Priaznivci prehliadača Vivaldi sa môžu tešiť. Dnes spoločnosť Vivaldi vydala ďalšiu verziu ich každým dňom známejšieho a obľúbenejšieho prehliadača, ktorá nesie označenie 2.4!

Ako pri každej verzií, tak aj teraz si spoločnosť Vivaldi dala záležať na ďalšom stupni prispôsobenia a dáva to najavo s presúvateľnými ovládacími tlačidlami, vylepšenou prácou s listami, ich ovládaním, pridaním jednoduchej kalkulačky a mnohým ďalším.

Presúvateľné tlačidlá v používateľskom rozhraní

V minulých zostavách prehliadača bola sprístupnená funkcia na ľubovoľné skrytie tlačidiel v adresnom a stavovom riadku. Tento raz sa oblasť prispôsobenia posunula o ďalšiu úroveň. Tlačidlá môžete odteraz presúvať ľubovoľne a tak meniť ich poradie alebo polohu (z adresného riadka na stavový a naopak). Pri tejto zmene, bol taktiež upravený celý dizajn ikon, spravili sa podľa vyjadrenia spoločnosti Vivaldi „jemnejšími a priateľskejšími„.

Spustenie presúvania nie je nutné začať v žiadnom editore alebo niečom podobnom, jednoducho držte stlačenú klávesu Shift, a ťahaním presuňte tlačidlo do ľubovoľnej pozície. Táto ochrana proti nechcenému presunu bola aplikovaná aj na tlačidlá rozšírení. V prípade, že chcete začať s prispôsobovaním odznova jednoducho kliknite pravým tlačidlom myši na akékoľvek tlačidlo a zvoľte Prispôsobenie > Obnoviť pôvodné rozloženie lišty alebo cez Nastavenia > Vzhľad > Prispôsobenie lišty s nástrojmi.

Vylepšená práca so záložkami

V oblasti práce so záložkami sa taktiež udiali zmeny. Bola pridaná možnosť uloženia vybratých listov do záložiek, kde sa po uložení vytvorí priečinok. Tieto záložky sú taktiež už synchronizované a nájdete ich v ďalšom svojom zariadení, kde práca s nimi môže pokračovať. Ďalšou funkciou bolo pridanie kontextovej ponuky v priečinkoch na lište záložiek. Po otvorení priečinku so záložkami a kliknutí pravým tlačidlom myši na priečinok alebo záložku sa zobrazí kontextová ponuka, ktorá umožňuje ďalšie možnosti pri práci so záložkami. Taktiež môžete presúvať záložky medzi priečinkami priamo v lište záložiek.

Podpora a správa profilov

Používateľom prehliadača Chrome je iste známa funkcia profilov, ktoré sú určené najmä pre používateľov, ktorí zdieľajú jedno pracovné zariadenie s ostatnými členmi rodiny, kolegami a pod.

Túto funkciu už od teraz podporuje aj prehliadač Vivaldi. Funguje na podobnom princípe ako v prehliadači Chrome, čiže môžete pridávať profily iných ľudí, ktorí sa prihlásia do synchronizácie, uložia si svoje nastavenia, vlastné záložky, rozšírenia a pod. Alebo môžete poskytnúť prehliadanie pre hostí, kde je prístup obmedzený iba na základne prehliadanie bez možnosti zásahu do nastavení vášho primárneho profilu. V prípade ak nechcete aby sa vám táto funkcia zobrazovala v adresnom riadku, jednoducho jej zobrazovanie vypnite v časti Nastavenia > Adresný riadok > Spravovanie profilu > Zobrazovať profilové tlačidlo.

Jednoduchá kalkulačka priamo v prehliadači

Spoločnosť Vivaldi je známa tým, že pridáva do prehliadača funkcie o ktorých by ste nikdy nepovedali, že sa môžu v prehliadači zísť. Jednou z týchto funkcií je aj kalkulačka. Áno, čítate dobre, kalkulačka. Niektorí z vás si možno poviete: „načo? veď ju mám v mobile, medzi základnými programami vo Windowse“. Áno, to je možno pravda, ale z funkčného hľadiska a zefektívnenia práce sa to niekedy naozaj môže hodiť.

Jednoducho stlačíte klávesu F2, ktoré vyvolá ponuku rýchlych príkazov a píšete čo práve potrebujete narýchlo vypočítať. Po stlačení klávesy Enter sa výsledok automaticky uloží do schránky, kde s ním môžete v listoch ďalej pracovať. Aktuálne je to iba prvý „náhľad“ a táto funkcia sa bude v budúcnosti rozširovať a vylepšovať.

Ďalšie vylepšenia a nové funkcie

Čo sa týka vylepšení a pridania nových funkcií, spoločnosť Vivaldi prináša do prehliadača opäť vylepšenú prácu s listami, ich fungovanie a celkovo zefektívnenie rýchlosti práce.

Napríklad, cez rýchle príkazy si môžete zoskupiť listy z danej domény do jednej skupiny alebo všetky ostatné do spoločnej skupiny. Napíšte Vytvoriť zoskupenie listov, stlačte Enter a nová skupina je na svete.
V prípade, že nemáte aktivovanú funkciu Minimalizovať aktívny list, môžete premenovať zoskupené listy dvojitým kliknutím.

Posledným vylepšením v oblasti zoskupovania listov bola pridaná možnosť vypnutia funkcie zoskupovania pomocou presunu listov. Čiže ak ste pri presúvaní listov z jednej pozície na druhú omylom vytvorili zoskupenie, tentoraz si túto funkciu dokážete v nastaveniach vypnúť, alebo nastaviť si čas, ktorý je potrebný pre vytvorenie zoskupenia ak držíte list nad iným listom. Tieto nastavenia nájdete v časti Nastavenia > Listy > Zoskupovanie listov.

Ďalšie  vylepšenia sa dotkli vyhľadávania, zmenila sa celková informovanosť o stave synchronizácie, bolo odstránených 42 chýb a regresií a pridalo sa 9 nových funkcií. Chromium jadro bolo aktualizované na verziu 73.

Prehliadač Vivaldi sa stále snaží priniesť nové veci, a zároveň nezabúda na funkcie pri ktorých sú používatelia zvyknutí z iných prehliadačov. Pri niektorých funkciách je vývoj možno pomalší, pri iných rýchlejší ale celkovo je vidieť že Vivaldi sa stále snaží počúvať požiadavky svojich používateľov.

Na veľa zaujímavých funkciách sa pracuje za „uzatvorenými“ dverami a osobne môžem povedať, že sú zaujímavé a určite si ich obľúbite a práca s nimi vám bude robiť radosť, už len počkať. 🙂

Plný zoznam zmien nájdete v oficiálnom článku.

Autor: Matúš Baňas

Značky: