Tento rok chce prekonať hranicu 200-tisíc riešiteľov.

IT Fitness Test je najväčším testovaním IT zručností žiakov, študentov, učiteľov a širokej verejnosti na Slovensku. Jeho aktuálny ročník sa začína už dnes a potrvá do konca tohto roka.

Test je bezplatne dostupný na webe itfitness.sk a zapojiť sa doň môže každý bez ohľadu na vek, profesiu či skúsenosti s IT. Hlavným cieľom testovania však opäť bude preverenie digitálnych kompetencií žiakov základných a stredných škôl a testovanie úrovne IT znalostí učiteľov.

Na oficiálnom webe si môžete zvoliť dva testy. Test pre základné školy s 20 otázkami a úlohami. Jeho  cieľom bude preveriť IT zručnosti žiakov a ich pripravenosť na stredoškolské štúdium. K dispozícii je tiež náročnejšia verzia pre vyššie stupne škôl s 25 otázkami. Tento test preverí pripravenosť študentov na štúdium na vysokej škole či ďalšiu profesionálnu prax a je určený aj všetkým zvedavcom, ktorí chcú zistiť, či sú ich IT znalosti na úrovni zodpovedajúcej aktuálnym trendom.

Richard Raši na slávnostnom spustení IT Fitness Testu 2019

Špeciálny dôraz na kybernetickú bezpečnosť

Pri opakovanom vypĺňaní testu sa úlohy budú meniť  ̶  celkovo je pripravených 80 úloh (verzia pre základné školy), resp. 100 úloh (verzia pre stredné a vysoké školy). Keďže posledný ročník testovania ukázal vážne nedostatky žiakov a študentov hlavne v oblasti kybernetickej bezpečnosti, práve na túto časť testu kládli autori špeciálny dôraz.

V testovacom systéme je implementovaná funkcionalita, ktorá umožňuje učiteľom riadiť testovanie študentov a využiť tak výsledky testovania aj v ďalšom vzdelávacom procese. Na základe výsledkov testovania bude v spolupráci s Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania vypracovaná analytická štúdia, ktorá poslúži ako podkladový materiál pre vhodné nasmerovanie IT vzdelávania na Slovensku.

IT Fitness Test je súčasťou kampane Európskej komisie Digital Skills and Jobs Coalition a počas siedmich ročníkov sa do doň zapojilo vyše 180-tisíc respondentov. Tohtoročnou ambíciou je prekonať hranicu 200-tisíc riešiteľov.

Na webe www.itfitness.sk si môžete po prihlásení alebo po registrácii vybrať z dvoch testov. Testovanie je k dispozícii zadarmo a trvá približne 45 minút

Prečítajte si aj:

Výsledky IT Fitness Testu 2018: Žiaci majú reálne problémy s kybernetickou bezpečnosťou

Značky:

Roman Kadlec

Roman Kadlec
Testujem inteligentné hodinky, robotické vysávače, smartfóny a herné zariadenia. Sledujte ma na sociálnych sieťach @roman_fitit