Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Internet sa veľmi rýchlo stal neoddeliteľnou súčasťou života dospelých, ale aj tínedžerov a detí. Tie si bez online pripojenia nevedia predstaviť svoj deň. Internet sa už od útleho detstva stáva ich primárnym zdrojom informácií, ale aj hlavným sprostredkovateľom sociálneho kontaktu s rovesníkmi. Nadácia Orange vo svojom grantovom programe e-Školy pre budúcnosť upozorňuje na potrebu zabezpečiť žiakom potrebné zručnosti a skúsenosti nevyhnutné pre spoločenské a pracovné prostredie 21.storočia.

A nie je to len grantový program Nadácie, ktorým Orange reaguje na aktuálnosť doby, pretože chápe, že digitálne technológie sú nevyhnutnou súčasťou bežného života a prispievajú k rozvoju našej spoločnosti. V súlade s posolstvom svojej stratégie v oblasti spoločensky zodpovedného podnikania – Všetci máme veľkú moc, všetci máme veľkú zodpovednosť – hľadá možnosti, ako učiť ľudí používať mobilné technológie správne a efektívne prostredníctvom viacerých svojich iniciatív.

Nadácia Orange v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť upozorňuje na potrebu zabezpečiť žiakom možnosti získať potrebné zručnosti a skúsenosti, ktoré sú pre ne nevyhnutné v dnešnej technologickej dobe. „Ak rodičia či pedagógovia nemajú základné znalosti s počítačom, tak sa s deťmi nemôžu rozprávať o tom, aké nástrahy ich na internete čakajú. Ak deti majú viac vedomostí o technológiách, potom je tam riziko, že rodičia alebo pedagógovia ich nevedia odkontrolovať, nevedia určiť, čo robia ich deti, a teda vhodne reagovať na vzniknuté situácie a problémy. Nie je správne, aby sme deťom technológie zakazovali, ale aj my dospelí sa musíme snažiť držať krok s deťmi,“ vysvetľuje členka hodnotiacej komisie grantového programu e-Školy pre budúcnosť a zároveň učiteľka na ZŠ a doktorandka na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, Nika Klimová.

Grantový program je vhodný pre všetky školy a učiteľov, ktorí chcú svoje vyučovanie posunúť na vyšší level a majú záujem odovzdať svojim študentom informácie o technológiách pútavým a inovatívnym spôsobom: „Často sa stáva, že učiteľ má nápad, ako svoje vyučovanie vylepšiť, chce dať svojim žiakom to najlepšie, ale chýbajú mu financie. Nadácii Orange záleží na tom, aby boli projekty efektívne, edukatívne a aby žiakov naučili čo najviac. Preto sa program zaoberá najmä zodpovedným využívaním technológií a bezpečným internetom,“ dodala Nika Klimová.

Program e-Školy pre budúcnosť dáva už po 6-krát príležitosť učiteľom základných a stredných škôl a mimovládnym organizáciám podporiť ich inovatívne nápady v oblasti prístupu k vzdelaniu a využívania digitálnych technológií vo vyučovacom procese. Školy a mimovládne organizácie sa môžu zamerať na získavanie zručností v práci s digitálnymi technológiami prostredníctvom programovania, rozvoja informačného myslenia či mediálnej výchovy. Jedným z hlavných cieľov je, aby sa mladí ľudia, študenti a žiaci po boku svojich učiteľov a mentorov naučili kritickej práci s mediálnym obsahom a zodpovednému a bezpečnému využívaniu technológií vo svojom živote. Je pre nás veľmi dôležité, aby sa kvalita života v našej spoločnosti neustále zlepšovala, preto sa v Nadácii Orange snažíme pomáhať tam, kde vidíme priestor na zlepšenie. Technológie sa stali nutnou súčasťou našich životov a je veľmi dôležité vedieť ich používať tak, aby pre nás boli prínosom. Celkovo sme za päť rokov dostali 581 vzdelávacích projektov, z ktorých sme až 228 finančne podporili,“ povedala Milica Danková, manažérka Nadácie Orange a špecialistka CR. Príklady podporených projektov si môžete pozrieť na stránke Nadácie.

Do programu e-Školy pre budúcnosť sa svojimi projektami môžu zapojiť aktívni pedagógovia ako aj mimovládne organizácie. Medzi najzaujímavejšie projekty bude v rámci programu tento rok prerozdelená celková suma 50 000 eur. Projekty je potrebné prihlásiť do 9. októbra 2019 v elektronickej podobe prostredníctvom webovej stránky grantu. Víťazi grantu budú zverejnení koncom októbra tohto roka a aktivity budú následne realizované od novembra do polovice júna 2020.

Okrem tohto grantového projektu sa Orange venuje téme zmysluplného a bezpečného využívania mobilných technológií aj inak. Jednou z možností, ako získať potrebné vedomosti či návody, je webstránka www.detinanete.sk, ktorá slúži širokej verejnosti, rodičom a pedagógom ako zdroj informácií zameraných na preventívnu ochranu detí a mládeže pred nástrahami internetu. Do pozornosti dáva aj informácie o bezplatných workshopoch vedených detskou psychologičkou Máriou Tóthovou-Šimčákovou alebo s ňou spolupracujúcimi špecialistami, ktorí poučili už viac ako 35 000 žiakov o online hrozbách a závislostiach od internetu. Do osvety zahrnul Orange aj svojich zamestnancov, ktorí v rámci projektu Digital Skills cestujú po slovenských školách a odovzdávajú svoje vedomosti a skúsenosti slovenským učiteľom. „Bola to pre mňa úplne unikátna príležitosť vidieť a zažiť, ako môžem za 4 hodiny svojho času niečo naozaj zmeniť a pomôcť zlepšiť výučbu informatiky na slovenských školách. Mám v triede dvadsať učiteľov, ale tí majú dosah na stovky žiakov v triedach, kde učia alebo budú učiť,“ zhodnotil prínos projektu Igor Berta, Revenue Assurance & Fraud Specialist spoločnosti Orange, jeden zo zamestnancov Orangeu, ktorý absolvoval najviac školení. Nadácia Orange v spolupráci s Alianciou Stará tržnica a organizáciou Connect Coworking vytvorila pred troma rokmi vzdelávaco-komunitnú dielňu Lab powered by Nadácia Orange, v ktorej si široká verejnosť môže v praxi vyskúšať prácu s technológiami budúcnosti. Priestor je v nej vyhradený aj pre deti, ktoré vedie k lepšej znalosti, ovládaniu a využívaniu moderných technológií či vytváraniu produktov digitálnej fabrikácie, a to aj prostredníctvom pravidelných školení a workshopov pre základné a stredné školy a nízko-prahové centrá. Deti sa tak naučia vyrábať napríklad rôzne doplnky do domácnosti či programovať mikropočítače.

 

Všetky potrebné informácie o grantovom programe nájdete na www.nadaciaorange.sk.

 

Značky: