• Intel prináša kombináciu komputingu, networkingu a bezdrôtovej komunikácie pre rozvoj 5G riešení, ktoré integrujú inteligenciu v celej sieti od zariadenia až po dátové centrum.
  • Intel spolupracuje s výrobcami zariadení ako napríklad Nokia, sieťovými operátormi, poskytovateľmi služieb ako napríklad NTT DOCOMO and SK Telecom, akademickými inštitúciami a ďalšími entitami pre zavedenie 5G štandardu a vyriešenie kľúčových problémov.
  • Intel oznámil vytvorenie Inte Network Builders Accelerator, programu navrhnutého pre urýchlenie inovácii v sieťovom ekosystéme.

idf15_nowatIntel spolupracuje s výrobcami zariadení, sieťovými operátormi, poskytovateľmi služieb, akademickými inštitúciami a ďalšími entitami pre zavedenie 5G štandardu a vyriešenie kľúčových problémov. Vďaka týmto spoluprácam, Intel aplikuje unikátnu kombináciu komputingu, networkingu and bezdrôtovej komunikácie pre rozvoj 5G riešení, ktoré integruje v celej sieti, end-to-end, od dátových centier k zariadeniam a medzi jednotlivými systémami. Tento prístup umožní zariadenia s novou funkcionalitou efektívne siete a používateľské zážitky.

5G and siete budúcnosti: Použitím rýchleho bezdrôtového pripojenia ku cloud komputingu a dátovým službám a k ďalším pripojeným zariadeniam, 5G umožní nové možnosti ako napríklad autonómne automobily, inteligentné plánovanie dopravy, smart-mestá, zdravotnícke inovácie a ďalšie. Riešenie týchto výziev, kapacitných a efektívnych požiadaviek 5G siete si vyžaduje nový prístup k dizajnu siete a zariadení.

5G nebude len o jednoduchom náraste rýchlosti a kapacity, ale aj o inteligencii v celej sieti, ktorá umožní zariadeniam a sieťam komunikovať efektívnejšie, preniesť dáta a obsah rýchlejšie a zdieľať zdroje. Zariadenia a sieť budú musieť spolupracovať na vytvorení inteligentných služieb.

Zariadenia a snímače budú menšie a viac inteligentné: Zariadenia sa budú vyvíjať vo veľkosti, forme, funkciách a možnostiach komputingu smerom ku 5G sieťam.

Budovanie siete budúcnosti: Sieť bude musieť byť navrhnutá flexibilne, efektívne a škálovateľne pre obhospodárenie rastúceho počtu a druhov zariadení pre internet vecí, vrátane nociteľných zariadení a služieb ako napríklad virtuálna realita. Toto si bude vyžadovať nové bezdrôtové spektrum a vyššiu efektivitu siete.

TIP: Pozrite si prvý deň na IDF 2015

5G sa stane realitou: Intel rozvíja bezdrôtový rádiový prístup a zariadenia s technológiami pre PC, smartfóny, tablety, nositeľné technológie a ďalšie budúce pripojené zariadenia a senzory. Súčasťou tejto snahy je ponuka otvorenej hlavnej platformy pre sieťových operátorov a investície spoločnosti Intel do premeny siete v štyroch hlavných oblastiach vrátane moderných open source štandardov a štandardov, ktoré umožnia otvorený sieťový ekosystém na architektúre Intel a urýchlenie skúšok a rozvoja. Pre urýchlenie budúceho rozmachu Intel pracuje na viacerých iniciatívach a konceptoch s lídrami v odvetviach s cieľom tvorby budúcich služieb pre siete a zariadenia.

Intel taktiež oznámil Intel Network Builders Accelerator ako ďalší krok spolupráce so sieťovým odvetvím pre urýchlenie inovácií v ekosystéme vďaka kombinácii rozvojových aktivít a investícii spoločnosti Intel Capital do strategických spoločností, ktoré sú súčasťou programu Intel Network Builders. Tento program je navrhnutý pre rozvoj integrácie riešení, interoperability medzi jednotlivými vrstvami a sieťami a urýchlenie adaptácii štandardizovaných technológií, ktoré využívajú Intel architektúru v spolupráci s hlavnými poskytovateľmi služieb.

Spolupráca so spoločnosťou Intel:

Nokia – Nokia a Intel spolupracujú pri definovaní 5G systémových špecifikácií, softvérových požiadaviek, implementácii a testovaní celého konceptu. Súčasťou tejto snahy bude Nokia AirFrame Data Center Solution používať vysoko výkonné procesory Intel ako základ pre flexibilnejšiu cloud architektúru pre 5G sieť. Ako nadstavbu na súčasné spolupráce na bezdrôtových technológiách, obidve spoločnosti vyvinuli pracovný rámec pre interoperabilné rozhranie navrhnuté pre demonštráciu 5G výkonu, ktorá je zacielená pre mobilné širokopásmové použitie.

NTT DOCOMO – Intel spolupracuje s NTT DOCOMO pri uvedení experimentálnych prípadov čipovej súpravy pre 5G . Obidve spoločnosti budú spolupracovať na 5G konceptoch rozhrania, dizajne, laboratóriách a prvých ostrých pokusoch.

SK Telecom (Južná Kórea) –  SK Telecom oznámil spoluprácu s Intelom na rozvoji a verifikácii 5G technológií. Spolu postavia modem, ktorý bude podporovať 5G, existujúce LTE a 3G siete, ktorý zároveň zaistí bezproblémovú spoluprácu medzi viacerými RATs (Radio Access Technology). Obidve spoločnosti budú pokračovať vo vývoji Anchor-Booster Cell, ktorý je jedným zo základov 5G technológií a ktorý umožní bezproblémový prenos obrovského množstva dát cez kombináciu LTE siete a WiGig, ďalšej generácie bezdrôtového LAN.