Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Společnost Dimension Data, globální poskytovatel IT řešení a služeb, oznámila, že v roce 2017 došlo ke znepokojivému nárůstu ransomwaru i dalších typů kybernetických útoků cílených na dodavatelské řetězce. Významné zvýšení počtu těchto útoků se týkalo zejména sektoru obchodních a profesionálních služeb, obzvláště pak v regionu Evropy, Středního východu a Afriky, do kterého v rámci těchto odvětví směřovala celá pětina všech útoků. Toto a další zajímavá zjištění vyplývají z nejnovější zprávy NTT Security 2018 Global Threat Intelligence Report.

Na poskytovatele obchodních a profesionálních služeb cílila v roce 2017 desetina všech útoků ransomwaru a tomuto segmentu tak patří třetí příčka hned za finančními a technologickými odvětvími (v roce 2016 skončily obchodní a profesionální služby na šestém místě). V regionu Evropy, Středního východu a Afriky patří sektoru obchodních a profesionálních služeb první místo s 20 procenty, v Americe pak třetí s 9 procenty.

Zastoupení ransomwarových útoků vůči finančním institucím pokleslo loni na 5 procent, z 22 procent v roce 2016. Primárním odvětvím pro krádeže obchodních tajemství nebo duševního vlastnictví – a tedy i pro potenciální zneužití dat zákazníků a partnerů – se tak stávají právě obchodní a profesionální služby v rámci dodavatelského řetězce. Nicméně hlavním cílem kybernetických zločinců i nadále zůstává finanční sektor – počítačoví piráti zde neustále vyhledávají potenciálně zneužitelné problémy na úrovni infrastruktury i aplikací.

Mark Thomas, technologický ředitel skupiny Dimension Data pro oblast kybernetické bezpečnosti, řekl: “Informační architektury v rámci dodavatelských řetězců i u outsourcingových společností bývají velmi komplexní a často se opírají o nesourodé a zastaralé síťové infrastruktury. A díky tomu jsou pro útočníky snadnou kořistí. Mezi primární cíle patří i poskytovatelé služeb a další externí dodavatelé, zejména pak díky jejich duševnímu vlastnictví a obchodním tajemstvím. Je proto nutné, aby firmy pochopily podstatu a míru reálných kybernetických hrozeb a ze všech úhlů pohledu zajistily dostatečnou ochranu všech svých činností.“

Druhé místo s 19 procenty patřilo v roce 2017 technologickým odvětvím. Zajímavým zjištěním je, že zastoupení útoků na vládní organizace pokleslo na 5 procent – z 9 v roce 2016.

V roce 2017 došlo k masivnímu nárůstu ransomwaru, a to o 350 procent. Ransomware tak představuje 7 procent všech celosvětových malwarových útoků (oproti jednomu procentu v roce 2016) a díky stále větší popularitě mezi kybernetickými zločinci jeho zastoupení i nadále poroste.

„Ransomware neušetřil ani Českou republiku. Není sice prozatím terčem cílených útoků (jako například „Petya“ na Ukrajině), ale v případě některých plošných epidemií se nachází na předních místech co do procenta napadených stanic,“ řekl Petr Zemánek, Solution Manager Security Dimension Data Czech Republic.

Mezi další důležitá zjištění zprávy NTT Security 2018 Global Threat Intelligence Report patří:

 • 70 procent všech útoků na americkém území cílilo na technologické a finanční organizace. Příčinou takto vysokého zastoupení těchto odvětví je jak vedoucí pozice Spojených států amerických v oblasti technologických inovací, tak i fakt, že ve finančním sektoru je shromažďováno a sbíráno obrovské množství osobních údajů, které mohou kybernetičtí zločinci zpeněžit.
 • Nejvíce postiženým sektorem v Austrálii bylo s 26 procenty vzdělávání, které je cenným cílem zejména díky otevřenému síťovému modelu a prostředím pro podporu spolupráce – tedy díky technologiím, které umožňují vzájemné propojení studentů, středních a vysokých škol i celých univerzitních kampusů.
 • Útoky na výrobní odvětví v asijsko-tichomořském regionu poklesly z 32 procent v roce 2016 na pouhých 6 procent v roce 2017, a to díky lepším bezpečnostním politikám a proaktivnímu přístupu ke zvyšování kybernetické ochrany.

Evropa, Střední východ a Afrika (EMEA)

 • V regionu Evropy, Středního východu a Afriky se ransomware na všech kybernetických útocích podílel takřka 30 procenty, což je podstatně více než celosvětový průměr 7 procent. Tento region byl navíc jediným, ve kterém byl ransomware nejčastějším typem malwaru, a to v důsledku řady různých pirátských kampaní včetně WannaCry nebo NotPetya.

Asijsko-tichomořský region (APAC)

 • Zastoupení útoků proti finančnímu sektoru se snížilo ze 46 procent v roce 2016 na loňských 26 procent, stále šlo ale o odvětví s největším počtem incidentů v asijsko-pacifickém regionu. Většina útoků se přitom zaměřovala na služby.
 • Podíl útoků na vzdělávací sektor se oproti roku 2016 zdvojnásobil – z 9 na 18 procent.
 • Největší počet kybernetických útoků na výrobní odvětví pocházelo z Číny – 67 procent nepřátelských aktivit vůči firmám z Evropy, Středního východu a Afriky mělo původ právě v Číně.

Austrálie

 • V australském regionu loni nejvíce útoků cílilo na oblast vzdělávání – 26 procent.
 • Austrálie je nejen častým cílem, ale také významným zdrojem kybernetických útoků. V loňském roce pocházelo 57 procent útoků směřovaných do asijsko-tichomořského regionu z Austrálie, Spojených států amerických a Číny. A v případě útoků na finanční sektor v rámci APAC patřilo australské stopě dokonce 66 procent.

Amerika

 • Do technologického a finančního sektoru směřovalo v Americe celkem 70 procent všech útoků.
 • Podíl útoků na americké firmy z finančního odvětví vzrostl na 43 procent z 15 procent v roce 2016 a za tímto trendem stojí především nežádoucí aktivity namířené na aplikace.
 • Amerika byla v roce 2017 oblíbeným cílem útoků – obzvláště pak pro kybernetické zločince z Ruska, kteří se o tento region zajímají s ohledem na vzrůstající geopolitické napětí. Obdobně se na americké firmy významně zaměřovali i útočníci z Číny.

Další informace o zprávě NTT Security 2018 Global Threat Intelligence Report jsou k dispozici v manažerském shrnutí vypracovaném společností Dimension Data.

Manažerské shrnutí zprávy NTT Security 2018 Global Threat Intelligence report je vytvořené na základě dat získaných společností NTT Security a spolupracujících firem včetně Dimension Data ze síťových prostředí více než 10 000 klientů napříč pěti kontinenty, z 3,5 bilionů bezpečnostních logů, z 6,2 miliard pokusů o útok a ze sandboxů a honeynetů rozmístěných ve více než 100 zemích.