Cieľom inovačnej výzvy EIT Health RIS Innovation Call je podporiť vysoko kvalitné, silné a vyvážené projekty miestnych akademických inštitúcií a výskumných tímov.

Projekty sa budú rozvíjať v spolupráci s EIT Health Hubs – miestnymi organizáciami, ktoré podporujú rozvoj regionálnych ekosystémov. Každý ocenený projekt získa dotáciu do výšky 75 000 EUR na ďalší vývoj prelomového produktu alebo riešenia.

Záujemcovia sa môžu zapojiť do výzvy od 1. októbra 2020 do 15. novembra 2020 na tejto adrese. Viac informácií môžu získať na online webinári, ktorý sa uskutoční 26. októbra 2020, zapojiť sa môžete tu: EIT Health RIS Innovation Call Webinar.

Startupy sa môžu do súťaže prihlásiť po splnení týchto podmienok:

  • Mať partnerstvo, ktoré zahŕňa obchodného partnera (povinné) a minimálne 1 účastníka (akademický partner alebo výskumná inštitúcia / zdravotnícka inštitúcia)
  • Hlavný partner by mal mať registrovanú pobočku v regióne NUT2, v ktorom sa nachádza jeden z miestnych EIT Health HUBov
  • Nápady v oblasti zdravotnej starostlivosti, ktoré ukončili fázu IML 2 (nápad) a začali s fázou IML 3 (preukázanie koncepcie) minimálne v 2 zo 4 domén

Cieľom každoročnej inovačnej výzvy EIT Health RIS Innovation Call je podpora inovácií v zdravotníctve, ktoré vyvíjajú výskumné tímy umiestnené v pokrokovejších regiónoch strednej, východnej a južnej Európy, vrátane nádejných slovenských startupov. Za posledné dva roky bolo ocenených 6 startupov z Rumunska a Slovinska, 3 z Talianska, Portugalska a Chorvátska a po 1 startupe z Estónska, Slovenska, Grécka, Česka, Lotyšska a Litvy. Každý z vybraných projektov získava granty, príležitosti na mentorstvo a vyhľadávanie kontaktov a takisto prístup k sieti špičkových zdravotníckych pracovníkov v Európe s cieľom ďalšieho rozvoja týchto inovatívnych riešení.

EIT Health

Zdroj: EIT Health

STEMI: Skráťte čas, predĺžte život! – v Európe aj mimo nej (Košice)

  • Grantový projekt zo Slovenska.
  • Cieľom projektu je ušetriť rozhodujúci čas pri diagnostike mozgovej príhody, ťažkého úrazu a infarktu v prednemocničnej fáze virtuálnym prepojením záchranára, lekára a dispečera prostredníctvom softvérového riešenia dostupného v mobilnej aplikácii a na webe.
  • Hodnotitelia poukázali na to, že plánované výstupy môžu do značnej miery ovplyvniť zdravotnú starostlivosť.
  • Jeden z hodnotiteľov napísal: „Je to vysokokvalitný, silný a vyvážený projekt zameraný na hlavné oblasti inovácií, ktoré sú na radare EIT Health, so zreteľom na podporu rozvoja miestneho inovačného ekosystému v regióne.”

Systémy zdravotnej starostlivosti a zdravotnícki pracovníci na celom svete museli tento rok v dôsledku pandémie koronavírusu čeliť veľmi vážnym výzvam a, žiaľ, zdá sa, že táto výzva sa ani zďaleka nekončí. V tomto období je ešte dôležitejšie podporovať nové priekopnícke a pokrokové iniciatívy, ktoré prinášajú nové riešenia, uľahčujú život pacientom, lekárom a zdravotníckemu personálu a zefektívňujú proces uzdravenia. Naším cieľom je podporovať budúce generácie inovátorov pri zakladaní nových začínajúcich firiem v zdravotníctve,– uviedla Monika Tóth, programová manažérka EIT Health InnoStars RIS.

Zatiaľ čo v roku 2019 bolo 33 % ocenených projektov zameraných na veľké dáta, cloudové riešenia, mobilné aplikácie a platformy, tento podiel sa v roku 2020 zvýšil takmer na 40 %. Táto tendencia kopíruje globálny trend: keďže poskytovatelia zdravotnej starostlivosti vytvárajú každý deň obrovské množstvo dát, je potrebné hľadať riešenia, ktoré budú schopné tieto údaje analyzovať a interpretovať, čo je čoraz dôležitejšie najmä v časoch pandémie. V minulom roku vyvinula polovica ocenených tímov nové riešenia zdravotnej starostlivosti, ako sú náplasti na liečbu psoriázy alebo aktívny systém 3D bunkových kultúr pre primárne hepatocyty.

Viac informácií o výzve EIT Health RIS Innovation Call nájdete tu.

EIT Health

Zdroj: EIT Health

Značky: