Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Společnost Dimension Data, celosvětový poskytovatel ICT řešení a služeb, zveřejnila nový průzkum, který zkoumá aktuální stav rozvoje hybridních IT řešení a základní požadavky a motivaci podniků stojící za rozhodováním ohledně požadavků na rozložení IT potřeb a procesů.

Výzkum na základě odpovědí od 1 500 IT manažerů ze společností napříč různými vertikálami v USA, Evropě, Asie, Tichomoří a Jižní Africe, ukázal, že hybridní IT se postupně stává standardním podnikovým modelem, ale neexistuje jednotný scénář k tomu, jak se k němu propracovat.

Pokud se podíváme na hlavní motivaci pro ochotu přejít na hybridní IT podle jednotlivých zemí, v Hong-Kongu, Spojeném království a USA zmiňují nejčastěji zájem koncových zákazníků, zatímco respondenti ve Francii, Singapuru a Jižní Africe nejčasněji uvádí úsporu nákladů. Malajsijské firmy zase hovořily o problémech s najímáním odborných pracovníků a německé podniky zmiňovaly jako nejčastější motivační faktor omezenou kapacitu datových center.

Průzkum s názvem Faktory úspěchu při správě hybridního IT (Success Factors for Managing Hybrid IT report) k danému tématu uvádí, že řízení a správa hybridního IT prostředí je jedním ze tří hlavních problémů v jeho zavádění (41 % respondentů).

Generální ředitel Dimension Data Group, Jason Goodall, říká: „V situaci, kdy se data a procesy přesouvají napříč řadou cloudových i necloudlových prostředí, je třeba nalézt nový přístup k jejich správě. Správci v oblasti IT jsou pod obrovským tlakem, aby nacházeli nové cesty k efektivnímu řízení a zabezpečení rozdílných IT prostředí. Automatizace je důležitá, protože napomáhá snižování provozních nákladů i nepohodlí způsobeného rostoucí složitostí obchodních procesů a administrátorských úkolů. Už prostě není na místě, ani nákladově efektivní, aby se tyto úkoly prováděly manuálně.“

Dalším běžně zmiňovaným problémem při zavádění hybridního IT byla migrace dat, kdy 44 % respondentů uvedlo, že považují za potřebné určit, která možnost je nejlepší pro konkrétní pracovní potřeby a pro převedení takového procesu do nových lokalit.

Zatímco 38 % dotazovaných manažerů uvedlo, že k urychlení migrace aplikací užívají automatizaci, 48 % uvedlo, že migrace v jejich společnosti je manuální a vyžaduje velké pracovní nasazení, případně že využívají vnitropodnikové zdroje. Dnešní migrace aplikací a dat zůstává pro většinu organizací příliš složitá a nákladná.

Podle Kelly Morganové, viceprezidentky pro výzkum služeb ze společnosti 451 Research, se řízené služby staly základní součástí dodávky IT služeb v rámci celé škály infrastrukturních a aplikačních produktů. „Poskytovatelé služeb, kteří mohou nabídnout komplexní portfolio řízených IT služeb v rámci všech typů infrastruktury, mají dobrou pozici pro to, aby splnily veškeré požadavky, které si podniky kladou na využívání cloudů,“ uvedla Morganová.

Mezi další důležité body v průzkumu Dimension Data Success Factors for Managing Hybrid IT patří následující:

  • Organizace vítají síťové technologie nové generace, jako je SDN nebo virtualizaci síťových funkcí, a to i přes na obavy týkající se bezpečnosti, plnění zákonných požadavků a problémů s integrací.
  • Podniky využívají inovativní/nové technologie, jako jsou kontejnery, řešení pro velké objemy dat a softwarově definované sítě (SDN) ve svých produkčních scénářích.
  • Podniky vynakládají významnou část svých IT rozpočtů na externí dodavatele služeb poskytujících správu nebo profesionální služby – a to za účelem snížení nákladů, uvolnění IT zaměstnanců pro jiné projekty, zlepšení bezpečnosti a pro využití specializovaných technických odborníků u dodavatelů. Výzkum zjistil, že 41 % organizací spolupracuje s mnoha dodavateli a spravuje si je vlastními silami, přičemž dalších 37 % pracuje pouze s jedním dodavatelem nabízejícím širokou škálu produktů a služeb, které i sám vytváří a spravuje.