Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločné cloudové testovacie prostredie pre všetky nové informačné systémy verejnej správy. To je národný projekt Platforma ako služba (Platform as a Service – PaaS), ktorý je predmetom vyzvania Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra – Prioritná os 7 (OPII – PO7).

„Portfólio služieb vládneho cloudu sa zásadne rozšíri a vznikne jednotné prostredie, ktoré budú pre svoje informačné systémy používať všetky verejné inštitúcie. Toto nám prinesie veľkú finančnú úsporu, rezorty totiž nebudú musieť vytvárať vlastné riešenia a míňať štátne financie viackrát za ´to isté´,“ uviedla digitálna líderka Slovenska a šéfka sekcie riadenia informatizácie Martina Slabejová. Dodala, že okrem peňazí PaaS ušetrí aj čas, zrýchli totiž tvorbu informačných systémov.

Motiváciou pre zavedenie PaaS služieb vládneho cloudu je snaha o efektívne a hospodárne narábanie s technickými aj personálnymi zdrojmi pri prevádzke a vývoji aplikácií. Umožní totiž centralizovanie aktivít, ktoré sú spoločné pre väčšinu aplikácii a projektov, a automatizovanie činností náročných na ľudskú prácu. Implementácia aplikácií sa bude lepšie kontrolovať a ich nasadzovanie bude rýchlejšie.

M. Slabejová pripomenula, že významnou pomocou pre úrady, ktoré si budujú informačné systémy, bude najmä odbremenenie od správy hardvéru a softvéru a ich verejné obstarávanie. Ministerstvo vnútra SR, ktoré prevádzkuje vládny cloud, bude mať pri centrálnom nákupe techniky aj licencií na počítačové programy lepšiu vyjednávaciu pozíciu. Na licenciách navyše usporí vďaka modelu pay-as-you-go, to znamená, že bude platiť iba za reálne využitie licencie, nie za jej vlastníctvo.

Národný projekt „Zavedenie služieb Platform as a Service“ má celkovú maximálnu hodnotu pribl. 18 miliónov a 975-tisíc eur, ktorú schválil riadiaci výbor OPII – PO7 na svojom zasadnutí 19. apríla. Vyzvanie na národný projekt je spolu s ďalšími podrobnými informáciami zverejnené na webových stránkach www.informatizacia.sk, www.partnerskadohoda.gov.sk, dátum uzávierky vyzvania je 4. 9. 2018.

Pozn.:

Oprávneným žiadateľom o nenávratný finančný príspevok v rámci národného projektu „Zavedenie služieb Platform as a Service“ je Ministerstvo vnútra SR. Vytváranie, prevádzkovanie a poskytovanie služieb vládneho cloudu Ministerstva vnútra SR je v súlade s NKIVS, strategickou prioritou vládny cloud a v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z.

.

Značky: