 % v roku 2014 oproti priemeru EÚ na úrovni 3,6 %. „Úroveň patentovania je takisto veľmi nízka, najmä pokiaľ ide o medzinárodné patenty,“ uviedla EK. Práve spoločnosť Huawei sa podľa organizácie World Intellectual Property ocitla na prvej priečke v počte patentových prihlášok. V roku 2018 si podala až 5 405 registrácií.

 

Značky: