Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Údaje z vozidiel môžu zachrániť život – Mercedes-Benz z tohto dôvodu robí rozhodujúci ďalší krok:  Londýn ako jedno z prvých európskych miest skúma, ako by mohli údaje z vozidiel, počnúc údajmi z asistenčných systémov pre vodiča Mercedes-Benz, prispieť k bezpečnosti na cestách mesta pre každého. Najmä pre chodcov a cyklistov. Nástroj Mercedes-Benz Road Safety Dashboard bol vyvinutý v spolupráci s Transport for London (TfL) a tímom z oblasti Urban Mobility Solutions (UMS) spoločnosti Mercedes-Benz AG. Tento digitálny nástroj dokáže upozorniť na prípadné nebezpečné miesta v rámci mesta skôr ako by došlo k nehode.

Mestá a úrady v súčasnosti využívajú informácie o kolíziách a udalostiach, ktoré sa udiali na ich cestách, aby pochopili bezpečnosť v cestnej premávke a rozpoznali riziká. To však v zásade znamená, že na danom mieste už došlo k vážnym nehodám. Daniel Deparis, vedúci oblasti Urban Mobility Solutions v spoločnosti Mercedes-Benz AG, a Rikesh Shah, vedúci komerčných inovácií v Transport for London, sa spojili, aby mohli spolupracovať na využívaní tohto inovatívneho riešenia. Prvé diskusie s predstaviteľmi Londýna sa uskutočnili v roku 2019. Od vtedy intenzívne a mimoriadne úspešne spolupracujú inžinieri, bezpečnostní odborníci, špecialisti na ochranu údajov a dátoví analytici z Londýna a od značky Mercedes-Benz.

„Spolu s Transport for London a našimi odborníkmi sme spustili tento pokrokový program pre väčšiu bezpečnosť cestnej premávky a teraz sme dokončili fázu vývoja,“ povedal Daniel Deparis, vedúci Urban Mobility Solutions v Mercedes-Benz. „Našou víziou je chrániť všetkých účastníkov cestnej premávky pomocou našich aktívnych bezpečnostných systémov. K tomu prispieva spolupráca s odborníkmi z Londýna. Iba spoločne sa nám podarí efektívne zvládnuť komplexné výzvy v mestskom prostredí a významným spôsobom prispieť k bezpečnosti,“ tvrdí Daniel Deparis.

„Zaviazali sme sa k našej stratégii Vision Zero, ktorej cieľom je vyhnúť sa do roku 2041 všetkým závažným a smrteľným nehodám z ulíc Londýna. Spolupráca so značkou Mercedes-Benz nám pomáha vyvíjať nové technológie založené na údajoch, vďaka ktorým sa približujeme k tomuto cieľu,“ hovorí Rikesh Shah, vedúci komerčných inovácii z Transport for London. „S technologickým pokrokom musíme neustále premýšľať o tom, ako by sme mohli zvyšovať bezpečnosť londýnskych ciest. Zistenia tohto nástroja sú fascinujúce. Teraz skúmame, ako môžeme využívať údaje z vozidiel v celom Londýne ešte intenzívnejšie, aby sme mohli lepšie vyhodnocovať rôzne rizikové situácie – na plánovanie a implementáciu vhodných bezpečnostných opatrení. Táto spolupráca je mimoriadne cenná pre obe strany.“

Nástroj Mercedes-Benz Road Safety Dashboard je založený na jednotlivých správach z asistenčných systémov pre vodiča, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii takmer vo všetkých konštrukčných radoch Mercedes-Benz. Systémy môžu zasahovať v mnohých nebezpečných situáciách v cestnej premávke a zároveň môžu znižovať závažnosť možných kolízií alebo im dokonca úplne predchádzať. Ak sa v určitej dopravnej oblasti nazbiera určité množstvo týchto zásahov, oplatí sa pozrieť na tieto údaje bližšie.

Výsledkom tisícov hlásení je vzor.

Na základe jednotlivých hlásení z rovnakej GPS polohy sa automaticky identifikujú potenciálne miesta častých nehôd a následne sa analyzujú pomocou inteligentného algoritmu vyvinutého inžiniermi Mercedes-Benz. „Medzičasom sme zistili, že poskytnutím týchto údajov môžeme urbanistickým plánovačom poskytnúť mimoriadnu pridanú hodnotu. Na základe týchto údajov totiž môžu robiť dôležité rozhodnutia o bezpečnosti cestnej premávky,“ hovorí Daniel Deparis. Nástroj Mercedes-Benz Road Safety Dashboard zobrazuje zodpovedným osobám na mape miesta s možnosťou nebezpečenstva nehôd: jednoduchá obsluha, používateľská prívetivosť, množstvo informácií o cielených opatreniach.

Anonymizované údaje o vozidle z asistenčných systémov sú obohatené o ďalšie údaje pochádzajúce z mesta Londýn. Súčasťou týchto údajov je existujúca dopravná infraštruktúra, ako semafory alebo priechody pre chodcov a informácie o bývalých nehodách, ako aj hustote vozidiel, cyklistov a chodcov. Na nástroji Dashboard možno vidieť, kde je potrebné vykonať opatrenia. Hlavný dôraz je kladený na najslabších účastníkov cestnej premávky: chodcov a cyklistov. Rizikové situácie v zónach okolo škôl, škôlok a univerzít sú preto v Londýne monitorované obzvlášť intenzívne.

Mercedes-Benz Urban Mobility Solutions môže do nástroja Dashboard integrovať ďalšie funkcie, ako meranie objemu premávky alebo výstrahu pred klzkými vozovkami. Teraz, po úspešnej integrácii v Londýne, prebiehajú už vo viacerých veľkých a stredne veľkých európskych mestách projekty na zavedenie nástroja „Road Safety Dashboard“ s presným prispôsobením.

Takto funguje nástroj Mercedes-Benz Road Safety Dashboard

Vďaka senzorike, ako ultrazvuku, radaru alebo aj stereokamere možno rozpoznať objekty v okolí vozidla: v oblasti dosahu sú vozidlá jazdiace vpredu, križujúce vozidlá, ako aj vozidlá približujúce sa zozadu alebo z opačnej strany – ale aj chodci, dopravné značenia a rôzne druhy dopravných značiek.

Ak dôjde k akustickej a vizuálnej výstrahe alebo k autonómnemu núdzovému brzdeniu, tieto informácie sa odošlú do klaudu Mercedes-Benz a anonymizujú sa. Údaje vo výstupnom rozhraní spracúvajú dva algoritmy: na jednej strane sa identifikujú polohy GPS s nahromadením zásahov. Na druhej strane sa analyzujú tieto potenciálne miesta častých nehôd a vyrátavajú skóre rizika. Tieto informácie sa v nástroji Road Safety Dashboard vizualizujú ako digitálne zobrazenia mapy.

Ochrana osobných údajov má najvyššiu prioritu: až po vyjadrení súhlasu vodičom na spracovanie osobných údajov prostredníctvom aplikácie Mercedes me, sa budú tieto upozornenia alebo aj autonómne zásahy bŕzd vozidiel posielať na klaud Mercedes-Benz, kde sa budú anonymizovane spracúvať. Až následne sa takéto upozornenia alebo dokonca autonómne zásahy bŕzd odošlú z vozidla do klaudu Mercedes-Benz a tam sa anonymne spracujú. Teraz, po úspešnom spustení nástroja Road Safety Dashboard v Londýne, ponúka Mercedes-Benz toto riešenie mestám a obciam, ktoré majú záujem o väčšiu bezpečnosť na cestách pre všetkých pomocou asistenčných systémov pre vodiča Mercedes-Benz.

Prehľad nástroja Urban Mobility Solutions od Mercedes-Benz

Oddelenie Urban Mobility Solutions bolo zriadené s cieľom poskytnúť mestám bezpečnejšie, trvalo udržateľnejšie a efektívnejšie bezbariérové produkty mobility. Vďaka spolupráci so zástupcami miest, dopravnými podnikmi, medzisektorovými partnermi a odborníkmi vo vnútri i mimo Mercedes-Benz sa v počiatočnom štádiu identifikujú a adresujú nové výzvy a trendy. Cieľom je vyvinúť popredné celosvetové portfólio najlepších vozidiel pre mestá, produkty mobility založené na dátach a systémy mestskej mobility zamerané na občanov – pre súčasné a budúce generácie.

Prehľad prepravy v Londýne

Transport for London (TfL) je ako dopravný úrad zodpovedný za implementáciu stratégie a cieľov londýnskeho primátora Sadiqa Khana v tejto oblasti. TfL prevádzkuje verejnú dopravnú sieť hlavného mesta Spojeného kráľovstva – vrátane londýnskeho metra, londýnskeho nadzemného metra, železnice Docklands Light Railway, londýnskych električiek, londýnskych autobusov a železnice TfL. TfL taktiež propaguje rozšírenie chodníkov a cyklotrás a spravuje hlavné londýnske ulice. TfL robí všetko pre to, aby zostalo mesto Londýn v pohybe a preinvestuje všetky príjmy z cestovného a obchodných aktivít s cieľom ponúkať a neustále zlepšovať svoje služby.

Značky: